Tipik uyğunluq bəyannamə sxemlərinin təsviri

Bəyannamə sxemi 1д

1д sxemi aşağıdakı prosedurları əhatə edir:

 • texniki sənədlərin formalaşdırılması və təhlili;
 • istehsal nəzarəti;
 • məhsul nümunələrinin sınaqdan keçirilməsi;
 • uyğunluq bəyannaməsinin qəbulu və qeydiyyatı;
 • ünvanın bir işarəsini çəkmək.

İstehsalçı istehsal prosesinin sabit olması və istehsal olunan məhsulların texniki qaydaların tələblərinə uyğun olmasını, texniki sənədlərin tərtibini və təhlilini təmin etməsi üçün ərizəçi bütün zəruri tədbirləri görür.

Ərizəçi istehsal nəzarətini təmin edir.

Məhsulların texniki qaydaların tələblərinə uyğunluğuna nəzarət etmək üçün ərizəçi məhsul nümunələrinin sınaqlarını keçirir. Məhsul nümunələrinin sınanması abituriyentin seçimi ilə sınaq laboratoriyasında və ya akkreditə olunmuş sınaq laboratoriyasında aparılır.

Ərizəçi uyğunluq bəyannaməsini tərtib edir və bildiriş əsasında qeydiyyata alır.

Texniki tənzimləmə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ərizəçi bir müraciət əlaməti tətbiq edir.

Bəyannamə sxemi 2д

2д sxemi aşağıdakı prosedurları əhatə edir:

 • texniki sənədlərin formalaşdırılması və təhlili;
 • bir dəstə məhsulun sınması (tək bir məhsul);
 • uyğunluq bəyannaməsinin qəbulu və qeydiyyatı;
 • ünvanın bir işarəsini çəkmək.

Ərizəçi texniki sənəd hazırlayır və təhlil edir.

İddiaçı məhsulların texniki reqlamentin tələblərinə uyğunluğunun təsdiqlənməsini təmin etmək üçün məhsul nümunələrinin (vahid məhsulların) sınaqlarını keçirir. Məhsul nümunələrinin (vahid məhsulların) sınaqları ərizəçinin seçimi ilə sınaq laboratoriyasında və ya akkreditə olunmuş sınaq laboratoriyasında aparılır.

Ərizəçi uyğunluq bəyannaməsini tərtib edir və bildiriş əsasında qeydiyyata alır.

Texniki tənzimləmə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ərizəçi bir müraciət əlaməti tətbiq edir.

Bəyannamə sxemi 3д

3д sxemi aşağıdakı prosedurları əhatə edir:

 • texniki sənədlərin formalaşdırılması və təhlili;
 • istehsal nəzarəti;
 • məhsul nümunələrinin sınaqdan keçirilməsi;
 • uyğunluq bəyannaməsinin qəbulu və qeydiyyatı;
 • ünvanın bir işarəsini çəkmək.

İstehsalçı istehsal prosesinin sabit olması və istehsal olunan məhsulların texniki qaydaların tələblərinə uyğun olmasını, texniki sənədlərin tərtibini və təhlilini təmin etməsi üçün ərizəçi bütün zəruri tədbirləri görür.

Ərizəçi istehsal nəzarətini təmin edir.

Məhsulların texniki qaydaların tələblərinə uyğunluğuna nəzarət etmək üçün ərizəçi məhsul nümunələrinin sınaqlarını keçirir. Məhsul nümunələri akkreditə olunmuş sınaq laboratoriyasında sınaqdan keçirilir.

Ərizəçi uyğunluq bəyannaməsini tərtib edir və bildiriş əsasında qeydiyyata alır.

Texniki tənzimləmə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ərizəçi bir müraciət əlaməti tətbiq edir.

Bəyannamə sxemi 4д

4д sxemi aşağıdakı prosedurları əhatə edir:

 • texniki sənədlərin formalaşdırılması və təhlili;
 • bir dəstə məhsulun sınması (tək bir məhsul);
 • uyğunluq bəyannaməsinin qəbulu və qeydiyyatı;
 • ünvanın bir işarəsini çəkmək.

Ərizəçi texniki sənəd hazırlayır və təhlil edir.

