Riskləri minimuma endirmək üçün tədbirlərin təsnifatı

Aşağıda kodların şifrələnməsi ilə bir masa MMRtərəfindən istifadə olunur gömrük orqanları gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılarkən bu kodların dəyərlərinin dekodlanması, gömrüklərin sizdən nə istədiyini və malların gömrük rəsmiləşdirilməsinin nə üçün dayandırıldığını anlamağa kömək edəcəkdir. 

MMP kodu MMP təsviri səbəbləri Qeydlər OL olmadanBu sahədə qeyd olunan risklərin minimuma endirilməsi tədbirləri gömrük orqanı tərəfindən risk profilində göstərilmədən tətbiq edilə bilər RNG iləBu sahədə qeyd olunan risklərin minimuma endirilməsi tədbirləri müəyyən edilə bilər 
101 Sənədlərin və məlumatların yoxlanılması X
102 Ağızdan sorğu X
103 İzahat almaq X
104 Gömrük nəzarəti X
105 Gömrük yoxlaması mal X
106 Beynəlxalq nəqliyyat vasitələrinin gömrük baxışı Х
107 Gömrük İttifaqının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər tərəfindən müşayiət olunan baqajda şəxsi istifadə üçün daşınan mallara gömrük baxışı X
108 Digər obyektlərin gömrük baxışı
109 Gömrük yoxlaması mal Əgər çəki net/ümumi çox fərqli;
müfəttişin tələbi ilə;
dəyəri (615) ilə birlikdə;
şübhə ilə bir MIDK olsaydı - təsdiq + buraxma + / həbs + protokol
1. Malların gömrük yoxlaması, təsadüfi say generatoru istifadə edərək xüsusi bir proqramla gömrük yoxlamasına ehtiyac olduqda aparılır.
2. Gömrük yoxlaması yalnız həmin malların (bəyan edildiyi zaman malların adları) (göstərilən həcmdə və dərəcədə) aparılmalıdır DT) risk profilində olan bir risk müəyyənləşdirildiyi üçün.
3. Malların gömrük baxışı 10% həcmində aparılır. Gömrük yoxlaması zamanı gömrük məmurunun gömrük qanunvericiliyinin pozulma ehtimalı barədə əsaslı şübhəsi olduqda, gömrük yoxlamasının həcmi artacaqdır.
X
110 Beynəlxalq nəqliyyat vasitələrinin gömrük baxışı
111 Şəxsi gömrük yoxlaması X
112 Xüsusi markalarla malların markalanmasının yoxlanılması, onlarda şəxsiyyət nişanlarının olması X
113 Bina və ərazilərə gömrük baxışı X
114 Gömrük masası çeki X
115 Gömrük sahəsində yoxlama X
116 Gömrük nəzarəti altında malların uçotu X
201 Gömrük möhürləri və möhürlərin beynəlxalq nəqliyyat vasitəsinə, konteynerə və ya dəyişdirmə gövdəsinə qoyulması X
202 Fərdi paketlərdə rəqəmsal, məktub və ya digər işarələr, şəxsiyyət nişanları, möhürlər və möhürlər çəkmək Х
203 Möhürləmə Х
204 Malların nümunəsi və nümunəsi Tədbir Rusiya Federasiyası FCS-nin Mart 9-ın 2011-ci il 04-66 / 10019 nömrəli məktubunun müddəalarına uyğun olaraq tətbiq olunur. "623" Risklərin minimuma endirilməsi tədbirinin tətbiqi haqqında. Х
205 Beynəlxalq nəqliyyat mallarının və nəqliyyat vasitələrinin təsviri Х
206 Rəsmlərdən, geniş miqyaslı şəkillərdən, fotoşəkillərdən, videolardan, illüstrasiyalardan istifadə Х
207 Gömrük işçiləri tərəfindən hazırlanan rəsmlərdən, miqyaslı şəkillərdən, fotoşəkillərdən, videolardan, illüstrasiyalardan istifadə Х
208 Malların müəyyənləşdirilməsi üçün digər vasitələr, o cümlədən möhürlər Х
301 Sənədlərə möhür və möhür vurma Х
302 Xüsusi stikerlər, xüsusi qoruyucu qurğular çəkir Х
303 Gömrük məqsədləri üçün tələb olunan sənədlərin gömrük möhürü və möhürü qoyulduğu beynəlxalq nəqliyyat vasitələrinin, konteynerlərin və ya dəyişdirmə orqanlarının yük şöbələrində yerləşdirilməsi Х
304 Gömrük məqsədləri üçün tələb olunan sənədlərin etibarlı paketlərə yerləşdirilməsi Х
401 Əmlak girov qoyaraq gömrük rüsumlarının və vergilərin ödənilməsini təmin etmək; Х
402 Gömrük rüsumlarının və vergilərin bank zəmanəti ilə ödənilməsini təmin etmək Х
403 Gömrük rüsumlarının və vergilərin nağd şəkildə ödənilməsini təmin etmək Х
404 Gömrük rüsumlarının və vergilərin zəmanətlə ödənilməsini təmin etmək Х
405 Gömrük müşayiəti Х
406 Nəqliyyat marşrutunun yaradılması Х
