menyu

Nümunə Çin İxrac Bəyannaməsini sahə şərhi ilə

Təyinatını görmək üçün siçanı maraq dairəsi üzərində hərəkət etdirin

 

c və ya c-də mallar ilə ÇXR üçün gömrük bəyannaməsinin nömrəsi göstərilir

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

İHRACAT VƏ İHRACAT VAR MALLAR ÜÇÜN GÖMRÜK BƏYANATLARININ DOLMASI ÜÇÜN GÖMRÜK QAYDALARI

Bu Qaydalarda "İdxal (ixrac) üçün mallar üçün ÇXR-in gömrük bəyannaməsi" üçün şərtlər "gömrük bəyannaməsi"," İdxal gömrük bəyannaməsi "və ya" ixrac gömrük bəyannaməsi ". Gömrük bəyannaməsinin sahələrini doldurarkən aşağıdakı tələblər tətbiq olunur:

1. İLKİN QEYDİYYAT SAYI / 预 录入 编号

Gömrük bəyannaməsinin ilkin qeydiyyat nömrəsi. Bir gömrük bəyannaməsi, məlumat sistemi tərəfindən avtomatik olaraq yaradılan bir müvəqqəti qeydiyyat nömrəsinə cavab verir.

Müvəqqəti qeydiyyat nömrəsi 18 simvoldan ibarətdir:

 • 1-4 - bəyannaməni qəbul edən gömrük orqanının kodu (gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Gömrük ərazilərinin kodları cədvəli" nə uyğun olaraq);
 • 5-8 - təqvim ili;
 • 9 - ixrac və ya idxalın təyin edilməsi ("1" - idxal; "" - ixrac; konsolide gömrük bəyannaməsi üçün “I” idxal üçün, “E” ixrac üçün istifadə olunur);
 • növbəti doqquz simvol seriya qeydiyyat nömrəsidir.

2. GÖMRÜK QEYDİYYAT SAYI / 海关 编号

Bəyannaməni aldıqdan sonra gömrük qeydiyyatına verilən gömrük qeydiyyat nömrəsi. Gömrük bəyannaməsinin bir nüsxəsi, məlumat sistemi tərəfindən avtomatik olaraq yaradılan bir gömrük qeydiyyat nömrəsinə uyğundur.

Gömrük qeydiyyat nömrəsi 18 simvoldan ibarətdir:

 • 1-4 - bəyannaməni qəbul edən gömrük orqanının kodu (gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Gömrük ərazilərinin kodları cədvəli" nə uyğun olaraq);
 • 5-8 - təqvim ili;
 • 9 - ixrac və ya idxalın təyin edilməsi ("1" - idxal; "" - ixrac; konsolide gömrük bəyannaməsi üçün "I" idxal üçün, "E" ixrac üçün istifadə olunur);
 • növbəti doqquz simvol seriya qeydiyyat nömrəsidir.

3. ÇXR-də yükgöndərən / yükləyici / 境内 收发货人

Sahədə xarici ticarət müqaviləsi bağlayan və icra edən bir Çinli hüquqi şəxsin və ya gömrük orqanlarında qeydiyyatdan keçmiş digər bir təşkilatın adı və kodu göstərilir. Bir hüquqi şəxsin və ya digər təşkilatın 18 rəqəmli vahid dövlət borc qabiliyyəti kodu kod olaraq göstərilir. Dövlət borc qabiliyyətinin vahid kodu olmadıqda, gömrük orqanlarında qeydiyyat kodu göstərilir.

Xüsusi hallarda, aşağıdakı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:

 1. Xarici ticarət müqaviləsinin bağlanması və icrası müxtəlif müəssisələr tərəfindən həyata keçirilirsə, müqaviləni həyata keçirən müəssisə barədə məlumat göstərilir.
 2. Xarici iştirakı olan bir müəssisə idxal-ixrac müəssisəsinə investisiya qoymaq üçün avadanlıq və əşyaların (nizamnamə kapitalının ödənilməsi) idxal etməsini tapşırırsa, xarici iştirakçı müəssisə haqqında məlumat işarə və işarə ilə göstərilir.markalanma və qeydlər ”adı ilə“ idxal belə bir idxal-ixrac müəssisəsinə həvalə olunur ”(委托 某 进出口 企业 进口), eyni zamanda, hüquqi şəxsin və ya idxalın digər təşkilatının 18 simvoldan ibarət birləşmiş dövlət kredit kodu- idxal həvalə olunan ixrac müəssisəsi göstərilir.
 3. İdxal-ixrac müəssisəsi adından malların idxal və ya ixracının gömrük rəsmiləşdirilməsi, digər təşkilatların mənafelərini gömrükdə təmsil etmək üçün lazımi keyfiyyətlərə malik olan bəyannaməçi müəssisə tərəfindən həyata keçirildikdə, gömrük əmanətini verən idxal-ixrac müəssisəsi haqqında məlumat bəyannaməçiyə icazə verilir.
 4. Yükgöndərən və ya xüsusi gömrük nəzarəti zonasında olan malgöndərən bu malların faktiki rəhbəri və ya xüsusi gömrük nəzarəti zonasının ərazisində yerləşən idarəetmə müəssisəsi barədə məlumatları göstərirsə;
 5. Malların rüsumsuz satışı ilə məşğul olan bir təşkilat, ixrac edildikdə vergi geri qaytarılması lazım olan yerli istehsal məhsullarını satdıqda, malların rüsumsuz satışı üçün təşkilatın adı göstərilir.

4. İthalat / İHRACAT / 进 出境 关 别 GÖMRÜKLƏRİ

Malların faktiki idxal və ya ixrac yeri olan gömrük idarəsi əsasında gömrük idarəsi tərəfindən müəyyən edilmiş gömrük ərazilərinin kodları cədvəlinə uyğun olaraq gömrük orqanının müvafiq adı və kodu göstərilir.

Xüsusi hallarda, aşağıdakı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:

 • İdxal olunan mallar gömrük arasında aparıldıqda (idxalın gömrük tranziti) malların daxil olduğu yerdəki gömrük orqanının adı və kodu göstərilir.
 • İxracın gömrük tranziti üçün malların ixrac edildiyi yerdəki gömrük orqanının adı və kodu göstərilir.
 • Mallar gömrük tranzitində istifadə olunan nəzarət altında dərin emal məqsədi ilə gömrük əraziləri arasında aparıldıqda, ixrac bəyannaməsində malların ixrac edildiyi yerdəki gömrük orqanının adı və kodu göstərilir; idxal bəyannaməsində malların gətirildiyi yerdəki gömrük orqanının adı və kodu göstərilir.
 • Fərqli gömrük nəzarəti zonaları və ya istiqraz nəzarəti yerləri arasında mallar köçürülərkən və ya özgəninkiləşdirilərkən, xüsusi gömrük nəzarəti zonasının yerləşdiyi və ya qarşı tərəfin (kontragentin) istiqraz nəzarəti yerindəki gömrük adı və kodu göstərilir. .
 • Malların qalan hissəsi üçün faktiki idxal və ixrac həyata keçirilmir, bəyannaməni qəbul edən gömrük orqanının adı və kodu göstərilir.