İddiaçı məhsulların texniki reqlamentin tələblərinə uyğunluğunun təsdiqlənməsini təmin etmək üçün məhsul nümunələrinin (vahid məhsulların) sınaqlarını keçirir. Məhsul nümunələrinin (tək məhsulların) sınaqları akkreditə olunmuş sınaq laboratoriyasında aparılır.

Ərizəçi uyğunluq bəyannaməsini tərtib edir və bildiriş əsasında qeydiyyata alır.

Texniki tənzimləmə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ərizəçi bir müraciət əlaməti tətbiq edir.

Bəyannamə sxemi 5д

5д sxemi aşağıdakı prosedurları əhatə edir:

 • texniki sənədlərin formalaşdırılması və təhlili;
 • istehsal nəzarəti;
 • növ tədqiqat (test) aparmaq;
 • uyğunluq bəyannaməsinin qəbulu və qeydiyyatı;
 • ünvanın bir işarəsini çəkmək.

İstehsalçı istehsal prosesinin sabit olması və istehsal olunan məhsulların texniki reqlamentin tələblərinə uyğunluğunu təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görür, texniki sənədləri tərtib edir və təhlil edir.

Ərizəçi istehsal nəzarətini təmin edir.

Məhsul sertifikatlaşdırma orqanı (akkreditə olunmuş sınaq laboratoriyası), akkreditasiya sahəsinə uyğun olaraq və ərizəçinin adından məhsulun növ tədqiqatını aşağıdakı yollardan biri ilə aparır:

 • bütün gələcək məhsulların bir nümunə nümayəndəsi olaraq planlaşdırılan istehsal üçün nümunənin öyrənilməsi;
 • texniki sənədlərin təhlili, bir məhsul nümunəsinin və ya kritik məhsul komponentlərinin sınanması.

Tip tədqiqatının nəticələri nəticədə (uyğunluq sertifikatı) və (və ya) akkreditə olunmuş sınaq laboratoriyası məhsul növünün müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu qiymətləndirən protokolda qeyd olunur.

Ərizəçi uyğunluq bəyannaməsini tərtib edir və bildiriş əsasında qeydiyyata alır.

Texniki tənzimləmə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ərizəçi bir müraciət əlaməti tətbiq edir.

Bəyannamə sxemi 6д

6д sxemi aşağıdakı prosedurları əhatə edir:

 • idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən verilmiş, idarəetmə sisteminin texniki reqlamentdə müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiqləyən idarəetmə sistemi üçün sertifikat (sertifikatın surəti) daxil edilməli olan texniki sənədlərin formalaşdırılması və təhlili;
 • istehsal nəzarəti;
 • məhsul nümunələrinin sınaqdan keçirilməsi;
 • uyğunluq bəyannaməsinin qəbulu və qeydiyyatı;
 • müraciətin vahid işarəsini çəkmək;
 • idarəetmə sisteminin sabitliyini izləmək.

Müraciətçi, texniki tənzimləmənin tələblərinə cavab verən məhsulların istehsalı üçün idarəetmə sisteminin və istehsal şəraitinin sabitliyini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görür, texniki reqlamentdə bir və ya bir neçə sənədin uyğunlaşması üçün bir və ya bir neçə sənədin yaradıla biləcəyini nəzərə alaraq texniki sənədlər hazırlayır və təhlil edir idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması.

Ərizəçi istehsal nəzarətini təmin edir və idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırma orqanını idarəetmə sistemindəki bütün planlaşdırılan dəyişikliklər barədə məlumatlandırır.

Ərizəçi məhsul nümunələrini sınaqdan keçirir. Məhsul nümunələri akkreditə olunmuş sınaq laboratoriyasında sınaqdan keçirilir.

Ərizəçi uyğunluq bəyannaməsini tərtib edir və bildiriş əsasında qeydiyyata alır.

Texniki tənzimləmə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ərizəçi bir müraciət əlaməti tətbiq edir.

İdarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırma orqanı sertifikatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin fəaliyyətinə nəzarət edir.

Yoxlama nəzarətinin mənfi nəticələri olduqda, ərizəçi aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:

 • uyğunluq bəyannaməsini dayandırmaq;
 • uyğunluq bəyannaməsini ləğv edin.

