Toplanması gömrük orqanlarına verilmiş vergilər, rüsumlar və digər ödənişlər növlərinin təsnifatçısının büdcə təsnifatı kodlarına uyğunluğu siyahısı

Ödəniş növünün adı Ödənişlərin tətbiqi Ödənişlərin növü Ödəniş növü kodu Büdcə Təsnifatı Kodu
1 Gömrük ödənişləri gömrük əməliyyatları (malların gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün, üçün gömrük bəyannaməsi gömrük əməliyyatları üçün mallar) Ödənişlər boyunca tətbiq olunur EAEU 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Gömrük müşayiəti üçün gömrük rüsumları EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 İdxal Gömrük vəzifə (digər vəzifələr, vergilər və ekvivalent təsiri olan haqlar), 1 Sentyabr 2010 ilindən yaranan ödəmə öhdəliyi EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 İdxal gömrük rüsumu, 1 Sentyabr 2010 ilindən əvvəl yaranan ödəmə öhdəliyi EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Üçüncü ölkələrə qarşı xüsusi qoruyucu, antidempinq və kompensasiya tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı Protokola uyğun olaraq müəyyən edilmiş xüsusi rüsum (ilin 8 29 May Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 2014 nömrəli əlavə) EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Üçüncü ölkələrə münasibətdə xüsusi qoruyucu, antidempinq və kompensasiya tədbirlərinin tətbiqi barədə Protokola uyğun olaraq antidempinq rüsumu (8 May 29 May Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 2014 nömrəli əlavə) EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Üçüncü ölkələrə qarşı xüsusi qoruyucu, antidempinq və kompensasiya tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı Protokola uyğun olaraq təyin olunan kompensasiya rüsumu (ilin 8 29 May Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 2014 nömrəli əlavə) EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 May ayında 29-dan 2015-dan Avrasiya İqtisadi Birliyi ilə üzv ölkələr arasında bir tərəfdən və Vyetnam Sosialist Respublikası arasındakı Azad Ticarət Sazişinə uyğun olaraq tətbiq olunan tetikleyici qoruyucu tədbir EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 İlkin xüsusi vəzifə EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 İlkin antidempinq rüsumu EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 İlkin kompensasiya borcu EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Müvafiq ilkin növ növlərinin toplanması üçün müəyyən edilmiş qaydada xüsusi rüsum EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Müvafiq ilkin növ növlərinin toplanması üçün müəyyən edilmiş qaydada antidempinq rüsumu EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Müvafiq rüsum növlərinin toplanması üçün müəyyən edilmiş qaydada kompensasiya rüsumu EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Əlavə dəyər vergisi EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Şəxsi istifadə üçün mallar üçün gömrük rüsumları, vergilər EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Şəxsi istifadə üçün mallar üçün məcmu gömrük ödəməsi EAEU-da istifadə olunan ödənişlər 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Gömrük saxlama haqları Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur İxrac gömrük rüsumları 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 EAEU-nun gömrük ərazisindən kənarda ixrac olunan xam neftə ixrac gömrük rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur İxrac gömrük rüsumları 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 EAEU-nun gömrük ərazisindən xaricə ixrac olunan neft istisna olmaqla, xam neftə ixrac gömrük rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur İxrac gömrük rüsumları 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Təbii qaza ixrac gömrük rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur İxrac gömrük rüsumları 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Neftdən əldə olunan mallara ixrac gömrük rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur İxrac gömrük rüsumları 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 İxrac gömrük rüsumu növü üçün ayrıca kod olmayan mallara ixrac gömrük rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur İxrac gömrük rüsumları 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Ayrı-ayrı müqavilələr çərçivəsində boru kəməri ilə Rusiya Federasiyasının ərazisindən Belarus Respublikası ərazisindən ixrac olunan xam neftə ixrac gömrük rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur İxrac gömrük rüsumları 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Aksiz vergisi qida xammalından etil spirti (şərab, üzüm, meyvə, konyak, calvados, məbəd distillələri istisna olmaqla) Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Alkoqol tərkibli məhsullara aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Tütün borusuna, siqaret çəkməyə, çeynəyən, əmzikli, atıcı, qəlyanlara (aksesuar vergi) tütün məhsulu istehsalında xammal olaraq istifadə olunan aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Benzin avtomobili üçün aksiz rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Düz işləyən benzinə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 67,5-a qədər mühərrik gücü olan minik avtomobillərinə aksiz rüsumu kw (90 l.)c.) daxil Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Dizel üçün aksiz rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Dizel və (və ya) karbüratör (enjeksiyon) mühərrikləri üçün motor yağlarına aksiz rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Şərablara, meyvə şərablarına (parlaq şərablar (şampan) istisna olmaqla, qida xammalı və (və ya) alkoqollaşdırılmış üzümdən və ya digər meyvə çörəklərindən və ya (və ya) şərab distilləsindən düzəldilmiş düzəldilmiş etil spirti əlavə edilmədən hazırlanmış şərab içkiləri üçün aksiz rüsumu və və ya) meyvə distilləsi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Etil spirtinin həcm hissəsinin 0,5 faizə qədər faizi daxil olmaqla pivəyə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 9 faizdən çox olan etil spirti ilə alkoqol məhsullarına aksiz rüsumu (pivə, şərablar, meyvə şərabları, parlaq şərablar (şampan) istisna olmaqla, qida xammalı və (və ya) alkoqol üzümündən və ya düzəldilmiş düzəldilmiş etil spirti əlavə edilmədən hazırlanmış şərab içkiləri. digər meyvə qabları və (və ya) şərab distillatı və (və ya) meyvə distillatı) Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 9 faizədək daxil olan etil spirti ilə alkoqol məhsullarına aksiz rüsumu (pivə istisna olmaqla, pivədən hazırlanan içkilər, şərablar, meyvə şərabları, parıldayan şərablar (şampan), sirkə, poire, mead, düzəldilmiş etil əlavə edilmədən hazırlanmış şərab içkiləri. qida xammalından və (və ya) alkoqollaşdırılmış üzümdən və ya digər meyvə qablarından və (və ya) şərab distilləsindən və (və ya) meyvə distilləsindən) istehsal olunan alkoqol Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Distillə şərab, üzüm, meyvə, konyak, calvados, məbəd üçün aksiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Qeyri-ərzaq xammalı olan etil spirti üçün aksiz rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Sirkə, poir, mead üçün aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 67,5 kVt (90 aper) və 112,5 kVt-a qədər (150 aper) daxil olan minik avtomobillərinə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Mühərrik gücü 112,5 kVt (150 aper) aşan motosikllərə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Parlaq şərablara (şampan) aksiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Etil spirti həcminin 0,5 faizdən yuxarı və 8,6 faizədək, pivə əsaslı içkilərin tərkib hissəsinin normativ (standartlaşdırılmış) tərkibi olan pivəyə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Normal (standartlaşdırılmış) tərkibi olan etil spirti 8,6 faizdən çox olan pivəyə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Sigaralara aksiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Sigarillalara (siqarlara), bidi, kreteklərə aksiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Siqaretə, siqaretə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Orta distillatlara aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Elektron nikotin tədarük sistemlərinə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Elektron nikotin tədarük sistemləri üçün mayelərə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 İstilik ilə istehlak üçün nəzərdə tutulmuş tütün (tütün məhsulları) üçün aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Mühərrik gücü 112,5 kVt (150 aper) və 147kW (200 aper) daxil olmaqla minik avtomobillərinə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 147 kVt (200 aper) və 220 kVt-a qədər (300 aper) daxil olan avtomobillər üçün aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 220 kVt (300 aper) və 294 kVt-a qədər (400 aper) daxil olan minik avtomobillərinə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 294 kVt (400 aper) və 367 kVt-a qədər (500 aper) daxil olan minik avtomobillərinə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Mühərrik gücü 367 kVt (500 aper) aşan minik avtomobillərinə aksiz vergisi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Aksiz 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Müəyyən edilmiş əmlak ehtiyatlarının satılması baxımından müsadirə edilmiş əmlakın satışından əldə olunan vəsait Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Vasitələr və cəzalar 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Gömrük orqanları tərəfindən tutulan malların satışından bu malların tutulduğu gün hesablanmış məbləğdə tutulan mallar daxili istehlak üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirildikdə ödəniləcək gömrük rüsumları və vergilər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Vasitələr və cəzalar 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyinin və gömrük orqanları tərəfindən təyin edilmiş valyuta tənzimlənməsi orqanlarının aktlarının pozulmasına görə və Rusiya Federasiyasının konstitusiya quruluşunun əsasları, Rusiya Federasiyasının dövlət hakimiyyətinə, Rusiya Federasiyasının dövlət qulluğuna, seçkilərə və s. Rusiya Federasiyasının Rusiya Federasiyasındakı İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin referendumları Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Vasitələr və cəzalar 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyinin və gömrük orqanları tərəfindən təyin edilmiş valyuta tənzimləmə orqanlarının aktlarının pozulmasına görə cəzalar Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Vasitələr və cəzalar 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Rusiya Federasiyasının konstitusiya quruluşunun əsasları, Rusiya Federasiyasının dövlət hakimiyyəti, Rusiya Federasiyasının dövlət qulluğu, Rusiya Federasiyasının seçkiləri və referendumları, Rusiya Federasiyasındakı İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil haqqında Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin pozulmasına görə cəzalar Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Vasitələr və cəzalar 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Mülki və inzibati tədbirlər nəticəsində alınan vəsait Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Vasitələr və cəzalar 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Gömrük orqanlarının başlatdığı hallarda cinayət məsuliyyəti tədbirlərinin tətbiqi nəticəsində əldə olunan vəsait Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Vasitələr və cəzalar 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Ödənişlərin digər növləri gömrük orqanları
