Federal büdcəyə gömrük və digər ödənişlər edərkən xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları tərəfindən istifadə üçün tövsiyə olunan büdcə təsnifat kodlarının siyahısı

Ödəniş növünün adı Tövsiyə olunan federal gəlir təsnifatı kodu
1 Rusiya Federasiyasına gətirilən mallara əlavə dəyər vergisi 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Rusiya Federasiyasının ərazisinə gətirilən mallara aksiz vergiləri 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Xam neft ixrac gömrük rüsumları 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Təbii qaza ixrac gömrük rüsumları 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Neft məhsullarının ixrac gömrük rüsumları 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Digər ixrac gömrük rüsumları 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Gömrük haqları 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Gömrük rüsumları vergilərfiziki şəxslər tərəfindən gömrük rüsumlarının, vergilərin vahid dərəcələri və ya məcmu gömrük ödənişi şəklində ödənilir 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Gələcək gömrük və digər ödənişlərə qarşı avans ödənişləri 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Gömrük və digər ödənişlərin ödənilməsini təmin etmək üçün nağd girov 153 1 10 09000 01 0000 110
11 İlin May 5-dakı 29 Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 2014 nömrəli əlavəyə uyğun olaraq ödənilən idxal rüsumları (digər rüsumlar, vergilər və ödənişlər) (ödənişin məbləği (yenidən hesablama, borc və müvafiq ödəmə borcu, o cümlədən daxil olmaqla) ləğv edildi) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 5 May Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 29 nömrəli Əlavəyə uyğun olaraq ödənilən idxal rüsumları (digər rüsumlar, vergilər və ödənişlər) (müvafiq ödəmə ilə cərimələr və faizlər) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 İlin 8 May 29 Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqavilənin 2014 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq ödənilən xüsusi, dempinq əleyhinə və kompensasiya rüsumları (ödəniş məbləği (yenidən hesablanmalar, müvafiq ödənişlərin borcları və ləğvi daxil olmaqla) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 8 May 29 Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 2014 nömrəli Əlavəyə uyğun olaraq ödənilən xüsusi, dempinq əleyhinə və kompensasiya rüsumları (müvafiq cərimələr və faizlər) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Yılın 8-dakı 29 May Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqavilənin 2014 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq ödənilən ilkin xüsusi, ilkin antidempinq və ilkin kompensasiya rüsumları (ödəniş məbləği (yenidən hesablama, müvafiq ödənişin borcu və ləğvi daxil olmaqla) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 İlin 8 ili 29 May Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqavilənin 2014 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq ödənilmiş ilkin xüsusi, əvvəlcədən dempinq əleyhinə və ilkin kompensasiya rüsumları (müvafiq cərimələr və faizlər) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 İstifadə haqqı (təkərli üçün ödənilən məbləğ nəqliyyat vasitələri (şassi) və Rusiya Federasiyasına gətirilən onlar üçün qoşqular, təkərli nəqliyyat vasitələri (şassi) və Belarus Respublikası ərazisindən gətirilən onlar üçün qoşqular istisna olmaqla) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 İstifadə haqqı (Rusiya Federasiyasına gətirilən təkərli nəqliyyat vasitələri (şassi) və qoşqular üçün ödənilən rüsumun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimələr, təkərli nəqliyyat vasitələri (şassi) və Belarusiya Respublikasının ərazisindən gətirilən qoşqular istisna olmaqla) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 İstifadə haqqı (Belarusiya ərazisindən Rusiya Federasiyasına gətirilən təkərli nəqliyyat vasitələri (şassi) və qoşqular üçün ödənilən rüsumun miqdarı) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 İstifadə haqqı (Belarusiya ərazisindən Rusiya Federasiyasına gətirilən təkərli nəqliyyat vasitələri (şassi) və qoşqular üçün ödənilən rüsumun vaxtında ödənilməməsi üçün cərimələr) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 İstifadəyə vermə haqqı (Belarus Respublikası ərazisindən gətirilən özüyeriyən nəqliyyat vasitələri və qoşqular istisna olmaqla, Rusiya Federasiyasına gətirilən özüyeriyən nəqliyyat vasitələri və qoşqu üçün ödənilən rüsumun miqdarı) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 İstifadəyə vermə haqqı (Belarusiya ərazisindən Rusiya Federasiyasına gətirilən özüyeriyən nəqliyyat vasitələri və onlar üçün qoşqu üçün ödənilən rüsumun miqdarı) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 Dövlət vəzifə Gömrük İttifaqının xarici iqtisadi fəaliyyətin vahid mal nomenklaturasına uyğun olaraq malların təsnifatı barədə ilkin qərarlar qəbul etmək üçün 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Alkoqol məhsullarının markalanması üçün etil spirti, alkoqol və alkoqol tərkibli məhsulların istehsal həcminin və dövriyyəsinin uçotu üçün vahid dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin identifikatoru olan iki ölçülü ştrix-kodlu aksiz markalarının verilməsinə görə dövlət rüsumu 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Federal büdcənin xərclərinin ödənilməsindən gələn digər gəlirlər (federal dövlət orqanları, Rusiya Bankı, Rusiya Federasiyasının dövlət büdcədənkənar fondlarının idarəetmə orqanları) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Müsadirə edilmiş və digər əmlakın sərəncamından və satışından Rusiya Federasiyasının gəlirinə çevrilmiş vəsait (göstərilən əmlak üçün maddi ehtiyatların satılması baxımından) (müsadirə edilmiş və digər əmlakın sərəncamından və satışından Rusiya Federasiyasının gəlirinə çevrilmiş digər vəsaitlər) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Aksiz markalarının verilməsi üçün idxalçıların gömrük orqanlarına ödədiyi vəsait 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Avrasiya İqtisadi Birliyinin qanunlarını, Rusiya Federasiyasının gömrük haqqında qanunvericiliyini təşkil edən qanun pozuntularına görə cərimələr (cərimələr) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyinin və valyuta tənzimlənməsi orqanlarının aktlarının, habelə Rusiya Federasiyasının ixrac nəzarəti sahəsində qanunvericiliyinin pozulmasına görə cərimələr (cərimələr) (1 yanvar 2020-ci il istisna olmaqla) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Rusiya Federasiyasının konstitusiya quruluşunun əsasları, Rusiya Federasiyasının dövlət hakimiyyəti, Rusiya Federasiyasının dövlət qulluğu, Rusiya Federasiyasının seçkiləri və referendumları, Rusiya Federasiyasındakı İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil haqqında Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin pozulmasına görə cərimələr (cərimələr) illər) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Cinayət törətməkdə təqsirli bilinən şəxslərdən tutulan və federal büdcəyə köçürülən əmlaka dəymiş ziyana görə ödənilən cərimələr (cərimələr) və digər məbləğlər 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Pul cərimələrindən (cərimələrdən) və federal büdcəyə daxil olan zərər üçün digər məbləğlərdən daxilolmalar 153 1 16 90010 01 6000 140
1-dan 20-a (33)