5. İHRACAT VƏ İTHALAT TARİXİ / 进出口 日进出口

Mallar idxal edilərkən bu sahə idxal malları daşıyan nəqliyyat vasitəsi üçün giriş üçün müraciət tarixini göstərir. Mallar ixrac edildikdə, bu sahə ixrac olunan malları daşıyan nəqliyyat vasitəsinin çıxışı üçün rəsmiləşdirmələrin başa çatma tarixini göstərir; bəyannamə verilərkən tarix göstərilmir. Həqiqi idxalı və ya ixracı həyata keçirilməyən mallara münasibətdə bəyannamənin alındığı tarix göstərilir.

İxrac / idxal tarixi 8 simvoldan ibarətdir: il (ilk dörd simvol), ay (iki simvol), gün (iki simvol).

6. BƏYANNAMƏNİN TARİXİ TƏQDİMATI / 申报 日期

Bəyannamənin təqdim edildiyi tarix - malların malgöndərənindən / mal alıcısından və ya səlahiyyətli bəyannamə verən müəssisədən bəyannamə məlumatlarının gömrük tərəfindən qəbul edildiyi tarix. Bəyannamə elektron bəyannamə verməklə həyata keçirilirsə, bəyannamənin təqdim edildiyi tarix, bəyannamə məlumatlarının gömrük kompüter sistemində qəbul edildiyi tarixdir. Bəyannamə kağız şəklində bəyannamə verməklə həyata keçirilirsə, bəyannamənin təqdim edildiyi tarix, gömrük bəyannaməsinin gömrük tərəfindən qəbul edildiyi və qeyd edildiyi tarixdir. Bəyannamə təqdim edərkən bu sahə doldurulmur.

Bəyannamənin təqdim olunma tarixi 8 simvoldan ibarətdir: il (ilk dörd simvol), ay (iki simvol), gün (iki simvol).

7. QEYDİYYAT SAYI / 备案 号

Gömrük tərəfindən verilmiş "Tolling Ticarət Rəhbərləri" nin nömrəsini, xüsusi gömrük nəzarəti zonasının istiqraz rəhbərliyini və ya istiqraz nəzarəti yerini, "Toplanmanın təsdiqlənməsi və rüsumdan azad olma" nı və ya bildiriş və ya icazə prosedurunda qeydiyyatı təsdiqləyən digər sənədi göstərin. , malgöndərən / alıcı, son alıcı və ya gömrük rəsmiləşdirmələrinin son malgöndəricisi tərəfindən icra edildikdə, sifarişçi tərəfindən göndərilən xammalın emalı müqaviləsinin qeydiyyatı (tolling), toplanmasının yoxlanılması və təsdiqlənməsi, azaldılması və ya ödənişdən azad edilməsi gömrük rüsumları və digər rəsmiyyətlər.

Gömrük bəyannaməsinin bir nüsxəsində yalnız bir qeydiyyat nömrəsi göstərilə bilər. Aşağıdakı ətraflı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:

 1. Tolli mallar üçün (pullu xammalın işlənməsi) qaydalara uyğun olaraq "Tolling Ticarəti", əhəmiyyətsiz miqdarda və aşağı dəyəri olan köməkçi xammal istisna olmaqla, "Tolling Ticarət Rəhbərləri" nin nömrəsi göstərilir. Təlimatlar ", eləcə də gömrük rüsumlarının sonrakı ödənişi şəklində gömrük nəzarəti zamanı malların ÇXR daxilində satışa ötürülməsi zamanı qeydiyyat və rüsumların ödənilməsi hallarında istifadə edilmir.
  Gömrük ərazisindən kənar bir keçid məntəqəsində gömrük elan edilərkən, gömrük ərazisindən kənarda gömrüklə birbaşa əlaqə qurmaq üçün alt bələdçi və ya yüksək dərəcədə işlənmiş məhsulların gömrük ərazisindən xaricə çıxarılması üçün alt bələdçi varsa, alt bələdçi nömrəsi göstərilir; gömrük ərazisi daxilində gömrüklə birbaşa əlaqə üçün alt rəhbərlik və ya gömrük ərazisi daxilində yüksək dərəcədə işlənmiş məhsulların ixracı üçün alt rəhbərlik məhdudlaşdırma nəzərdə tutursa gömrük bəyannaməsi yalnız müvafiq gömrük sahəsi daxilində ümumi rəhbər nömrəsi göstərilir.
  Tollinq xammalı "Toplanması və rüsumlardan azad edilməsi" əsasında işlənmiş hazır məhsullar gömrük rüsumlarından tam və ya qismən azad olunmaqla idxal rejiminə köçürülürsə, "Yığımın təsdiqlənməsi və rüsumlardan azad olunma" nın sayı idxal bəyannaməsində, tolling ticarəti üzrə ixrac bəyannaməsində "Təlimatların" nömrəsi göstərilir. "
  Müştəri tərəfindən tədarük olunan xammalın emalı üçün avadanlıqlar hərəkətə gətirilərkən, gömrük nəzarəti zonaları arasında rüsumlardan tam və ya qismən azad olan avadanlıqların xüsusi gömrük nəzarəti zonaları arasında hərəkət edərkən, qəbul edən şirkət və göndərən şirkət, müvafiq olaraq, idxal və ixraca dair gömrük bəyannamələrini doldurur və "qeyd nömrəsi" sahəsinə (备案 号) "Toll ticarətinə dair bələdçi" nin nömrəsi göstərilir.
 2. Gömrük bəyannaməsi, yığımın yoxlanılması və təsdiqlənməsi ilə, gömrük rüsumlarının azaldılması və ya ödənilməsindən azad olma ilə əlaqəli olduqda, "Yığımın təsdiqlənməsi və rüsumlardan azad olunma" nömrəsi göstərilir.
 3. Tolling malları üçün (pullu xammalın emalı) qaydalara uyğun olaraq "Tolling Ticarət Təlimatlar ", eləcə də gömrük rüsumu sonrakı ödənişi şəklində gömrük nəzarəti zamanı malların ÇXR daxilində satışa köçürülməsi zamanı qeydiyyat və rüsumun ödənilməsi hallarında istifadə edilmir. Gömrük ərazisindən kənar bir yoxlama məntəqəsində gömrük bəyannaməsi verilərkən, gömrük ərazisindən kənarda gömrüklə birbaşa əlaqə qurmaq üçün alt bələdçi və ya yüksək dərəcədə işlənmiş məhsulların gömrük ərazisindən xaricə çıxarılması üçün alt bələdçi varsa, alt bələdçi nömrəsi göstərilir; gömrük ərazisi daxilində gömrüklə birbaşa əlaqə üçün alt rəhbərlik və ya yüksək dərəcədə işlənmiş məhsulların gömrük ərazisinə ixracı üçün alt rəhbərlik yalnız müvafiq gömrük sahəsi daxilində gömrük bəyannaməsi ilə məhdudlaşdırma nəzərdə tutursa, gömrük ərazisinin ümumi sayı bələdçi göstərilir. Tolling xammalının "Toplanması və rüsumlardan azad edilməsi" əsasında işlənmiş hazır məhsullar gömrük rüsumlarından tam və ya qismən azad olunmaqla idxal rejiminə keçirildiyi təqdirdə, "Yığımın təsdiqlənməsi və rüsumlardan azad olunma" sayı idxal bəyannaməsində, tolling ticarəti üzrə ixrac bəyannaməsində "Təlimatların" nömrəsi göstərilir. " Müştərinin verdiyi xammalın emalı üçün avadanlıqlar hərəkətə gətirilərkən, gömrük nəzarəti zonaları arasında rüsumlardan tam və ya qismən azad olan avadanlıqların xüsusi gömrük nəzarəti zonaları arasında hərəkət edərkən, qəbul edən şirkət və göndərən şirkət, müvafiq olaraq, idxal və ixraca dair gömrük bəyannamələrini doldurur və "qeyd nömrəsi" sahəsindəki (备案 号) "Tolling ticarətinə dair bələdçi" nin nömrəsi göstərilir.
 4. Malların rüsumsuz satışı təşkilatı ixrac edildikdə vergi geri qaytarılması ilə yerli istehsal mallarını satdıqda, bu sahə doldurulmur.