65 Vəsait alanlar tərəfindən ödənilən xidmətlərin göstərilməsi və xərclərin ödənilməsi ilə bağlı digər gəlirlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Digər vergi olmayan gəlirlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Gələcək gömrük və digər ödənişlərə qarşı avans ödənişləri Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Nağd pulla ödənilən bu girovlar istisna olmaqla, gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, antidempinq, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsi öhdəliyinin yerinə yetirilməsini təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9080
69 Gömrük rüsumları, vergilər, xüsusi, dempinq əleyhinə, kompensasiya rüsumlarının ödənilməsi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinə təminat olaraq verilmiş nağd əmanət Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən bir hüquqi şəxsin gömrük nümayəndəsi kimi vəzifələrinin icrasını təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Gömrük daşıyıcısı kimi gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən bir hüquqi şəxsin vəzifələrinin icrasını təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsin müvəqqəti saxlama anbarının sahibi kimi vəzifələrinin icrasını təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən bir hüquqi şəxsin gömrük anbarının sahibi kimi vəzifələrinin icrasını təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsin rüsumsuz dükan sahibi kimi vəzifələrinin icrasını təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Səlahiyyətli iqtisadi operator vəzifələrinin icrasını təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən bir hüquqi şəxsin sərbəst anbar sahibi kimi vəzifələrinin icrasını təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən bir hüquqi şəxsin gömrük nümayəndəsi və gömrük daşıyıcısı vəzifələrinin yerinə yetirilməsini təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Gömrük sahəsində gömrük nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsin vəzifələrinin icrasını təmin etmək və səlahiyyətli iqtisadi operator vəzifələrinin icrasını təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Gömrük daşıyıcısı kimi gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsin vəzifələrinin icrasını təmin etmək və səlahiyyətli iqtisadi operator vəzifələrinin icrasını təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Gömrük sahəsində gömrük nümayəndəsi və gömrük daşıyıcısı kimi fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsin vəzifələrinin icrasını təmin etmək və səlahiyyətli iqtisadi operator vəzifələrinin icrasını təmin etmək Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Təşkilatın öhdəliyinin yerinə yetirilmədiyi alınmış aksiz markalarından istifadə ilə bağlı təşkilatın öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün təminat olaraq ödənilmiş pul girovu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Aksiz markalarının verilməsi üçün idxalçıların gömrük orqanlarına ödədiyi vəsait Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Təkərli nəqliyyat vasitəsi üçün xaricolma haqqı ödənilir nəqliyyat vasitələri təkərli nəqliyyat vasitələri (şassi) və Belarusiya Respublikasının ərazisindən gətirilən onlar üçün qoşqular istisna olmaqla, Rusiya Federasiyasına idxal olunan (şassi) və onlar üçün qoşqu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Belarusiya Respublikasından Rusiya Federasiyasına gətirilən təkərli nəqliyyat vasitələri (şassi) və onlar üçün qoşqu üçün istifadə haqqı Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 EAEU-nun Xarici İqtisadi Fəaliyyətin vahid mal nomenklaturasına uyğun olaraq malların təsnifatı barədə ilkin qərarlar qəbul etmək üçün dövlət rüsumu Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Belorusiya Respublikasının ərazisindən gətirilən özüyeriyən nəqliyyat vasitələri və qoşqular istisna olmaqla, Rusiya Federasiyasına gətirilən özüyeriyən nəqliyyat vasitələri və qoşqular üçün istifadə haqqı Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Rusiya Federasiyasına Belarus Respublikası ərazisindən gətirilən özüyeriyən nəqliyyat vasitələri və onlar üçün qoşqu üçün istifadə haqqı Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Toplanması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş digər ödəniş növləri 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Gömrük əməliyyatları üçün gömrük rüsumlarının vaxtında ödənilməməsinə görə cərimələr (malların gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün, malların gömrük bəyannaməsigömrük əməliyyatları üçün) Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Gömrük müşayiəti üçün gömrük rüsumlarının vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 İdxal gömrük rüsumlarının vaxtında ödənilməməsinə görə cərimələr (digər rüsumlar, vergilər və ekvivalent təsiri olan ittihamlar), ödəmə öhdəliyi ilin 1 sentyabrından 2010-də yaranmışdır Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 İdxal gömrük rüsumunun gec ödənilməsi üçün cərimə, 1 2010 sentyabr ayından əvvəl yaranan ödəmə öhdəliyi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Üçüncü ölkələrə münasibətdə xüsusi qoruyucu, antidempinq və kompensasiya tədbirlərinin tətbiqi barədə Protokola uyğun olaraq təyin edilmiş xüsusi rüsumun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə (8 May 29 May Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 2014 nömrəli əlavə). Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Üçüncü ölkələrə münasibətdə xüsusi qoruyucu, antidempinq və kompensasiya tədbirlərinin tətbiqi barədə Protokola uyğun olaraq təyin olunan antidempinq rüsumunun vaxtında ödənilməməsi üçün cərimələr (8 ilin 29 il 2014 May Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə XNUMX nömrəli əlavə). Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Üçüncü ölkələrə münasibətdə xüsusi qoruyucu, antidempinq və kompensasiya tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı Protokola uyğun olaraq təyin olunan kompensasiya rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə (8 May 29 May Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 2014 nömrəli əlavə) Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Əlavə dəyər vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Şəxsi istifadə üçün mallar üçün düz qiymətlərlə gömrük rüsumlarının və vergilərin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Şəxsi istifadə mallarına münasibətdə məcmu gömrük ödənişinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Saxlama üçün gömrük rüsumlarının gecikdirilməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş xüsusi rüsumun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təyin edilmiş antidempinq rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təyin olunan ödəmə rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 İlkin xüsusi rüsumun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 İlkin antidempinq rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Müvəqqəti kompensasiya rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Müvafiq ilkin rüsum növlərinin toplanması üçün müəyyən edilmiş qaydada ödənilmiş xüsusi rüsumun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Antidempinq rüsumunun vaxtında ödənilməməsi üçün cərimələr müvafiq rüsumların toplanması üçün müəyyən edilmiş qaydada ödənilir Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Kompensasiya rüsumunun vaxtında ödənilməməsi üçün cərimələr, müvafiq rüsumların toplanması üçün müəyyən edilmiş qaydada ödənilir Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 EAEU-nun gömrük ərazisindən xaricə ixrac olunan xam neftə ixrac gömrük rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 EAEU-nun gömrük ərazisindən xaricə ixrac olunan neft istisna olmaqla, xam neftə ixrac gömrük rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Təbii qaza ixrac gömrük rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Neftdən alınan mallara ixrac gömrük rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 İxrac gömrük rüsumu növü üçün ayrıca kod qurulmamış mallara ixrac gömrük rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimələr Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Rusiya Federasiyası ərazisindən Belarus Respublikası ərazisindən, boru kəməri ilə, ayrı-ayrı razılaşmalara əsasən ixrac olunan xam neftə ixrac gömrük rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Qida xammalından (şərab, üzüm, meyvə, konyak, calvados, məbəd distillatları istisna olmaqla) etil spirti üçün aksiz rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Alkoqol tərkibli məhsullara aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Tütün borusuna, siqaret çəkməyə, çeynənməyə, əmzikli, atıcı, qəlyana (aksesuar vergisi istehsalında xammal kimi istifadə olunan tütün istisna olmaqla) aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Benzin avtomobili üçün aksiz rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Düz işlənmiş benzinə aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 67,5 kVt (90 a.s) daxil mühərrik gücü olan minik avtomobillərinə aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Dizel yanacağına aksiz rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Dizel və (və ya) karbüratör (enjeksiyon) mühərrikləri üçün motor yağlarına aksiz rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Şərablara, meyvə şərablarına (parlaq şərablar (şampan) istisna olmaqla), qida xammalı və (və ya) alkogolizə olunmuş üzümdən və ya digər meyvə çörəklərindən və (və ya) şərabdan düzəldilmiş etil spirti əlavə edilmədən hazırlanmış şərab içkilərinə gecikmiş vergi ödəməsinə görə cərimə distillə və / və ya meyvə distilləsi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Etil spirti həcminin fraksiyasının 0,5 faizədək olan pivə üzrə aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 9 faizdən çox miqdarda etil spirti olan alkoqol məhsullarına aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə (pivə, şərab, meyvə şərabı, parlaq şərab (şampan) istisna olmaqla, qida xammalından düzəldilmiş düzəldilmiş etil spirti əlavə edilmədən hazırlanmış şərab içkiləri istisna olmaqla) ) alkoqollu üzüm və ya digər meyvə qabları