501 İstiqamət Gömrük təyinat məntəqəsi mal alıcının olması barədə tələb Х
502 Hüquqi şəxsləri və digər qurumları qeydiyyata alan vergi orqanlarından şəxslər haqqında məlumatların alınması Xarici ticarət fəaliyyəti Х
503 Ticarət sənədlərinin, mühasibat uçotu və hesabat sənədlərinin və mallarla xarici iqtisadi əməliyyatlarla əlaqəli digər məlumatların alınması Х
504 Banklardan və digər kredit təşkilatlarından xarici iqtisadi fəaliyyət və gömrük ödənişləri ilə bağlı əməliyyatlarla əlaqəli şəxslərin sertifikatlarının alınması Х
601 Malların gömrük ekspertizası Х
602 Sənədlərin gömrük ekspertizası Х
603 Malların eyniləşdirmə vasitələrinə gömrük baxışı Х
604 Gömrük struktur bölmələri tərəfindən gömrük prosedurlarının və gömrük nəzarətinin təşkili istiqamətində gömrük bəyannaməsi yoxlanarkən qərarın qəbul edilməsi
605 Malların mənşəyi istiqamətində gömrük bəyannaməsi yoxlanılarkən gömrük qərarının struktur bölmələri tərəfindən qəbul edilməsi Х
606 Ticarət məhdudiyyəti və ixrac nəzarəti istiqamətində gömrük bəyannaməsi yoxlanılarkən gömrük struktur bölmələrinin aparılması
607 Malların nomenklaturası istiqamətində gömrük bəyannaməsini yoxlayarkən gömrükdə struktur bölmələrinin aparılması 1. Risklərin minimuma endirilməsi tədbirləri yalnız 1 risk profilində olan bir riskin müəyyən olunduğu məhsullara tətbiq olunur. Malların təsnifatı haqqında qərar Təlimatın 16 bəndinə uyğun olaraq gömrük struktur bölməsi (OTNiPT) tərəfindən qəbul edilir. Qərar vermə rel. Х
608 Gömrük dəyərinə nəzarət istiqamətində gömrük bəyannaməsi yoxlanarkən gömrükdə struktur bölmələrinin aparılması Х
609 Gömrük bəyannaməsini valyuta nəzarəti istiqamətində yoxlayarkən gömrük struktur bölmələrinin aparılması Х
610 Gömrük ödənişləri istiqamətində gömrük bəyannaməsi yoxlanarkən gömrükdə struktur bölmələrinin aparılması Х
611 Gömrük struktur bölmələri tərəfindən parçalanmış və radioaktiv materiallara nəzarət istiqamətində gömrük bəyannaməsi yoxlanılarkən qərarın qəbul edilməsi Х
612 Gömrük struktur bölmələri tərəfindən əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması istiqamətində gömrük bəyannaməsi yoxlanılarkən qərarın qəbul edilməsi Qərar vermə GRT Və EC. Tədbir gömrük baxışı zamanı tətbiq edilir. Х
613 Rusiya FCS struktur bölməsinin rəsmiləri tərəfindən malların sərbəst buraxılmasından əvvəl yoxlanılması, RTU ya da gömrük
615 Gömrük sənədlərində olan məlumatları yoxlamaq üçün əlavə sənədlər və məlumatlar tələb edin dəyəri;
müfəttiş HS kodu ilə razılaşmır;
vasitə tənzimlənməsi
Əlavə sənədlərin tələb edilməsi; koordinasiya + buraxma; azad edilməkdən imtina; tənzimləmə Х Х
617 Malların müvəqqəti saxlama anbarında boşaldılması
618 Gömrük Tranzitinə Nəzarət İdarəsi (OCTT) tərəfindən gömrük tranzitinin gömrük prosedurunun həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə qərar qəbul edilməsi
619 OCTT gömrüklərinin tranziti üçün gömrük prosedurunun başa çatması barədə qərar qəbul edilməsi
620 Gömrük tranzitinin OCTT RTU gömrük prosedurunun həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə qərar qəbul edilməsi
621 Gömrük tranzitinin OCTT RTU gömrük prosedurunun başa çatması barədə qərar qəbul edilməsi
623 Malların buraxılması gömrük postunun rəhbəri ilə razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir Ağırlıqla razılaşdı; dəyəri barədə razılaşmaq Tədbir Rusiya Federasiyası FCS-nin Mart 9-ın 2011-ci il 04-66 / 10019 nömrəli məktubunun müddəalarına uyğun olaraq tətbiq olunur. "623" Risklərin minimuma endirilməsi tədbirinin tətbiqi haqqında. Х