8. XARİCİ DƏNİZÇİ VƏ YUKDARI ​​/ 境外 收发货人

Xarici malgöndərən ümumiyyətlə xarici ticarət müqaviləsi bağlayan və onu icra edən alıcıdır və ya müqavilədə nəzərdə tutulmuş malgöndərəndir; Xaricə yükgöndərən ümumiyyətlə xarici ticarət müqaviləsi bağlayan və icra edən bir satıcıdır.

Bu sahə xarici malgöndərənin / malgöndərənin adını və kodunu ehtiva edir. Ümumi bir qayda olaraq, ad İngilis dilində göstərilir; yoxlama və karantin tələblərinə uyğun olaraq başqa bir xarici dildə bir ad göstərmək lazımdırsa, bu ad qısa mötərizədə ingilis dilində addan sonra göstərilir; müəssisə AEO-nun qarşılıqlı tanınması ilə bir dövlətin (ərazinin) səlahiyyətli iqtisadi operatorudursa, AEO kodu aşağıdakı kimi göstərilir: "dövlət (ərazi) kodu + müəssisə gömrük kodu", məsələn, Sinqapur (新加坡) AEO enterprise (企业) SG123456789012 (Sinqapur üçün ölkə kodu + 12 rəqəmli iş kodu); müəssisə AEO-nun qarşılıqlı tanınması olmadan dövlətin (ərazinin) AEO-dursa, kod göstərilmir.

Xüsusi şərtlərə görə xarici malgöndərən / malgöndərən yoxdursa, ad və kod yerinə “YOX” göstərilir.

9. NƏQLİYYAT ÜSULU / 运输 方式

Daşınma metodlarına həqiqi nəqliyyat üsulları və gömrük tərəfindən verilən xüsusi nəqliyyat üsulları daxildir; birincisi, faktiki idxal və ya ixrac üçün nəqliyyat növləridir və malların idxalı və ya ixracı üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin növünə görə təsnif edilir; ikincisi, malların həqiqi idxalı və ixracı olmadan daşınma metodlarıdır və ÇXR daxilində malların rejiminin dəyişməsinə görə təsnif edilir.

Müvafiq nəqliyyat növü, malların həqiqi idxalı və ya ixracı üçün nəqliyyat növlərinin təsnifatı və ya malların rejimindəki dəyişiklik əsasında gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Nəqliyyat növləri üçün kodlar cədvəli" nə uyğun olaraq seçilir və göstərilir. ÇXR daxilində.

 1. Xüsusi hallarda, aşağıdakı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:
  1. Poçt göndərişlərindən istifadə etmədən təcili çatdırılma yolu ilə malların idxalı və ya ixracı zamanı həqiqi nəqliyyat metodu göstərilir.
  2. İdxal olunan mallar gömrük arasında daşınarkən, daşınan malların ÇXR ərazisinə giriş yerinə gəldiyi nəqliyyat vasitəsinə uyğun olaraq göstərilir; ixrac olunan malların gömrük arasında köçürülməsi zamanı, nəql olunan malların ÇXR ərazisindən ixrac olunduğu yerdən ixrac edildiyi nəqliyyat vasitəsinə uyğun olaraq göstərilir.
  3. İdxal olunan və ya ixrac olunan eksponatlar və hədiyyə olaraq qoyulmuş, satışa təhvil verilən, təkrar ixrac olunmayacaq (idxal olunmayacaq) və ÇXR daxilində (xaricində) satışa qoyulmuş əşyalarla əlaqədar olaraq "digər nəqliyyat" göstərilir (kod 9) .
  4. Sərnişinlər tərəfindən baqajda gətirilən və ya ixrac edilən mallar üçün "sərnişinin daşıma baqajı" (L kodu) göstərilir.
  5. Mallar hərəkətsiz bir obyektdən (neft kəməri, su təchizatı sistemi, enerji təchizatı şəbəkəsi və s. Daxil olmaqla) istifadə edilərkən "hərəkətsiz bir obyekt ilə daşınma" (kod G) göstərilir.
 2. ÇXR ərazisindəki mallar üçün rejimi faktiki idxal və ixrac olmadan dəyişdirərkən aşağıdakı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:
  1. Malların ÇXR-in əsas ərazisindən gömrük zonasının ərazisinə gətirilməsi və ya gömrük zonasına nəqlinin geri qaytarılması zamanı “sərhədsiz zona” göstərilir (kod 0).
  2. Mallar gömrük zonasının ərazisindən, sərhəd zonasından kənarda ÇXR ərazisinə idxal edildikdə, "istiqraz zonası" göstərilir (kod 7).
  3. Malların ixrac nəzarəti anbarında saxlanması və ya malların ÇXR ərazisi daxilində ixrac nəzarəti anbarına qaytarılması zamanı "müvəqqəti saxlama anbarı" (kod 1) göstərilir.
  4. Malların sərbəst gömrük anbarından satılması və ya ÇXR daxilində işlənməsi üçün təhvil verilməsi zamanı “gömrük anbarı” göstərilir (kod 8).
  5. Malların ÇXR-nin əsas ərazisindən gömrük zəmanətli bir logistika mərkəzinə idxal edilərkən və ya zəmanətli bir logistika mərkəzindən ÇXR-nin qalan hissəsinə malların ixracı zamanı "logistika mərkəzi" göstərilir (kod W).
  6. Mallar ÇXR-in əsas ərazisindən sərbəst bir logistik parka idxal edildikdə və ya mallar bir gömrük parkından ÇXR-nin qalan hissəsinə ixrac edildikdə, "logistika parkı" (kod X) göstərilir.
  7. Mallar sərhəd liman zonasına və ya ÇXR ərazisinin qalan hissəsindən (bu zonaların xaricində və xüsusi gömrük nəzarəti əraziləri və gömrük nəzarəti yerləri ilə əlaqəli olmayan) kompleks gömrük zonasına idxal edildikdə və mallar qalan hissədən idxal edildikdə ÇXR ərazisi bu bağlı zonaların ərazisinə, “bağlı liman zonası / kompleks bağ zonası” (kod Y).
  8. Mallar ixrac emalı zonasına idxal edildikdə, ÇXR-nin qalan hissəsindən (bunların xaricində) ÇXR ilə Qazaxıstan Xorqos (Çin hissəsi) arasındakı sərhədyanı əməkdaşlıq zonası olan Zhuhai-Makao sərhədyanı sənaye zonası (Zhuhai Parkı). zonalar və xüsusi gömrük nəzarəti əraziləri ilə əlaqəli deyil və istiqraz nəzarətinə) və malların ÇXR-nin qalan hissəsindən bu zonaların ərazisinə gətirilməsinə "ixrac emalı zonası" (kod Z) göstərilir.
  9. ÇXR ərazisindən Şenzen-Hong Kong Qərb Dəhlizinin liman zonasının Hong Kong hissəsinə mal ixrac edərkən, həmçinin ÇXR-in əsas ərazisindən Çin tərəfinin ərazisinə mal idxal və ixrac edərkən ÇXR ilə Qazaxıstan Xorqos arasında sərhədyanı əməkdaşlıq zonası, "sərhəd xüsusi gömrük iş zonası" göstərilir (kod H).
  10. Hengqing Yeni Bölgəsi və Pingtan Kompleksi Təcrübə Bölgəsini (bundan sonra toplu şəkildə - inteqrasiya edilmiş eksperimental zonalar) elan etmək üçün təyin olunmuş dəhlizin ikinci xəttindən malların ÇXR-in qalan hissəsinə ixrac edilərkən və ya ÇXR-nin qalan hissəsindən əraziyə malların ixracı zamanı bəyannamə üçün ayrılmış dəhlizin ikinci xətti boyunca, habelə ərizəçinin seçimi ilə bəyannamə və gömrük rüsumlarının ödənilməsi ilə malların kompleks eksperimental zona daxilində aparılması zamanı kompleks təcrübə zonalarının, "kompleks təcrübə zonasının" T) göstərilir.
  11. Xüsusi gömrük nəzarəti zonaları daxilində mallar köçürüldükdə və ya köçürüldükdə, mallar xüsusi gömrük nəzarəti zonaları ilə istiqraz nəzarəti yerləri arasında hərəkət edərkən, xüsusi gömrük nəzarəti zonaları ilə ÇXR ərazisinin qalan hissəsi arasında zonalar xaricində mallar daşınarkən, işlənmiş xammal, dərin emal məhsulları, malların xüsusi gömrük nəzarəti zonaları xaricində ÇXR-də həyata keçirilməsinə təhvil verilməsi, habelə ÇXR ərazisindəki malların digər hərəkəti zamanı “başqa nəqliyyat” göstərilir (kod 9).