və (və ya) şərab distillatı və (və ya) meyvə distillatı) Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Etil spirti həcmi 9 faizədək olan alkoqol məhsullarına aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə (pivə istisna olmaqla, pivə əsasında hazırlanan içkilər, şərablar, meyvə şərabları, köpüklü şərablar (şampan), sirkə, poire, çəmən, şərab içkiləri qida xammalından və (və ya) alkoqollaşdırılmış üzümdən və ya digər meyvə qablarından və (və ya) şərab distilləsindən və (və ya) meyvə distilləsindən) düzəldilmiş düzəldilmiş etil spirti əlavə edilmədən Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Şərab, üzüm, meyvə, konyak, calvados, məbədin distillatlarına aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Qeyri-ərzaq xammalı olan etil spirti üçün aksiz rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Sidr, poir, mead üçün aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Mühərrik gücü 67,5 kVt (90 aper) və 112,5 kVt-a qədər (150 aper) daxil olan minik avtomobillərinə gec aksiz vergiləri üçün cərimələr Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Mühərrik gücü 112,5 kVt-dan (150 a.q.) artıq olan motosikletlərə aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Parlaq şərablara (şampan) aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Etil spirti həcminin 0,5 faizdən yuxarı və 8,6 faizdən çox olan pivə əsasında hazırlanmış içkilərlə pivəyə aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Normal (standartlaşdırılmış) tərkibi olan etil spirti 8,6 faizdən çox olan pivəyə aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Siqarlara aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Siqiloslara (siqarlara), bidi, kreteklərə aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Siqaretə, siqaretə aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Orta distillələrə gecikmiş aksiz rüsumu üçün cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Elektron nikotin tədarük sistemlərində aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Elektron nikotin çatdırılma sistemləri üçün mayelərə aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 İstilik ilə istehlak üçün nəzərdə tutulmuş tütün (tütün məhsulları) üçün aksiz rüsumunun vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Mühərrik gücü 112,5 kVt (150 aper) və 147kW (200 aper) daxil olmaqla gecikmiş aksiz vergilərinə görə cərimələr Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Mühərrik gücü 147 kVt (200 aper) və 220 kVt-a qədər (300 aper) daxil olan minik avtomobillərinə gec aksiz vergiləri üçün cərimələr Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Mühərrik gücü 220 kVt (300 aper) və 294 kVt-a qədər (400 aper) daxil olan minik avtomobillərinə gec aksiz vergiləri üçün cərimələr Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Mühərrik gücü 294 kVt (400 aper) və 367 kVt-a qədər (500 aper) daxil olan minik avtomobillərinə gec aksiz vergiləri üçün cərimələr Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Mühərrik gücü 367 kVt-dan (500 aper) artıq olan minik avtomobillərinə aksiz vergisinin vaxtında ödənilməməsinə görə cərimə Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Belarusiya Respublikasının ərazisindən gətirilən təkərli nəqliyyat vasitələri (şassi) və qoşqular istisna olmaqla, Rusiya Federasiyasına gətirilən təkərli nəqliyyat vasitələri (şassi) və qoşqu üçün ödənilən istifadə haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə cərimələr Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Belarusiya Respublikasından Rusiya Federasiyasına gətirilən təkərli nəqliyyat vasitələri (şassi) və qoşqu üçün ödənilmiş istifadə haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə cərimələr Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Cərimələr 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 İdxal gömrük rüsumunun təxirə salınmış ödənilməsinə dair faizlər, ödəmə öhdəliyi 1 sentyabrından 2010-də yaranmışdır Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 İdxal gömrük rüsumunun təxirə salınmış ödənilməsinə dair faizlər, 1 2010 sentyabr ayından əvvəl yaranmış ödəmə öhdəliyi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Xüsusi rüsumun ödənilməsinin təxirə salınması kimi faizlər, Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 Üçüncü ölkələrə münasibətdə xüsusi qoruyucu, antidempinq və kompensasiya tədbirlərinin tətbiqi barədə Protokola uyğun olaraq qurulmuşdur (ilin 8 29 May Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 2014 nömrəli əlavə). Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər
152 Sanki üçüncü ölkələrə münasibətdə xüsusi qoruyucu, antidempinq və kompensasiya tədbirlərinin tətbiqi barədə Protokola uyğun olaraq təyin edilmiş antidempinq rüsumunun ödənilməsinin təxirə salınması təmin edilmişdir (ilin 8 May 29 Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 2014 nömrəli əlavə). Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Sanki üçüncü ölkələrə münasibətdə xüsusi qoruyucu, antidempinq və kompensasiya tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı protokola uyğun olaraq təyin olunan kompensasiya rüsumunun ödənilməsinin təxirə salınması təmin edilmişdir (ilin 8 May 29 Avrasiya İqtisadi Birliyi haqqında Müqaviləyə 2014 nömrəli əlavə). Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Elə bir maraq yaranır ki, ABE-nin gömrük ərazisindən kənarda ixrac olunan xam neftə ixrac gömrük rüsumu ödəməsinin təxirə salınması təmin edildi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 ABEU-nun gömrük ərazisindən xaricə ixrac olunan neft istisna olmaqla, xam neftin ixrac gömrük rüsumunun ödənilməsinin təxirə salınması təmin edilmişdir. Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Təbii qaz üçün ixrac gömrük rüsumunun təxirə salınması kimi faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Sanki neftdən əldə olunan mallar üçün ixrac gömrük rüsumunun ödənilməsinin təxirə salınması təmin edildi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Eksport gömrük rüsumu növü üçün ayrıca bir kod qurulmadığı mallar üçün ixrac gömrük rüsumunun ödənilməsinin təxirə salınması kimi maraqlar Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Beləliklə, boru kəmərləri ilə Rusiya Federasiyası ərazisindən Belarus Respublikası ərazisindən ixrac olunan xam neftə ixrac gömrük rüsumunun ödənilməsinin təxirə salınması təmin edilmişdir. Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Qida xammalından (şərab, üzüm, meyvə, konyak, calvados, məbəd distillatları istisna olmaqla) etil spirti üzrə aksiz vergisinin təxirə salınmasına görə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Alkoqol tərkibli məhsullara təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Tütün borusuna, siqaret çəkməyə, çeynəyən, əmzikli, kəsikli, qəlyana (tütün məhsullarının istehsalı üçün xammal kimi istifadə olunan tütün istisna olmaqla) təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Benzinə təxirə salınmış aksiz rüsumuna faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Düz işlənmiş benzinə təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 67,5 kVt (90 a.s) daxil mühərrik gücü olan minik avtomobilləri üçün təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Dizel yanacağına təxirə salınmış aksiz rüsumuna faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Dizel və (və ya) karbüratör (enjeksiyon) mühərrikləri üçün motor yağlarına təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Şərablara, meyvə şərablarına (parlaq şərablar (şampan) istisna olmaqla), qida xammalı və (və ya) alkoqollaşdırılmış üzümdən və ya digər meyvə çörəklərindən və (və ya) şərabdan düzəldilmiş etil spirti əlavə edilmədən hazırlanmış şərab içkisinə təxirə salınmış aksiz vergilərinə faiz distillə və / və ya meyvə distilləsi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Etil alkoqolun həcm hissəsinin 0,5 faizi daxil olmaqla, pivə üzrə aksiz vergisinin təxirə salınmasına görə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 9 faizdən çox miqdarda etil spirti olan alkoqol məhsullarına təxirə salınmış aksiz vergisinə (pivə, şərablar, meyvə şərabları, parlaq şərablar (şampan) istisna olmaqla, qida xammalından düzəldilmiş düzəldilmiş etil spirti əlavə edilmədən hazırlanmış şərab içkilərinə faizlər ) alkoqollu üzüm və ya digər meyvə qabları və (və ya) şərab distillatı və (və ya) meyvə distillatı) Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Etil spirti həcmi 9 faizədək olan alkoqol məhsullarına təxirə salınmış aksiz vergisinə görə faizlər (pivə istisna olmaqla, pivədən hazırlanan içkilər, şərablar, meyvə şərabları, parlaq şərablar (şampan), suyu, pouare, çəmən, şərab içkisi qida xammalı və (və ya) alkoqollaşdırılmış üzümdən və ya digər meyvə qablarından və (və ya) şərab distilləsindən və (və ya) meyvə distilləsindən) düzəldilmiş düzəldilmiş etil spirti əlavə edilmədən Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Şərab, üzüm, meyvə, konyak, calvados və distillat üçün təxirə salınmış aksiz vergisinə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Qeyri-ərzaq xammalı olan etil spirti üçün aksiz rüsumunun təxirə salınmasına görə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Cider, poir, mead üçün təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Mühərrik gücü 67,5 kVt (90 aper) və 112,5 kVt-a qədər (150 aper) daxil olan minik avtomobilləri üçün təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Mühərrik gücü 112,5 kVt (150 a.q.) artıq olan motosikllərdə təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Parlaq şərablara (şampan) təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Normal (standartlaşdırılmış) tərkibli etil spirti olan 0,5 faizdən yuxarı və 8,6 faizədək, pivə əsaslı içkilərdən pivə üzrə təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Normal (standartlaşdırılmış) tərkibi olan etil spirti 8,6 faizdən çox olan pivəyə aksiz vergisinin təxirə salınmasına görə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Siqarlara təxirə salınmış aksiz vergilərinə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Siqillos (siqar), bidi, kretek üçün aksiz vergisinin təxirə salınmasına görə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Siqaretə, siqaretə təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Orta distillələrə təxirə salınmış aksiz rüsumuna faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Elektron nikotin tədarük sistemlərinə təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Elektron nikotin tədarük sistemləri üçün mayelərə təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 İstilik üçün istehlak üçün nəzərdə tutulmuş tütün (tütün məhsulları) üçün təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Mühərrik gücü 112,5 kVt (150 aper) və 147kW (200 at gücünə qədər) qədər olan təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Mühərrik