Vahid formada tərtib edilmiş uyğunluq sertifikatları və qeydə alınmış uyğunluq bəyannamələrinin vahid reyestrinə müvafiq qeyd edilir.

Tipik uyğunluq bəyannamələrinin ümumi cədvəli
Dövr nömrəsi Dövrə elementi Tətbiq Müraciət edən Uyğunluq Sənədi
Məhsul Testi, Tip Araşdırma İstehsalın qiymətləndirilməsi İstehsal nəzarəti
1D istehsalçı tərəfindən sınanan məhsul nümunələri - İstehsal nəzarəti istehsalçı tərəfindən həyata keçirilir Kütləvi istehsal olunan məhsullar üçün Gömrük İttifaqına üzv dövlətin istehsalçısı və ya Gömrük İttifaqı ərazisində xarici istehsalçı tərəfindən səlahiyyətli bir şəxs Kütləvi istehsal olunan məhsullara uyğunluq bəyannaməsi
2D bir dəstə məhsulun (tək bir məhsulun) sınanması ərizəçi tərəfindən həyata keçirilir - - Bir dəstə məhsul üçün (birdəfəlik) Dövlətin istehsalçısı, satıcısı (tədarükçüsü) - Gömrük İttifaqının üzvü və ya Gömrük İttifaqı ərazisində xarici istehsalçı tərəfindən səlahiyyətli bir şəxs Bir dəst məhsul üçün uyğunluq bəyannaməsi (birdəfəlik)
3D akkreditə olunmuş sınaq laboratoriyasında (mərkəzində) məhsul nümunələrinin sınaqdan keçirilməsi - İstehsal nəzarəti istehsalçı tərəfindən həyata keçirilir Kütləvi istehsal olunan məhsullar üçün Gömrük İttifaqına üzv dövlətin istehsalçısı və ya Gömrük İttifaqı ərazisində xarici istehsalçı tərəfindən səlahiyyətli bir şəxs Kütləvi istehsal olunan məhsullara uyğunluq bəyannaməsi
4D akkreditə olunmuş bir sınaq laboratoriyasında (mərkəzində) bir dəstə məhsulun (tək bir məhsulun) sınaqdan keçirilməsi - - Bir dəstə məhsul üçün (birdəfəlik) Dövlətin istehsalçısı, satıcısı (tədarükçüsü) - Gömrük İttifaqının üzvü və ya Gömrük İttifaqı ərazisində xarici istehsalçı tərəfindən səlahiyyətli bir şəxs Bir dəst məhsul üçün uyğunluq bəyannaməsi (birdəfəlik)
5D tipli tədqiqat - İstehsal nəzarəti istehsalçı tərəfindən həyata keçirilir Kütləvi istehsal olunan məhsullar üçün Gömrük İttifaqına üzv dövlətin istehsalçısı və ya Gömrük İttifaqı ərazisində xarici istehsalçı tərəfindən səlahiyyətli bir şəxs Kütləvi istehsal olunan məhsullara uyğunluq bəyannaməsi
6D akkreditə olunmuş sınaq laboratoriyasında (mərkəzində) məhsul nümunələrinin sınaqdan keçirilməsi bir idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması və yoxlama nəzarəti İstehsal nəzarəti istehsalçı tərəfindən həyata keçirilir Kütləvi istehsal olunan məhsullara uyğunluq bəyannaməsi

20 yanvar 2021-ci ildən etibarən istənilən şirkət bütün məhsullarının tam miqyaslı etiketlənməsinə keçə bilər.
23:05 20-01-2021 Daha ətraflı ...
2020-ci ildə Çindən Primorye'ye 4,039 min ton sarımsaq idxal edildi, bu da 290,1-cu illə müqayisədə 2019 ton çoxdur.
22:39 20-01-2021 Daha ətraflı ...
28 yanvar - 14 fevral 2021-ci il tarixlərində Hunchun avtomobil nəzarət məntəqəsinin (Kraskinonun Rusiya tərəfindəki bitişik nəzarət məntəqəsi) işi müvəqqəti dayandırılıb.
16:38 20-01-2021 Daha ətraflı ...