10. MASHININ ADI VƏ UÇUŞ SAYI / 运输工具 名称 及 航次 号

Bu sahə malların idxalı və ya ixracı üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitəsinin adını və ya kodunu, həmçinin uçuş nömrəsini göstərir. Bu sahəyə daxil edilmiş məzmun nəqliyyat orqanları tərəfindən gömrük orqanlarına təqdim olunan yük bəyannaməsinin (göndərmə sənədinin) məzmunu ilə tamamilə üst-üstə düşməlidir.

 1. Nəqliyyat vasitəsinin adını daxil edərkən aşağıdakı ətraflı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:
  1. Gömrük rəsmiləşdirmələrini birbaşa malların idxal və ya ixrac olunduğu yerlərdə tamamlayarkən və ya ümummilli inteqrasiya olunmuş gömrük rəsmiləşdirmə sistemindən istifadə edərkən gömrük bəyannaməsinin doldurulmasına dair tələblər:
   1. su nəqliyyatı ilə daşınması halında: gəminin qeydiyyat nömrəsi (Hong Kong və Makao ilə birləşən kiçik gəmilər üçün - nəzarət reyestrinin nömrəsi) və ya gəminin adı ingilis dilində göstərilir;
   2. avtomobil nəqliyyatı ilə daşınarkən: avtomobil nəqliyyatı üçün nəqliyyat sənədlərinin tənzimlənməsi sistemi tətbiq edilməzdən əvvəl, malların sərhəddən daşınması üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitəsinin milli dövlət qeydiyyat nömrəsi göstərilir; Şenjendə əvvəlcədən bəyannamə sistemindən istifadə edərək bəyan edərkən milli dövlət qeydiyyat nömrəsi + "/" + "əvvəlcədən bəyannamə" (;;) göstərilir; avtomobil nəqliyyatı ilə nəqliyyat sənədlərinin tənzimlənməsi sistemi tətbiq olunduqdan sonra bu sahə doldurulmur;
   3. dəmir yolu ilə nəql edərkən: vaqonun nömrəsini və ya qəbul sənədinin nömrəsini göstərin;
   4. hava nəqliyyatı üçün: uçuş nömrəsini göstərin;
   5. poçtla daşınarkən: poçt bağlamasının fakturasının nömrəsi göstərilir;
   6. başqa bir şəkildə nəql edərkən: nəqliyyat metodu göstərilmişdir, məsələn: boru kəməri nəqliyyatı, heyvan heyvanı və s.
  2. Gömrük arasında gömrük bəyannaməsinin doldurulması üçün tələblər (gömrük tranziti):
   1. idxal:
    1. su nəqliyyatı ilə daşınması üçün: birbaşa daşımaq və ya əvvəlcədən bəyannamə üçün "@" + tranzit daşımaq üçün bəyannamə formasının 16 rəqəmli müvəqqəti qeydiyyat nömrəsini (və ya nəqliyyat sənədinin 13 rəqəmli nömrəsini) göstərin; aralıq köçürmə ilə nəqliyyat üçün ÇXR-ə daxil olan gəminin adı ingilis dilində göstərilməlidir;
    2. dəmir yolu ilə daşınması üçün: birbaşa daşımaq və ya əvvəlcədən bəyannamə üçün "@" + tranzit daşınma üçün bəyannamə formasının 16 rəqəmli müvəqqəti qeydiyyat nömrəsini göstərin; aralıq yükləmə ilə daşınma üçün vaqon nömrəsi göstərilir;
    3. hava yolu ilə daşınması üçün: birbaşa daşınması və ya əvvəlcədən bəyannaməsi üçün "@" + tranzit daşınması üçün bəyannamə formasının 16 rəqəmli müvəqqəti qeydiyyat nömrəsini (və ya sənədin 13 rəqəmli nömrəsini) göstərin; aralıq köçürmə ilə daşınma üçün "@" göstərilir;
    4. avtomobil və ya digər nəqliyyat vasitəsi ilə nəql edərkən: "@" + tranzit daşınması üçün bəyannamə formasının 16 rəqəmli müvəqqəti qeydiyyat nömrəsini (və ya nəqliyyat sənədinin 13 rəqəmli nömrəsini) göstərin;
    5. yuxarıda göstərilən nəqliyyat metodlarından hər hansı birini istifadə edərək və Guangdong əyaləti ərazisində istifadə olunan nəqliyyat vərəqəsində malların hərəkəti əvvəlcədən elan edilərkən, "@" + sənədin 13-rəqəmli nömrəsi göstərilir.
   2. ixrac:
    1. su nəqliyyatı ilə nəql edərkən: aralıq yükləmə olmadan ixrac edərkən, tranzit nəqliyyat üçün bəyannamə formasının "@" + 16 rəqəmli müvəqqəti qeydiyyat nömrəsini (və ya nəqliyyat sənədinin 13 rəqəmli nömrəsini) göstərin; malların gömrük arasında hərəkəti üçün çox səhifəli gömrük bəyannaməsində birindən istifadə etmək lazımdırsa, nəqliyyat vasitəsinin adı üçün yerdə “@” göstərilir; daxili su yolu nəqliyyatından istifadə edərək aralıq yüklənmə ilə nəql edilərkən, yüklənmə üçün gəminin (barjanın) adı göstərilir; daxili dəmir yolu nəqliyyatından istifadə etmək - qatarın adını göstərmək (səlahiyyətli gömrük orqanının gömrük ərazisinin 4 rəqəmli kodu + "TREN"); daxili avtomobil nəqliyyatından istifadə - nəqliyyat vasitəsinin adı göstərilir (səlahiyyətli gömrük orqanının gömrük ərazisinin 4 rəqəmli kodu + "TIR");