gücü 147 kVt (200 aper) və 220 kVt-a qədər (300 aper) daxil olan minik avtomobilləri üçün təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Mühərrik gücü 220 kVt (300 aper) və 294 kVt-a qədər (400 aper) daxil olan minik avtomobilləri üçün təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Mühərrik gücü 294 kVt (400 aper) və 367 kVt-a qədər (500 aper) daxil olan minik avtomobilləri üçün təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Mühərrik gücü 367 kVt-dan (500 aper) artıq olan minik avtomobilləri üçün təxirə salınmış aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Əlavə dəyər vergisinin təxirə salınmasına görə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Təxirə salınmış ödəniş üzrə faizlər 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 İdxal gömrük rüsumunun ödənilməsi şərtləri, ödəmə öhdəliyi 1 2010 sentyabr ayından yaranan faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 İdxal gömrük rüsumunun ödənilməsi hissələri, 1 2010 sentyabr ayından əvvəl yaranan ödəmə öhdəliyi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Qida xammalından (şərab, üzüm, meyvə, konyak, calvados, məbəd distillatları istisna olmaqla) etil spirti üçün aksiz rüsumunun ödənilməsi üçün faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Alkoqol tərkibli məhsullara aksiz vergisi üçün hissə planına maraq Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Tütün borusuna, siqaret çəkməyə, çeynəyən, əmzikli, kəsikli, qəlyanlı (aksizli məhsullar istehsalında xammal olaraq istifadə olunan tütün istisna olmaqla) aksiz vergisi hissələrinə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Benzinə aksiz vergisi üçün hissə planına faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Birbaşa işləyən benzinə hissə-hissə aksiz vergisi faizi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 67,5 kVt (90 at gücünə) daxil olmaqla mühərrik gücü olan minik avtomobillərinə aksiz vergisi üçün hissə planlarına maraq Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Dizel yanacağına aksiz vergisi üçün hissə planına maraq Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Dizel və (və ya) karbüratör (enjeksiyon) mühərrikləri üçün motor yağlarına aksiz rüsumunun ödənilməsi faizləri Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Şərablara, meyvə şərablarına (parlaq şərablar (şampan) istisna olmaqla), qida xammalı və (və ya) alkogollaşdırılmış üzümdən və ya digər meyvə pambıqlarından və (və ya) şərablardan düzəldilmiş etil spirti əlavə edilmədən hazırlanmış şərab içkisinə aksiz vergilərinə görə faizlər distillə və / və ya meyvə distilləsi Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Etil alkoqolun həcm hissəsinin 0,5 faiz dərəcəsinə qədər normativ (standartlaşdırılmış) tərkibi olan pivəyə aksiz vergisi hissələrinə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 9 faizdən çox miqdarda etil spirti olan alkoqol məhsullarına (pivə, şərablar, meyvə şərabları, parlaq şərablar (şampan) istisna olmaqla, qida xammalından düzəldilmiş düzəldilmiş etil spirti əlavə olunmadan hazırlanmış şərab içkiləri və ya aksiz vergisinə faizlər ) alkoqollu üzüm və ya digər meyvə qabları və (və ya) şərab distillatı və (və ya) meyvə distillatı) Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Etil spirti həcmi 9 faizədək olan alkoqolda aksiz vergisinin hissə-hissə faizləri (pivə istisna olmaqla, pivə əsasında hazırlanan içkilər, şərablar, meyvə şərabları, parlaq şərablar (şampan), sirkə, poire, mead, şərab içkiləri qida xammalı və (və ya) alkoqollaşdırılmış üzümdən və ya digər meyvə qablarından və (və ya) şərab distilləsindən və (və ya) meyvə distilləsindən) düzəldilmiş düzəldilmiş etil spirti əlavə edilmədən Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Şərab, üzüm, meyvə, konyak, calvados, ibadətgah distillatlarına aksiz vergisinin ödənilməsinə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Qeyri-ərzaq xammalı olan etil spirti üçün aksiz rüsumunun hissə-hissə ödənilməsinə görə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Cider, poir, mead üçün aksiz vergisi üçün hissə planına faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Mühərrik gücü 67,5 kVt (90 aper) və 112,5 kVt-a qədər (150 aper) daxil olan minik avtomobillərinə aksiz vergisi üçün hissə planlarına maraq Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Mühərrik gücü 112,5 kVt (150 a.q.) yuxarı olan motosikletlərə aksiz vergiləri üçün faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Parıldayan şərablara (şampan) aksiz vergisi üçün faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Normal (standartlaşdırılmış) tərkibi olan etil spirti ilə 0,5 faizdən yuxarı və 8,6 faizədək, pivə əsaslı içkilərdən ibarət aksiz vergisi üçün faiz planı üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Normal (standartlaşdırılmış) tərkibi olan etil spirti 8,6 faizdən çox olan pivəyə aksiz vergisi ödəməsinə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Siqarlara aksiz vergisi üzrə hissə-hissə faizləri Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Siqiloslara (siqarlara), bidi, kreteklərə aksiz vergi hissələrinə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Siqaretə, siqaretə aksiz vergi ödəməsinə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Orta distillatlara aksiz rüsumunun ödənilməsi faizləri Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Elektron nikotin tədarük sistemlərində