Risk profillərinin hazırlanması və tətbiqi prosesi

Gömrük nəzarətində risk anketlərinin hazırlanması və tətbiqi zamanı gömrük işçilərinin hərəkətləri Rusiya Federal Gömrük Xidmətinin "Gömrük vəzifəlilərinin risk profilləri layihələrinin hazırlanması və nəzərdən keçirilməsi, gömrük nəzarəti zamanı risk profillərinin tətbiqi, onların yenilənməsi və ləğvi barədə Təlimat təsdiq edilməsi haqqında" əmri ilə müəyyən edilir.

Risk profilinin yaradılmasından əvvəl onun layihəsinin tərtib edilməsi və təsdiqlənməsi prosesi aparılır, risk profilini hazırlayarkən risk analizinin aşağıdakı mərhələləri qeyd olunur:

Risk təhlilinin nəticəsi, işçilər, avadanlıq, proqram təminatı və s. Üçün mövcud mənbələrə əsaslanaraq riskləri minimuma endirmək üçün müvafiq nəzarət prosedurunun hazırlanmasıdır.

RMS istifadə edərək effektiv gömrük nəzarəti

Mövcud risk profillərindən istifadənin məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək, onların fəaliyyətinin effektivliyini proqnozlaşdırmaq, habelə risk profillərinin sayını azaltmaq üçün gömrük işçiləri riskləri minimuma endirmək üçün birbaşa tədbirlərin görülməsi barədə hesabat göndərirlər (DT kağız və elektron formada və əlavə sənədlərdə) əlaqələndirici bölmələrə göndərilir RTU ya da Rusiya FCS.

Bu sənədlər və məlumatlar gömrük nəzarətinin hədəf metodlarında və hədəf texnologiyalarında müəyyən edilmiş qaydada təhlil edilir. Təhlilin nəticələrinə, risk profilinin sonrakı tətbiqinin səmərəliliyinin proqnozlaşdırılmasına, həmçinin azaltmaq üçün birbaşa tədbirlərin tətbiq edilməsinin nəticələrinin təhlilinə əsasən müəyyən profillərin yenilənməsi və ya ləğvi barədə qərar qəbul edilir.

DT-nin elektron nüsxəsinin "C" sütununda olan riskləri minimuma endirmək üçün birbaşa tədbirlərin tətbiqi nəticələri barədə hesabat doldurmaq üçün bir sıra tələblər mövcuddur. Hesabatın forması və onu doldurma qaydası Rusiya FCS-nin hüquqi aktları ilə müəyyən edilir.

Hesabat sahələrini vahid doldurmaq üçün, Rusiya Federal Gömrük Xidmətinin məktubları ilə təsdiq edilmiş metodik tövsiyələr hazırlanmışdır. Qurulan hesabat formaları olaraq, DT-də olan məlumatlara əsaslanan xüsusi hazırlanmış cədvəllərdən istifadə olunur və onun elementləri kodlanmış formada müvafiq sütunlardır.

Bu cədvəldə dörd qrup sahə var:

  • Müəyyən edilmiş risklər
  • Risklərin müəyyənləşdirilməsi üçün görülən tədbirlər
  • Axtarış Xüsusiyyətləri
  • Standart meyarın adı, ölçü adı, tədbirlər və yoxlamalar haqqında qeydlər, riskləri minimuma endirmək üçün birbaşa tədbirlərin tətbiq edilməsi üçün məlumat mənbəyi ”(kodlar və müvafiq məlumatların şərhi).
Xarici forma 11 (qısa), XML formatında elektron təqdimat yükləmək imkanı ilə, Rosstat-ın 15.07.2020-ci il tarixli 384 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş "Qeyri-kommersiya təşkilatlarının əsas fondlarının (fondlarının) mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumat", versiya 18-01-2021. Xarici forma 11 "Məlumat ...
01:54 26-01-2021 Daha ətraflı ...
Rostrud, işəgötürənin tətilin başlaması barədə işçini əlavə olaraq bildirməli olub olmadığını izah etdi, əgər işçi tətil edildiyi zaman tətil cədvəli ilə tanış olarsa.
00:35 26-01-2021 Daha ətraflı ...
FSS 2021-ci ildə vətəndaşlara ödənilən minimum və maksimum sosial müavinətləri təyin etmişdir.
23:35 25-01-2021 Daha ətraflı ...