    2. dəmir yolu ilə nəql edərkən: "@" + tranzit daşınması üçün bəyannamə formasının 16 rəqəmli müvəqqəti qeydiyyat nömrəsini (və ya nəqliyyat sənədinin 13 rəqəmli nömrəsini) göstərin; malların gömrük arasında hərəkəti üçün çox səhifəli gömrük bəyannaməsində birindən istifadə etmək lazımdırsa, nəqliyyat vasitəsinin adı üçün yerdə “@” göstərilir;
    3. hava yolu ilə daşınması üçün: "@" + tranzit daşınması üçün bəyannamə formasının 16 rəqəmli müvəqqəti qeydiyyat nömrəsini (və ya sənədin 13 rəqəmli nömrəsini) göstərin; malların gömrük arasında hərəkəti üçün çox səhifəli gömrük bəyannaməsində birindən istifadə etmək lazımdırsa, nəqliyyat vasitəsinin adı üçün yerdə “@” göstərilir;
    4. digər nəqliyyat vasitəsi ilə daşınarkən: "@" + tranzit daşınması üçün bəyannamə formasının 16 rəqəmli müvəqqəti qeydiyyat nömrəsini (və ya nəqliyyat sənədinin 13 rəqəmli nömrəsini) göstərin;
   3. Konsolide gömrük bəyannaməsi metodu ilə gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılarkən, gömrük bəyannaməsində “konsolide bəyannamə” göstərilir.
   4. Malların rüsumsuz satışı təşkilatı ixrac edildikdə vergi geri qaytarılması ilə yerli istehsal mallarını satdıqda, bu sahə doldurulmur.
   5. Malların faktiki idxal və ya ixracı həyata keçirilmirsə, bu sahə doldurulmur.
 2. Uçuş nömrəsini daxil edərkən aşağıdakı ətraflı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:
  1. Gömrük rəsmiləşdirmələrini birbaşa malların idxal və ya ixrac olunduğu yerlərdə tamamlayarkən və ya ümummilli inteqrasiya olunmuş gömrük rəsmiləşdirmə sistemindən istifadə edərkən gömrük bəyannaməsinin doldurulmasına dair tələblər:
   1. su nəqliyyatı ilə nəql edərkən: gəminin səyahət sayı göstərilir;
   2. avtomobil yolu ilə nəql edilərkən: avtomobil nəqliyyatı üçün nəqliyyat sənədlərini tənzimləyən sistem tətbiq edilməzdən əvvəl, nəqliyyat vasitəsinin giriş və çıxışının 8 rəqəmli tarixi göstərilir (onlardan ilk 4 simvol il, 2 simvol ay, 2 simvol gündür; bundan əlavə); avtomobil yolu ilə daşınması üçün nəqliyyat sənədlərinin tənzimlənməsi sistemi tətbiq edildikdən sonra nəqliyyat vasitəsinin kodu göstərilir;
   3. dəmir yolu ilə nəql edərkən: qatarın giriş və ya çıxma tarixi göstərilir;
   4. hava yolu ilə daşınması üçün: doldurulmamışdır;
   5. poçtla daşınarkən: nəqliyyat vasitəsinin giriş və ya çıxma tarixi göstərilir;
   6. başqa bir üsulla nəql edildikdə: doldurulmamışdır.
  2. Gömrük arasında gömrük bəyannaməsinin doldurulması üçün tələblər (gömrük tranziti):
   1. idxal:
    1. su nəqliyyatı ilə nəql edərkən: aralıq yükləmə ilə nəql edərkən "@" + ÇXR-ə daxil olan magistral gəminin səyahət nömrəsini göstərin; birbaşa nəqliyyat üçün və ya ilkin bəyannamə doldurulmur;
    2. avtomobil yolu ilə nəql edərkən: doldurulmamışdır;
    3. dəmir yolu ilə nəql edərkən: "@" + giriş və ya çıxma tarixini göstərin; d) hava nəqliyyatı ilə daşınması üçün: doldurulmamalı; e) başqa üsulla daşınması halında: doldurulmamaq;
   2. ixrac:
    1. su nəqliyyatı ilə nəql edərkən: aralıq yükləmə olmadan nəql edilərkən doldurulmur; daxili su yolu nəqliyyatından istifadə edərək aralıq yüklənmə ilə daşınarkən, daşınma üçün gəminin (barjanın) səyahət nömrəsi göstərilir; daxili dəmir yolu və ya avtomobil nəqliyyatı istifadə - nəqliyyatın başlanğıc tarixi 6 rəqəmli (2 simvol - il, 2 simvol - ay, 2 simvol - gün);
    2. avtomobil nəqliyyatı və konteyner daşınmasının kombinə istifadəsi ilə ixrac edilərkən: doldurulmamışdır;
    3. hava yolu ilə daşınması üçün: doldurulmamışdır;
    4. başqa bir üsulla nəql edildikdə: doldurulmamışdır.
   3. Malların rüsumsuz satışı təşkilatı ixrac edildikdə vergi geri qaytarılması ilə yerli istehsal mallarını satdıqda, bu sahə doldurulmur.
   4. Malların faktiki idxal və ya ixracı həyata keçirilmirsə, bu sahə doldurulmur.

11. NƏQLİYYAT LƏCƏZİNİN SAYI / 提 运 单 号

Bu sahə konosamentin və ya konosamentin nömrəsini göstərir. Gömrük bəyannaməsinin bir nüsxəsində yalnız bir konosament və ya konosament nömrəsi ola bilər; malların bir faktura (faktura) üzərindəki yükləri hər biri üçün bir neçə konosamentə və ya sənədlərə uyğun gəldikdə yükləmə sənədləri və ya bir konosament, ayrıca bir bəyannamə doldurulur.