624 Bəyannamələrin surətləri (ya bəyannamələrin orijinalı, ya da malların elektron bəyannaməsi olduqda elektron formada bəyannamələr) və onlara əlavə edilmiş sənədlər mallar buraxıldıqdan sonra iki gündən gec olmayaraq gömrük orqanının struktur bölməsinə göndərilməklə (və ya gömrük dəyəri haqqında yekun qərar verildikdən sonra, mallar sərbəst buraxıldıqda) sonrakı nəzarət üçün gömrük ödənişlərinin verilməsi şərtilə) Bir qayda olaraq, 615 ölçüsü ya da xərci ilə tətbiq edildikdə baş verir Sənədlərin struktur bölməsinə təqdim edilməsi Х Х
625 Bəyannamələrin surətlərini (ya bəyannamələrin orijinalı, ya da malların elektron bəyannaməsi olduqda elektron formada bəyannamələr) və onlara əlavə edilmiş sənədlərin RTU-nun struktur bölməsinə mallar buraxıldıqdan sonra iki gündən gec olmayaraq (və ya gömrük dəyəri ilə bağlı yekun qərardan sonra malların sərbəst buraxıldığı halda) göndərilməsi. sonrakı nəzarət üçün gömrük ödənişlərinin verilməsi şərtilə) Х
626 Bəyannamələrin surətlərini (ya bəyannamələrin orijinalı, ya da malların elektron bəyannaməsi olduqda elektron formada bəyannamələr) və onlara əlavə edilmiş sənədlərin mallar buraxıldıqdan sonra iki gündən gec olmayaraq (və ya mallar buraxıldığı təqdirdə gömrük dəyəri ilə bağlı yekun qərardan sonra) Rusiya MTK-nın struktur bölməsinə göndərilməsi sonrakı nəzarət üçün gömrük ödənişlərinin verilməsi şərtilə) Х
627 Gömrük postlarının səlahiyyətli vəzifəli şəxsləri tərəfindən sənədli nəzarət zamanı sənədlərin və məlumatların həqiqiliyinin ilkin yoxlanmasının aparılması Х
628 Bir sıra sənədlərin (gömrük, nəqliyyat və kommersiya) surətinin təyinat təyinat məntəqəsi Gömrük Xidmətinə malların gömrük tranzitinin gömrük proseduru altına qoyulmasından sonrakı gündən gec olmayaraq göndərilməsi Х
633 Təftiş və yoxlama sistemlərindən istifadə edərək malların, beynəlxalq nəqliyyat vasitələrinin və konteynerlərin gömrük baxışı A) təsadüfi bir sıra generatoru istifadə edərək xüsusi bir proqram tərəfindən aşkar edildiyi təqdirdə tətbiq olunur;
B) IIK istifadə edərək gömrük yoxlaması aparmaq mümkündürsə tətbiq edilir, yəni. nəzarət obyektinin yerləşdiyi gömrük nəzarəti zonasında İDK-nın faktiki yeri və ya dövr ərzində MIDK-nin bu gömrük nəzarəti zonasına köçürülməsi
B) gömrük postu, bu risk profilinə əsaslanan DCI-nin istifadəsinin bütün halları barədə gömrük yoxlama xidmətinə məlumat verir. Məlumatlandırma gömrük rəhbəri tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə aparılır.
IDK ilə yoxlama Х Х
634 Xidmət iti ilə işləyən bir mütəxəssis it iştirakı ilə beynəlxalq nəqliyyat vasitələrinin mal və nəqliyyat vasitələrinə gömrük baxışı Х
635 Gömrük əlaqələndirici bölməsi tərəfindən DCO istifadə edərək əldə edilən məlumatlara nəzarətin aparılması A) 633 tədbirlərinin tətbiqi bütün hallarda tətbiq olunur;
B) IIK istifadə edərək əldə edilən məlumatların təhlili aparılarkən, OPSUR gömrükçüləri tərəfindən həyata keçirilir təhlil, tarama nəticəsində əldə edilən məlumatları mal və nəqliyyat zərərləri haqqında məlumatla müqayisə edərək əldə edilən görüntüləri araşdırın
C) IIR istifadə edərək əldə edilən məlumatların təhlili nəticələrinə görə OPSUR gömrükçüləri, bu risk profilinə uyğun olaraq IIR istifadə edərək gömrük yoxlaması keçirdikləri bütün hallarda etibarlılıq haqqında bir nəticə hazırlayırlar.
D) Gömrük nəzarəti sisteminin nəticəsi gömrük başçısı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə gömrük postuna göndərilir.
OPSUR monitorinqi Х
636 RTU-nun əlaqələndirici bölməsi tərəfindən IDK istifadə edərək əldə edilən məlumatların sonrakı monitorinqi Х
637 101 maddəsinə uyğun olaraq gömrük nəzarətində mütəxəssis iştirakı TKTS Х
638 102 TKTS maddəsinə uyğun olaraq gömrük nəzarətinə kömək etmək üçün digər dövlət orqanlarından mütəxəssis və mütəxəssislərin cəlb edilməsi Х
639 Deklarantdan mal deklarasiyasında göstərilən məlumatları təsdiqləyən sənədlərin orijinal sənədlərini kağız üzərində təqdim etmək tələbinin verilməsi Х
1-dan 10-a (71)