Şərhlər (0)

0 səsə əsasən 5-dən 0-a qiymətləndirilib
Qeyd yoxdur

Faydalı bir şey yazın

  1. Qonaq.
Xahiş edirəm materialı qiymətləndirin:
Əlavələr (0 / 3)
Yerinizi paylaşın
Moskva Bələdiyyə Başçısı Sergey Sobyanin, 12.06.2021 iyun 29-ci il tarixli 15-UM saylı bir fərman imzalayaraq, 19 İyun-2021 iyun XNUMX tarixləri arasında şəhərdə qeyri-iş günləri təyin etdi. Sənədin mətni paytaxt meriyasının rəsmi saytında yayımlandı.
23:50 12-06-2021 Daha ətraflı ...
Çözümün yeni versiyalarındakı dəyişikliklərdən, içərisindəki mühasib üçün maraqlı, vacib və faydalı olanlardan mütəmadi olaraq bəhs etdiyimiz "Sonuncusu" 1C: Mühasibat 8 ​​"serialını davam etdiririk.
17:17 12-06-2021 Daha ətraflı ...
Həftənin sonunda BUKH.1С-ın redaktorluğu, çıxan iş günlərinin ən əlamətdar xəbərlərini xatırladır.
00:00 12-06-2021 Daha ətraflı ...
BUCH.1С mütəmadi olaraq onlayn sifariş ofisləri ilə bağlı xəbərlərin qısa icmalını tərtib edir.
23:30 11-06-2021 Daha ətraflı ...