Aşağıdakı ətraflı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:

 1. Gömrük rəsmiləşdirmələrini birbaşa malların idxal və ya ixrac olunduğu yerlərdə tamamlayarkən və ya ümummilli inteqrasiya olunmuş gömrük rəsmiləşdirmə sistemindən istifadə edərkən gömrük bəyannaməsinin doldurulmasına dair tələblər:
  1. Su nəqliyyatı ilə nəql edilərkən: ixrac və ya idxal üçün konosamentin nömrəsi göstərilir; daxili konosament varsa, ixrac və ya idxal üçün konosamentin nömrəsi + "*" + daxili konosamentin nömrəsi göstərilir.
  2. Avtomobil nəqliyyatı ilə nəql edilərkən: avtomobil nəqliyyatı üçün yol vərəqələrinin tənzimlənməsi sistemi tətbiq edilməzdən əvvəl; avtomobil nəqliyyatı ilə nəqliyyat sənədlərinin tənzimlənməsi sistemi tətbiq edildikdən sonra ixrac və ya idxal üçün ümumi sənəd sənədinin nömrəsi göstərilir.
  3. Dəmir yolu ilə nəql edərkən: konosamentin nömrəsi göstərilir.
  4. Hava yolu ilə nəql edərkən: ümumi konosamentin nömrəsini + "_" + konosamentin nömrəsini göstərin; konosament olmadıqda ümumi konosamentin nömrəsi göstərilir.
  5. Poçtla daşınarkən: poçt bağlamasının fakturasının nömrəsi göstərilir.
 2. Gömrük arasında gömrük bəyannaməsinin doldurulması üçün tələblər (gömrük tranziti):
  1. İdxal:
   1. su nəqliyyatı ilə daşınması üçün: birbaşa nəqliyyat və ya aralıq yükləmə ilə daşınması üçün konosamentin nömrəsi göstərilir; ilkin bəyannamə zamanı doldurulmamışdır;
   2. dəmir yolu ilə daşınması üçün: birbaşa daşınması və ya aralıq yüklənmə ilə daşınması üçün dəmir yolu nəqliyyat sənədinin nömrəsi göstərilir; ilkin bəyannamə zamanı doldurulmamışdır;
   3. hava nəqliyyatı ilə daşınması üçün: birbaşa nəqliyyat və ya aralıq yükləmə ilə daşınması üçün ümumi yük vərəqəsinin nömrəsi + "_" + konosamentin nömrəsi göstərilir; ilkin bəyannamə zamanı doldurulmamışdır;
   4. başqa bir üsulla nəql edildikdə: doldurulmamışdır;
   5. yüklərin yuxarıda göstərilən nəqliyyat üsulları ilə gətirildikdən sonra Guangdong əyaləti daxilində gömrük idarələri arasında mallar daşınarkən: nəqliyyat vasitəsinin qeyd nömrəsi göstərilir.
  2. İxrac:
   1. su nəqliyyatı ilə daşınarkən: aralıq yükləmə ilə daşınarkən konosamentin nömrəsi göstərilir; aralıq köçürmə olmadan nəql edildikdə, doldurulmur; Guangdong vilayətində avtomobil yolu ilə gömrük arasında daşınan malların əvvəlcədən bəyannaməsi verilərkən, mal daşıyan nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nömrəsi göstərilir;
   2. başqa bir üsulla nəql edildikdə: doldurulmamışdır; Guangdong əyaləti daxilində avtomobil yolu ilə gömrük arasında daşınan malların əvvəlcədən bəyannaməsi verilərkən, mal daşıyan nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nömrəsi göstərilir.
  3. Konsolidə gömrük bəyannaməsi metodu ilə gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılarkən, gömrük bəyannaməsi konsolide bəyannamənin spesifikasiyasına əsasən malların idxal və ixracının başlama və bitmə tarixini göstərir (4 simvol - il, 2 simvol - ay, 2 simvol - gün, 4 simvol - il, 2 simvol - ay, 2 işarə - gün).
  4. Malların faktiki idxal və ya ixracı həyata keçirilmirsə, bu sahə doldurulmur.

12. MALLARIN SAXLANMA YERİ / 货物 存放 地点

Bu sahə gömrük nəzarəti üçün iş yeri (müvəqqəti anbar), çeşidləmə anbarı, daimi emal yeri, karantin yeri, müəssisələrin öz anbarı və s.

13. SON ALICI / SEND / 消费 / 消费 / 生产 销售 单位

 1. Son alıcı haqqında məlumat daxil edilərkən, ÇXR ərazisinə idxal olunan malların son istehlakçısının və ya istifadəçisinin adı göstərilir:
  1. Xaricdən müstəqil olaraq mal idxal edən təşkilatlar.
  2. Mal idxalını bir idxal-ixrac müəssisəsinə əmanət edən təşkilat.
 2. Son malgöndərən haqqında məlumat daxil edilərkən, ÇXR-də tanınmış istehsalçı və ya ixrac olunan mal satıcısının adı göstərilir:
  1. Müstəqil olaraq mal ixrac edən təşkilatlar.
  2. Mal ixracını idxal-ixrac müəssisəsinə əmanət edən təşkilat.
  3. Malların rüsumsuz satışı ilə məşğul olan bir təşkilat ixracat üçün vergi geri qaytarılması ilə yerli istehsal mallarını satdıqda, bu təşkilatın rəhbərliyi altında rüsumsuz bir mağaza göstərilir.
 3. Gömrük rüsumundan tamamilə və ya qismən azad edilmiş malların idxalı və ya ixracı üçün gömrük bəyannaməsində malların son alıcı / göndəricisi barədə məlumatlar, "Təsdiqləmə" də göstərilən "güzəştlərin tətbiqi üçün müraciət edən" haqqında məlumatlarla tamamilə üst-üstə düşməlidir. malların idxalı və ixracı zamanı yığım və rüsumlardan azadolma ilə bağlı ÇXR gömrük qaydaları "(bundan sonra -" Yığımın təsdiqlənməsi və rüsumdan azad etmə "); mallar gömrük nəzarəti yeri ilə xarici ərazi arasında aparılarkən, son alıcı / göndərici kimi gömrük nəzarəti yerinin adı göstərilir (B kateqoriyalı gömrük logistika mərkəzlərində, sərbəst buraxılmış ərazidəki müəssisənin adı logistika mərkəzi göstərilmişdir).
 4. Xüsusi gömrük nəzarəti zonalarında bu zonanı idarə edən müəssisə ("emal təşkilatı" və ya "anbar") son malgöndərən / malgöndərən kimi göstərilir.
 5. Kodu doldurmaq üçün tələblər:
  1. Bir hüquqi şəxsin və ya digər təşkilatın 18 rəqəmli vahid dövlət borc qabiliyyəti kodu göstərilir.
  2. 18 rəqəmli vahid dövlət borc qabiliyyəti kodu olmadıqda, “YOX” göstərilir.
 6. ÇXR ərazisində ÇXR-ə idxal olunan malların son istehlakçısı və ya istifadəçisi və ya ÇXR-dən ixrac olunan malların istehsalçısı və ya satıcısı fiziki şəxsdirsə, şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi bir Tayvanlı həmyerlisi və ya başqa bir etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi, adı və soyadı göstərilməlidir.

14. NƏZARƏT METODU / 监管 方式

Nəzarət metodu - malların idxalı və ixracı zamanı gömrük nəzarəti üsulu, beynəlxalq ticarətdə ixrac-idxal əməliyyatları forması əsasında, rüsumların toplanması, hərəkət statistikası və gömrük nəzarəti şərtləri nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. mallar. Nəzarət metodu kodu 4 simvoldan ibarətdir ki, bunlardan ilk ikisi gömrük nəzarəti və kompüter tənzimləməsinin tələblərinə uyğun olaraq ayrılmış bir təsnifat kodu və son ikisi nəzərə alınmaqla hazırlanmış ixrac-idxal əməliyyat formasının kodu. beynəlxalq standartlar.

Bu sahədə xarici ticarət əməliyyatının həqiqi şərtlərinə əsaslanaraq, gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "İdarəetmə metodları cədvəlləri cədvəlinə" uyğun olaraq seçilmiş nəzarət metodunun və onun kodunun qısaldılmış adı göstərilir. Gömrük bəyannaməsinin bir nüsxəsində yalnız bir nəzarət metodu kodu göstərilə bilər.