Tədbirlər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

  1. Gömrük nəzarəti formaları 1 **
  2. 2 məhsulun müəyyənləşdirilməsi vasitələrindən istifadə **
  3. Nəqliyyat (nəqliyyat) sənədlərinin identifikasiya vasitələrindən, habelə gömrük məqsədləri üçün daşıyıcı tərəfindən saxlanılan kommersiya sənədlərindən istifadə 3 **
  4. Gömrük İttifaqının gömrük qanunvericiliyinə və Rusiya Federasiyasının gömrük haqqında 4 ** qanunlarına uyğunluğunu təmin etmək üçün tədbirlər görmək
  5. Rusiya Federasiyasının ərazisindən malların hərəkəti ilə əlaqəli fəaliyyət göstərən və ya 5 gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər haqqında məlumatların toplanması
  6. Digərləri riskin azaldılması tədbirləri 6 **

Mallara münasibətdə gömrük əməliyyatları zamanı eyni zamanda risk profillərində olan bir neçə risk aşkar edilərsə, azaldılması tədbirlərinin siyahısı qismən və ya tamamilə təkrarlanırsa, tədbirlər aşağıdakılar nəzərə alınmaqla tətbiq olunur:

  • riskləri minimuma endirmək üçün bütün unikal (eyni deyil) tədbirlər tətbiq edilməlidir;
  • risklərin minimuma endirilməsi üçün təkrar tədbirlər eyni mal qrupu ilə əlaqədar risklərin minimuma endirilməsi üçün eyni tədbirlərin təkrar tətbiq edilməsinin qarşısını almaq və risklərin müəyyənləşdirildiyi bütün risk profillərindəki təlimatların minimuma endirmə tədbirləri haqqında qeydlərdə yer almasını təmin etmək üçün tətbiq olunur. risklər, gömrük yoxlaması növünün xüsusiyyətləri və gömrük yoxlaması haqqında təlimata qeyd).

