Aİİ-nin Gömrük Sərhədində və Gömrük Bölgəsində Dövlət Sanitariya və Epidemioloji Nəzarətə (Nəzarətə) məruz qalan məhsulların (malların) vahid siyahısı

 1. Genetik cəhətdən dəyişdirilmiş (transgen) orqanizmlərdən istifadə etməklə əldə edilən məhsullar da daxil olmaqla qida məhsulları (təbii və ya işlənmiş formada, insanlar tərəfindən istehlak olunan məhsullar) (Avrasiya İqtisadi Birliyinin (TN) vahid Xarici İqtisadi Fəaliyyət Mallarının nomenklaturasının aşağıdakı qruplarından) Xarici ticarət fəaliyyəti EAEU): 02 - 05, 07 - 25, 27 - 29, 32 - 34, 35). - bənd Gömrük Birliyi Komissiyasının 566-ci il tarixli 02.03.2011 saylı Qərarı ilə dəyişdirilmişdir
 2. Uşaqlar üçün məhsullar (oyunlar): oyunlar və oyuncaqlar, yataq dəstləri, geyimlər, ayaqqabılar, dərs vəsaitləri, mebel, uşaq arabaları, çantalar (məktəb çantaları, sırt çantaları, portfellər və s.), Gündəliklər və oxşar məhsullar, dəftərlər, digər dəftərxana ləvazimatları ( mallar) kağız və kartondan, dəftərxana ləvazimatları və ya məktəb ləvazimatlarından, uşaq çeşidləri üçün məhsulların (malların) istehsalı üçün süni polimer və sintetik materiallardan (aşağıdakı qruplardan) CN FEA EAEU: 32, 34, 39, 40, 42 - 44, 46, 48 - 56, 60 - 65, 87, 94, 95). - bənd Gömrük İttifaqı Komissiyasının 828 oktyabr 18.10.2011-ci il tarixli 82 saylı qərarı və Avrasiya İqtisadi Komissiyası Şurasının 02.12.2015 dekabr XNUMX-ci il tarixli XNUMX saylı qərarı ilə dəyişdirilmişdir.
 3. Ev içməli su təchizatı və çirkab sularının təmizlənməsi, üzgüçülük hovuzlarında istifadə olunan materiallar, avadanlıqlar, maddələr, cihazlar (xarici ticarətə məruz qalan malların AİİB aşağıdakı nomenklaturası qruplarından: 25, 38 - 40, 48, 84, 85). - bənd Gömrük İttifaqı Komissiyasının 828-ci il tarixli 18.10.2011 saylı Qərarı ilə dəyişdirilmişdir
 4. Parfümeriya və kosmetika məhsulları, boşluq gigiyena məhsulları ağız (xarici ticarət qrupuna tabe olan malların EAEU nomenklaturasından 33).
 5. Sənaye məqsədləri üçün kimyəvi və neft-kimya məhsulları, məişət kimyəvi maddələrin məhsulları (mallar), boyalar və laklar (xarici ticarətə məruz qalan malların AİİB nomenklaturasının aşağıdakı qruplarından: 32 - 34, 38). - bənd Gömrük Birliyi Komissiyasının 566-ci il tarixli 02.03.2011 saylı Qərarı ilə dəyişdirilmişdir
 6. Tikinti, nəqliyyat, habelə mebel və digər ev əşyalarının istehsalı üçün istifadə üçün nəzərdə tutulmuş polimer, sintetik və digər materiallar; mebel; kimyəvi liflər və toxuculuq köməkçiləri olan tekstil tikişi və trikotaj parçalar; geyim və ayaqqabı istehsalı üçün süni və sintetik dəri və tekstil materialları (EAEU TN VED-in aşağıdakı qruplarından: 32, 39, 40, 42 - 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 - 60, 69, 94). - bənd Gömrük Birliyi Komissiyasının 566-ci il tarixli 02.03.2011 saylı Qərarı və Gömrük Birliyi Komissiyasının 828-ci il tarixli 18.10.2011 saylı qərarı ilə dəyişdirilmişdir.
 7. Nəqliyyat vasitələri və məişət texnikası üçün ehtiyat hissələri istisna olmaqla (içməli su və qida ilə təmasda olanlar istisna olmaqla) sənaye, tibbi və məişət məqsədləri üçün maşınqayırma və alət istehsalı məhsulları (EAEU TN VED-in aşağıdakı qruplarından: 38, 84, 85, 90, 94). - bənd Gömrük İttifaqı Komissiyasının 828-ci il tarixli 18.10.2011 saylı Qərarı ilə dəyişdirilmişdir
 8. Nəşriyyat məhsulları: ümumi orta və ali təhsil müəssisələri üçün tədris nəşrləri və dərs vəsaitləri, uşaqlar və yeniyetmələr üçün kitab və jurnal nəşrləri (AİİB TN VED-in aşağıdakı qruplarından: 48, 49).
 9. İstehsal prosesi zamanı işlənməyə (rəngləmə, hopdurma və s.) Məruz qalan təbii xammaldan hazırlanan məhsullar (xarici ticarətə məruz qalan malların AİİB aşağıdakı nomenklaturası qruplarından: 25, 43, 44, 46, 50 - 53). - bənd Gömrük İttifaqı Komissiyasının 828-ci il tarixli 18.10.2011 saylı Qərarı ilə dəyişdirilmişdir
 10. İnsan dərisi, paltar, ayaqqabı ilə təmasda olan məhsullar (məhsullar) üçün materiallar (EAEU TN VED-in aşağıdakı qruplarından: 30, 39, 40, 42, 43, 48, 50 - 65, 67, 68, 82, 96). - bənd Gömrük İttifaqı Komissiyasının 828-ci il tarixli 18.10.2011 saylı Qərarı ilə dəyişdirilmişdir
 11. İonlaşdırıcı şüalanma mənbəyi olan məhsullar, o cümlədən yaradan şüalanma, habelə radioaktiv maddələr olan məhsullar və məhsullar (mallar) (xarici ticarətə məruz qalan malların AİİB nomenklaturasının aşağıdakı qruplarından: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74 - 76, 78 - 81, 84, 87).
 12. Gigiyenik standartların radioaktiv maddələrin, o cümlədən xalq təsərrüfatında yenidən işlənməsi və istifadəsi üçün sənaye tullantılarının, qara və rəngli metal qırıntılarının (metal qırıntıları) tərkibini tənzimlədiyi tikinti xammalı və materialları (Aİİ TN VED-in aşağıdakı qruplarından: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74 - 76, 78-81, 84, 87).
 13. Tütün məhsulları və xam tütün (EAEU 24 TN VED qrupundan).
 14. Fərdi qoruyucu vasitələr (aşağıdakı EAEU TN VED qruplarından: 39, 40, 64, 65, 90). - bənd Gömrük İttifaqı Komissiyasının 828-ci il tarixli 18.10.2011 saylı Qərarı ilə dəyişdirilmişdir
 15. Pestisidlər və aqrokimyəvi maddələr (EAEU TN VED-in aşağıdakı qruplarından: 31, 38).
 16. Yeməklə təmasda olan materiallar, məhsullar və avadanlıqlar (EAEU TN VED aşağıdakı qruplarından: 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 82, 85, 96). - bənd Gömrük İttifaqı Komissiyasının 828-ci il tarixli 18.10.2011 saylı Qərarı ilə dəyişdirilmişdir
 17. Havanın hazırlanması, havanın təmizlənməsi və süzülməsi üçün avadanlıq, materiallar (EAEU TN VED-in aşağıdakı qruplarından: 38 - 40, 48, 52 - 56, 59, 60, 84, 85). - bənd Gömrük İttifaqı Komissiyasının 828-ci il tarixli 18.10.2011 saylı Qərarı ilə dəyişdirilmişdir
 18. Buz əleyhinə reaktivlər (xarici ticarət qrupuna tabe olan malların EAEU nomenklaturasından 38). 19. Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv dövlətlərdən birinin müvəqqəti sanitariya tədbirləri tətbiq etdiyi digər məhsullar (mallar) (Aİİ TN VED-in aşağıdakı qruplarından: 02 - 96). - Avrasiya İqtisadi Komissiyası Şurasının 82-ci il tarixli 02.12.2015 saylı Qərarı ilə dəyişdirilmiş bənd