Xüsusi hallarda, müştəri tərəfindən təmin olunan xammal emal edilərkən nəzarət metodu ilə sahənin doldurulması üçün aşağıdakı tələblər tətbiq olunur:

 1. Əhəmiyyəti olmayan və aşağı dəyəri olan (yəni 5 ABŞ dollarına qədər və 000 növ daxilində olan az köməkçi xammal) köməkçi xammal idxal edilərkən "Tolling Ticarət Bələdçisi" nin istifadə olunmadığı "köməkçi xammal aşağı qiymətli materiallar ”qeyd olunur. “Tolling Trading Guide” istifadə olunursa, “Tolling Trading Guide” tərəfindən verilən nəzarət metodu göstərilir.
 2. Çin Xalq Respublikasının ərazisində satışa qoyulmaq üçün tolling xammalının ötürülməsi zamanı, habelə idxalın xammal və material kimi hazır məhsullar, qüsurlu mallar, satış üçün bitməmiş istehsal malları ÇXR-də qeyd edildiyi zaman " təhvil verilmiş xammalın ÇXR-ə təhvil verilməsi "və ya" ÇXR-də idxal olunan xammalın satışına ötürülməsi "; müştərinin tədarük etdiyi xammalın hazır məhsullarını "Gömrük rüsumlarından tam və ya qismən azad edilməklə" Gömrük rüsumlarından azad edilməklə "idxal olunan mallar kateqoriyasına verərkən ixrac və idxal bəyannamələri doldurulur: ixrac bəyannamədə "tədarük olunan xammaldan hazır məhsullar üçün rüsumlardan tam və ya qismən azad olma" və ya "idxal olunan xammaldan hazır məhsullar üçün rüsumdan tam və ya qismən azad olma" göstərilir, faktiki nəzarət metoduna uyğun metod idxal bəyannaməsi.
 3. Müştəri tərəfindən tədarük olunan xammalın emalı məhsullarının ixracı zamanı hazır məhsulun baş verməsi ilə əlaqədar geri idxal (idxal) və ya təkrar ixrac (ixrac) olduqda, "təmin edilmiş xammaldan hazır məhsulun qaytarılması / dəyişdirilməsi" göstərilir. və ya “idxal olunan xammaldan hazır məhsulların qaytarılması / dəyişdirilməsi”; xammalın emalı üçün idxal edilərkən dəyişdirilməsi ilə əlaqədar xammal və hissələrin geri ixracı (ixracı) və ya yenidən idxalı (idxalı) olduqda, "təqdim olunan xammalın və ya hissələrin qaytarılması / dəyişdirilməsi" və ya "idxal olunan xammalın qaytarılması / dəyişdirilməsi materiallar və ya hissələr ”qeyd olunur; xammal və hissələrin qalıqlarının, emal prosesində yaranan tullantıların geri ixracı (ixracı), habelə keyfiyyət, spesifikasiya və digər səbəblərlə əlaqəli səbəblərdən əvvəl gətirilən xammal və hissələrin geri ixracı (ixracı) üçün mübadilə çərçivəsində oxşar malların idxalı olmadan “təmin olunan xammal və hissələrin ixracı”, “təmin edilmiş xammaldan tullantıların çıxarılması”, “idxal olunan xammal və hissələrin ixracı”, “çıxarılma” göstərilir idxal olunan xammaldan tullantılar ”.
 4. Tullantıların və yan məhsulların ÇXR-də satılması üçün müştərinin verdiyi xammalın emalından ötürülməsi zamanı “satılan tədarük olunan xammaldan tullantıların ÇXR-ə ötürülməsi” və ya “köçürülmə ÇXR-də satış üçün idxal olunan xammaldan tullantılar ”.
 5. Bir müəssisə tərəfindən köçürüldükdə məhv gəlir gətirmədən malların ödənişli istifadəsi, bu mallar xammal, hissələr və ya qüsurlu mallar olduqda, "xammal və hissələrin məhv edilməsi", bu mallar tullantılar və ya əlavə məhsullar olduqda, "tullantıların məhv edilməsi" göstərilir. Müəssisə gəlirin alınması ilə pullu malların məhv edilməsi üçün köçürülməsi zamanı “ÇXR-də satışa təqdim olunan xammaldan tullantıların ötürülməsi” və ya “ÇXR-də satılan köçürülmüş xammaldan tullantıların ötürülməsi” göstərilir.
 6. Malların rüsumsuz satışı ilə məşğul olan bir təşkilat ixracat üçün vergi ödənişi ilə yerli istehsal mallarını satdıqda, "digər" göstərilir.

15. VƏZİFƏDƏN KEÇİRİLMƏNİN VƏ ÇIXARILMASININ TƏBİƏTİ / 征免 性质

Bu sahədə, həqiqi şərtlərə əsaslanaraq, gömrük rüsumları ilə müəyyənləşdirilən "Vergi toplama və rüsumlardan azad olma xarakterli kodlar cədvəli" nə uyğun olaraq seçilmiş yığımın və gömrük rüsumlarından azad edilmənin qısaldılmış adını və kodunu göstərin; gömrük orqanları tərəfindən verilmiş “Alınma və rüsumlardan azad olma təsdiqi” varsa, bu təsdiqlə nəzərdə tutulan yığım və rüsumlardan azad olma xarakteri göstərilir. Gömrük bəyannaməsinin bir nüsxəsində toplama və gömrük rüsumlarından azad olma xüsusiyyətlərinin yalnız bir növü göstərilə bilər.

Tollinq ticarəti çərçivəsində gömrük bəyannaməsi doldurularkən, gömrük rüsumlarından toplama və azad etmə xüsusiyyətlərinin adının qısaltması və gömrük tərəfindən verilmiş "Toll ticarətinə dair Təlimat" da nəzərdə tutulmuş kod göstərilir. Xüsusi hallarda, aşağıdakı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:

 1. Tolling ticarət mallarının ÇXR-də satışa təhvil verilməsi zamanı faktiki vəziyyətlər barədə məlumatlar göstərilir (məsələn, rüsumların adi qaydada toplanması, elmi və təhsil fəaliyyətləri üçün mallar, qanunla nəzərdə tutulmuş digər qaydalar və s.).
 2. Xammal və hissələrin geri ixracı (ixracı), hazır məhsulların geri idxalı (idxalı) halında “qanunla nəzərdə tutulmuş digər qaydalar” göstərilir.
 3. Tollinq ticarəti çərçivəsində mallar köçürülərkən doldurulmur.
 4. Malların rüsumsuz satışı ilə məşğul olan bir təşkilat ixracat üçün vergi ödənişi ilə yerli istehsal məhsulları satarkən, "qanunla nəzərdə tutulmuş digər qaydalar" göstərilir.

16. LİSENZİYA SAYI / 许可证 号

Bu sahədə idxal (ixrac) lisenziyasının nömrəsi, ikili istifadə olunan malların və texnologiyaların idxalına (ixracına) lisenziyası, ikiqat istifadə olunan malların və texnologiyaların ixracına (yönəldilən) lisenziyası, müvəqqəti lisenziyası göstərilir tekstil mallarının ixracı, ixrac lisenziyası (pullu ticarət çərçivəsində), ixrac lisenziyaları (kiçik sərhəd ticarəti çərçivəsində).