aksiz vergisi üçün hissələrə faiz Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Elektron nikotin tədarük sistemləri üçün mayelərə taksit aksiz vergisi üzrə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 İstilik üçün istehlak üçün nəzərdə tutulmuş tütün (tütün məhsulları) üçün aksiz vergisi üçün faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Mühərrik gücü 112,5 kVt (150 aper) və 147 kVt-a qədər (200 aper) daxil olan minik avtomobillərinə aksiz vergiləri üçün faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Mühərrik gücü 147 kVt (200 aper) və 220 kVt-a qədər (300 aper) daxil olan minik avtomobillərinə aksiz vergisi üçün hissə planlarına maraq Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Mühərrik gücü 220 kVt (300 aper) və 294 kVt-a qədər (400 aper) daxil olan minik avtomobillərinə aksiz vergisi üçün hissə planlarına maraq Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Mühərrik gücü 294 kVt (400 aper) və 367 kVt-a qədər (500 aper) daxil olan minik avtomobillərinə aksiz vergisi üçün hissə planlarına maraq Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Mühərrik gücü 367 kVt-dan (500 aper) artıq olan minik avtomobillərinə aksiz vergisi üçün hissə planına maraq Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Əlavə dəyər vergisinin hissə-hissə ödənilməsinə görə faizlər Ödəniş Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuşdur Ödəniş faizləri 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1-dan 20-a (228)


1.01.2020-ci il tarixindən etibarən büdcə gəlirlərinin büdcə təsnifatından aşağıdakı BSC-lər xaric edilmişdir:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 "Federal cərimələrə (cərimələrə) və federal büdcəyə vurulmuş ziyana görə digər məbləğlərə daxilolmalar";
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 "İxrac gömrük rüsumlarının məbləğinin köçürülməsi şərtləri pozulduqda ödənilən faizlər";
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 "Korrupsiya qanun pozuntuları nəticəsində əldə edilmiş müsadirə edilmiş əmlakın satışından (göstərilən əmlakın inventarlarının satılması ilə əlaqədar) xaric olan mallar istisna olmaqla, müsadirə edilmiş və digər əmlakın sərəncamından və satışından əldə edilən vəsait Rusiya Federasiyasının gəlirinə çevrilir. müsadirə edilmiş və digər əmlakın Rusiya Federasiyasının gəlirinə çevrilən sərəncamından və satışından əldə olunan vəsait);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 “Nağd pul yığımı (cərimələr) inzibati xətalar inzibati xətalar haqqında Rusiya Federasiyasının Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş vergi və rüsumlar sahəsində; "
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 “Avrasiya İqtisadi Birliyinin, Rusiya Federasiyasının gömrük haqqında qanunvericiliyini təşkil edən aktları pozduğuna görə pul cəzaları (cərimələr)”;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 "Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyinin və valyuta tənzimlənməsi orqanlarının, habelə Rusiya Federasiyasının ixrac nəzarəti sahəsində qanunvericiliyinin pozulmasına görə nağd pul yığımı (cərimələr)";
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 “Rusiya Federasiyasının konstitusiya quruluşunun əsasları, Rusiya Federasiyasının dövlət hakimiyyəti, Rusiya Federasiyasının dövlət qulluğu haqqında, Rusiya Federasiyasının seçki və referendumları, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil haqqında Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin pozulmasına görə cərimələr (cərimələr) Rusiya Federasiyası ”;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların leqallaşdırılmasına (terrorizmin) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, narkotik və psixotrop dərmanların dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin pozulmasına görə pul yığımı (cərimələr)";
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 "Cinayət törətməkdə təqsirli bilinən şəxslərdən tutulan və federal büdcəyə köçürülən maddi ziyana görə kompensasiya (cərimələr) və digər məbləğlər";
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 "Federal mülkiyyətdə olan meşə sahələrində meşə qanunvericiliyinin pozulmasına görə pul cərimələri (cərimələr)";
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 "Beynəlxalq avtomobil daşımalarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti haqqında qanunun pozulmasına görə pul yığımı (cərimələr)";
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 "Rusiya Federasiyasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş sağlamlığa zərər verən inzibati xətalara görə pul cəzaları (cərimələr)."   
Moskva Bələdiyyə Başçısı Sergey Sobyanin, işçilərin ən azı 27% -nin 2021-ci il tarixdən etibarən uzaq işlərə köçürülməsi tələbini ləğv etdi.
16:47 27-01-2021 Daha ətraflı ...
27 yanvar tarixindən etibarən Rusiya Vyetnam, Hindistan, Finlandiya və Qətər ilə beynəlxalq uçuşlarını bərpa edir. Ancaq bu istiqamətlər hələ turistlər üçün əlçatan deyil.
16:35 27-01-2021 Daha ətraflı ...
Fitness Sənayesi Operatorları Birliyi (AOFI), Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə işçilərinə idman xərclərini kompensasiya edən işəgötürənlər üçün vergi endirimi təklifi ilə bir məktub göndərdi.
16:15 27-01-2021 Daha ətraflı ...
Koronavirus pandemiyası, 2020-ci ilin sonuna qədər Moskva Aviasiya Mərkəzinin (UIA) hava limanları vasitəsilə sərnişin axınının yarısını azaldıb.
16:13 27-01-2021 Daha ətraflı ...