 

İdarə olunan məhsulların (malların) AEİ-nin gömrük ərazisinə gətirildiyi və dövriyyəyə buraxıldığı zaman bu məhsulların (malların) siyahısından təsnif edilməsinin əsasını nəqliyyat (daşınma) və (və ya) ticarət sənədlərində olan məlumatlar və ya məhsul istehsalçısının (istehsalçısının) məlumat məktubunda və məhsulların (malların) siyahısında göstərilən məhsulların tətbiq dairəsini təsdiqləyən.
Xarici forma 11 (qısa), XML formatında elektron təqdimat yükləmək imkanı ilə, Rosstat-ın 15.07.2020-ci il tarixli 384 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş "Qeyri-kommersiya təşkilatlarının əsas fondlarının (fondlarının) mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumat", versiya 18-01-2021. Xarici forma 11 "Məlumat ...
01:54 26-01-2021 Daha ətraflı ...
Rostrud, işəgötürənin tətilin başlaması barədə işçini əlavə olaraq bildirməli olub olmadığını izah etdi, əgər işçi tətil edildiyi zaman tətil cədvəli ilə tanış olarsa.
00:35 26-01-2021 Daha ətraflı ...
FSS 2021-ci ildə vətəndaşlara ödənilən minimum və maksimum sosial müavinətləri təyin etmişdir.
23:35 25-01-2021 Daha ətraflı ...