Risk profilində olan riskləri minimuma endirmək üçün müəyyən tədbirlərin tətbiq edilmədiyi və ya obyektiv səbəblərdən tətbiq edilə bilmədiyi və ya istifadəsinin qeyri-mümkün olduğu (daha əvvəl tətbiq olunan) hallarda, gömrük postunun rəhbəri riskləri minimuma endirmək üçün bu cür tədbirlərin tətbiq edilməməsinə qərar verə bilər ( gömrük yoxlamasının həcmi və dərəcəsinin azaldılması da daxil olmaqla) və bunun üçün şəxsən cavabdeh olacaqdır.

Risk profilində olan riskləri minimuma endirmək üçün müəyyən tədbirlər tətbiq olunmadıqda, profil şərtlərinə görə tətbiq edilmədikləri hallar istisna olmaqla, gömrük postunun rəhbəri müvafiq sənəd qəbul edildiyi gündən üç iş günündən gec olmayaraq onlardan istifadə edilməməsinin səbəbləri barədə gömrük rəhbərinə yazılı şəkildə məlumat verməlidir. Qərarlar, istisna hal, elektron profil buraxılış funksiyasını aktivləşdirərkən səlahiyyətli vəzifəli şəxslər tərəfindən risk profilində olan riskin minimuma endirilməsi tədbirinin tətbiq edilməməsi hallarıdır. DT DT qəbul mərhələsində əvvəlki istifadəsi ilə əlaqədar olaraq.
Risklərin minimuma endirilməsi üzrə tədbirlərin tətbiq edilməməsinin səbəbləri Hesabatı doldurma qaydalarına uyğun olaraq risklərin minimuma endirilməsi tədbirlərinin tətbiq edilməsinin nəticələri barədə hesabatda göstərilir.

Əvvəlcədən imtina edildikdən sonra (Kodun 201 maddəsi) və ya Gömrük bəyannaməsinin geri çağırılmasından (Kodun 192 maddəsi) sonra yenidən elan edilmiş mallara münasibətdə risk profilində olan risk müəyyənləşdirilərkən gömrük orqanının rəhbəri və ya onu əvəz edən şəxs bu məsələyə dair müraciət etməmək barədə qərar vermək hüququna malikdir. Gömrük orqanının səlahiyyətinə uyğun olaraq öz qərarı ilə tətbiq olunan və MMR 105, 109, 204, 601, 633 nəzarətində olanları da daxil olmaqla risk profilində olan riskləri minimuma endirmək üçün məhsullar. .

Bu qərar gömrük postunun rəisi və ya (əgər olmadıqda əvəz edilməsi ilə) əvvəllər gömrük yoxlaması faktını aşkar etmiş vəzifəli şəxsin memorandumu barədə qərar şəklində, yalnız DT (mallar, verilməsinə rədd etmək qərarı verildi və ya DT-nin geri çağırılmasına icazə verildi) artıq risk profilində olan riskləri minimuma endirmək üçün tədbirlər görülmüşdür Gömrük Gömrük Nəzarəti MMR 105, 109, 204, 601, 633.

Şərhlər (0)

0 səsə əsasən 5-dən 0-a qiymətləndirilib
Qeyd yoxdur

Faydalı bir şey yazın

  1. Qonaq.
Xahiş edirəm materialı qiymətləndirin:
Əlavələr (0 / 3)
Yerinizi paylaşın
Baş nazirin müavini Yuri Trutnev, Primorsky Territory-də Rusiya Federasiyasının dövlət sərhədindən keçən beynəlxalq keçid məntəqələrinin işlənməsi və inkişafı ilə bağlı bir görüş keçirdi.
14:52 02-06-2021 Daha ətraflı ...
Bütün mallar Rospotrebnadzor işçiləri tərəfindən ələ keçirildi, inzibati iş başladıldı.
19:59 31-05-2021 Daha ətraflı ...