menyu

Gömrük bəyannaməsinin verilməsi ilə əlaqəli məhsulların siyahısı Gömrük İttifaqının texniki reqlamentinin tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi barədə sənəd təqdim olunur. "Uşaq meydançaları üçün avadanlıqların təhlükəsizliyi haqqında" (TR EAEU 042 / 2017)

MƏHSUL ADAMI TEXNİKA NÖVLƏRİNİN XARAKTİSTİRİSTİLİKLƏRİ, ÖZLƏRİ Avadanlıqlar növü Kodlar TƏLƏB
1 Oyun meydançası slayd uşaq çəkisi qüvvəsi altında enən bir meylli sürüşmə səthi olan uşaq meydançası üçün avadanlıq müstəqil slayd
əlavə edilmiş slayd
slayd dalğası (dalğa kimi slayd)
"yamacda" təpə (təpənin üstündəki təpə, sahil, sahil)
spiral slayd
əyri slayd
tunel sürüşməsi
birləşdirilmiş tunel slayd
çox track slayd
9506 99 900 0 arayış uyğunluq
2 Oyun Meydançası bir uşaq tərəfindən idarə olunan, kütləsi menteşənin altında yerləşən, yelləncəklə əlaqəli olan uşaq meydançası üçün avadanlıqlar bir fırlanma oxu ilə yelləncək
çox oxlu yelləncək
tək nöqtə yelləncək
kollektiv yelləncək
9506 99 900 0 uyğunluq sertifikatı
3 Kayak meydançası bir uşaq (uşaqlar) tərəfindən hərəkətə gətirilən və müxtəlif təyyarələrdə salınan hərəkəti həyata keçirən uşaq meydançası üçün avadanlıq sallanan stul
tək dəstək sallanan stul
yellənmə zamanı uşağın (uşaqların) hərəkətini təmin edən tək dəstəyi ilə sallanan stul
bir neçə təyyarədə
sallanan zaman uşağın (uşaqların) əsasən eyni təyyarədə hərəkətini təmin edən bir neçə dayaq olan sallanan kürsü
yellənərkən uşağın (uşaqların) hərəkətini təmin edən bir neçə dayaq olan sallanan kafedra
bir neçə təyyarədə
krank sallanması
yüksəklikdə yerləşən bir yelləncək oxu ilə sallanan kreslo
mərkəzi ox ətrafında fırlanma ilə sallanan stul
9506 99 900 0 uyğunluq sertifikatı
4 Uşaq meydançası Carousel Şaquli bir ox ətrafında fırlanan, 5 ° -dən çox olmayan şaquli istiqamətdən meyl açısı olan bir və ya daha çox yerlik uşaq meydançası üçün avadanlıqlar fırlanan stullar
fırlanan platforma
iplik göbələyi
hava planlaşdırması
dairəvi track hərəkəti
böyük fırlanan disk
9506 99 900 0 uyğunluq sertifikatı
5 Uşaq meydançası kabel yolu bir uşağın cazibə qüvvəsi altında gəzdiyi uşaq meydançası üçün avadanlıq kabel avtomobili:
asılmış qolu ilə
oturacaqla
9506 99 900 0 uyğunluq sertifikatı
6 Uşaq şəhərciyi (oyun kompleksi), uşaq meydançası avadanlığı, avadanlıq və uşaq şəhərciklərinin elementləri (oyun kompleksləri) oyun, fiziki inkişaf, uşaqların çevikliyini və cəsarətini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş uşaq meydançası üçün avadanlıq uşaq şəhərciyi (oyun kompleksi)
avadanlıq və uşaq şəhərciklərinin elementləri (oyun kompleksləri):
qüllə
sürünən
swedish divar
dırmaşan divar
tunel
körpü
gangplank
merdiven
spiral
dirək
çevik dırmaşma elementləri (nərdivan, ağ, veb)
uşaq meydançası avadanlıqları, o cümlədən qum qutusu, oyun otağı, labirent
9506 99 900 0 uyğunluq sertifikatı
7 Uşaq meydançası üçün oyun avadanlıqları, o cümlədən qum qutusu, bir oyun otağı, bir labirent 9506 99 900 0 uyğunluq bəyannaməsi
8 Şok emici rezin örtük yastandırıcı xüsusiyyətləri olan uşaq meydançası üçün örtük qum örtüyü
çınqıl
çim örtüyü
əzilmiş ağac örtüyü
rezin örtük
sintetik örtük
4016 91 000 0 uyğunluq sertifikatı
9 Sintetik şok emici örtük yastandırıcı xüsusiyyətləri olan uşaq meydançası üçün örtük 3918 uyğunluq sertifikatı
3919
3920
3921
5703
5904

Bu siyahını tətbiq etmək üçün həm məhsulun adından, həm də TN kodundan istifadə etmək lazımdır Xarici ticarət fəaliyyəti EAEU.

Aşağıdakı məhsullar üçün, gömrük orqanlarına, "Uşaq meydançaları üçün avadanlıqların təhlükəsizliyi haqqında" (TR EAEU 042/2017) AEİ TR-nin tələblərinə uyğunluğun qiymətləndirilməsinə dair sənəd təqdim etmək tələbi tətbiq edilmir:

  • EAEU TR "Uşaq oyun meydançaları üçün avadanlıqların təhlükəsizliyi haqqında" qüvvəyə minməzdən əvvəl istehsal olunan və istifadəyə verilən uşaq oyun meydançaları üçün avadanlıq və (və ya) örtük;
  • Təlim və bədən tərbiyəsi, idman və turizm üçün nəzərdə tutulmuş idman avadanlığı və məhsulları;
  • Şuranın qəbul etdiyi "Görüşlərin təhlükəsizliyi haqqında" (EAEU TR 038 / 2016) EAEU TR-nin əhatə etdiyi attraksionlar ECE 114 nömrəsi 18.0.2016-dən;
  • Oyuncaqlar.