Malların rüsumsuz satışı təşkilatı ixracat üçün vergi geri qaytarılması ilə yerli istehsal mallarını satdıqda, doldurulmur.

Gömrük bəyannaməsinin bir nüsxəsində yalnız bir lisenziya nömrəsi göstərilə bilər.

17. DƏYİŞİM PORTU / 启运 港

Bu sahədə mallar idxal edilərkən (idxal edilərkən) malların xaricə yüklənmə ilk limanı bu malların ÇXR-in gömrük ərazisinə gəlməsindən əvvəl göstərilir.

Həqiqi şərtlərə uyğun olaraq limanın adı və kodu gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Dəniz limanları kodları cədvəlinə" uyğun olaraq göstərilir; liman "Dəniz limanları kodları cədvəlində" göstərilməyibsə, müvafiq dövlətin adı və kodu göstərilir. Xüsusi gömrük nəzarəti sahəsindən və ya istiqraz nəzarəti sahəsindən malların bu zonalardan kənarda ÇXR-ə ixracı zamanı müvafiq dəniz gömrük nəzarəti sahəsinin və ya istiqraz nəzarəti sahəsinin adı və kodu "Dəniz limanları cədvəli" nə uyğun olaraq göstərilir; bu zona və ya yer “Dəniz limanları kodları cədvəlində” göstərilməyibsə, “təyin olunmamış xüsusi nəzarət zonası” (未列 出 的 特殊 监管 区) və onun kodu göstərilir. Malların faktiki idxalı və ya ixracı həyata keçirilmirsə, "ÇXR daxilində" (中国 境内) və müvafiq kodu göstərin.

18. MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞ SAYISI / 合同 协议 号

Bu sahə malların ixrac-idxalına dair müqavilənin (müqavilələr və ya sifarişlər daxil olmaqla) nömrəsini göstərir. Kommersiya əməliyyatı olmadıqda, tamamlanmır.

Malların rüsumsuz satışı üzrə təşkilat ixrac edildikdə vergi geri qaytarılması lazım olan yerli istehsal mallarını satdıqda, bu sahə doldurulmur.

19. TİCARƏT DÖVLƏTİ (ƏRAZİ) / 贸易 国 (地区)

Ticarət əməliyyatı nəticəsində mal idxal edilərkən malın alındığı dövlət (ərazi), mal ixrac edildikdə malın satıldığı dövlət (ərazi) göstərilir. Ticarət sövdələşməsi olmadıqda, mallara mülkiyyət sahibinin aid olduğu dövlət (ərazi) göstərilir.

Bu sahə, gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "dövlət (ərazi) kodları cədvəlinə" uyğun olaraq seçilmiş Çin dilində müvafiq dövlətin (ərazinin) adını və kodunu göstərir.

20. DÖVLƏT (ƏRAZİ) BÖLMƏSİ / HƏDƏF DÖVLƏTİ (ƏRAZİSİ) / 启运 国 (地区) / 运抵 国 (地区)

Mallar idxal edildikdə (idxal edildikdə) gediş dövləti (ərazisi) olaraq malların ÇXR-ə birbaşa və ya başqa dövlətdən (ərazidən) tranzitlə göndərildiyi dövlət (ərazi) göstərilir, bu başqa dövlətdə (ərazidə) ) kommersiya xarakterli bir əməliyyat olmadıqda.

Malların ixracı (ixracı) zamanı təyinat dövləti (ərazisi) olaraq, malların ÇXR-in gömrük sərhədindən birbaşa və ya başqa dövlətdən (ərazidən) tranzitlə göndərildiyi dövlət (ərazi), bu digər dövlətdə ( ərazi) mallarla əlaqəli heç bir ticarət əməliyyatı həyata keçirmir.

Üçüncü dövlət (ərazi) vasitəsilə yenidən yüklənmədən (tranzit olmadan) birbaşa nəqliyyat vasitəsi ilə malların idxalı və ixracı zamanı yola düşən dövlət (ərazi) idxal olunan malların yüklənmə limanının (ərazisidir); təyinat dövləti (ərazisi) ixrac olunan malların təyinat limanının dövlətidir (ərazisi).

Bu üçüncü dövlətdə (ərazidə) üçüncü dövlət (ərazi) vasitəsilə yenidən yüklənmə (tranzit) ilə malların idxalı və ixracı zamanı mallarla əlaqəli ticarət xarakterli əməliyyatlar aparılırsa, tranzit dövləti (ərazisi) gediş və ya təyinat dövləti (ərazisi).

Bu sahə çin dilində adı və gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "dövlət (ərazi) kodları cədvəlinə" uyğun olaraq seçilmiş gediş və ya təyinat dövlətinin (ərazisinin) kodunu göstərir.

Malların həqiqi idxalı və ya ixracı baş vermirsə, "Çin" (中国) və müvafiq kodu göstərin.

21. Tranzit limanı və təyinat limanı / 经 停 港 / 指 运

Bu malların ÇXR-in gömrük ərazisinə gəlməsindən əvvəl malların xaricə yüklənən son limanı malların idxalı (idxalı) üçün tranzit liman kimi göstərilir.

Malların ixracı (ixracı) zamanı təyinat limanı olaraq, malların daşınması zamanı xaricə son təyinat limanı göstərilir; son təyinat limanı əvvəlcədən məlum deyilsə, nəzərdə tutulan təyinat limanı göstərilir.

Həqiqi şərtlərə uyğun olaraq limanın adı və kodu gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Dəniz limanları kodları cədvəli" nə uyğun olaraq göstərilir; keçid limanı və ya təyinat limanı üçün ad və ya kod “Dəniz Limanı Kodları Cədvəlində” göstərilmirsə, müvafiq Dövlətin adı və kodu göstərilə bilər.

Malların faktiki idxalı və ya ixracı həyata keçirilmirsə, "ÇXR daxilində" (中国 境内) və müvafiq kodu göstərin.

22. GİRİŞ VƏ ÇIXIŞ NÖQTƏSİ / 入境 口岸 / 离境 口岸

Malların idxalı (idxalı) zamanı giriş nöqtəsi olaraq, çin dilində ad və nəqliyyat vasitəsinin xaricdən gəldiyi ÇXR-də ilk yoxlama məntəqəsinin kodu göstərilir;

 • multimodal sərhədyanı daşımalar üçün Çində ad və multimodal nəqliyyat vasitəsi ilə nəql olunan ÇXR-də nəzarət məntəqəsinin kodu göstərilir məhsul nəhayət ölkə ərazisində yaşayır;
 • malların tranziti zamanı Çin dilindəki ad və malların ÇXR-ə çatdıqda ilk yoxlama məntəqəsinin kodu göstərilir;
 • mallar xüsusi gömrük nəzarəti ərazisindən və ya istiqraz nəzarəti yerindən idxal edilərkən, Çin dilində adı və xüsusi gömrük nəzarəti sahəsinin və ya istiqraz nəzarəti yerinin kodu göstərilir;
 • malların faktiki idxal və ya ixrac edilmədiyi digər hallarda, malların yerləşdiyi şəhərin adı və kodu göstərilir.

Çıxış nöqtəsi olaraq, Çin dilindəki ad və ixrac olunan malları daşıyan nəqliyyat vasitəsinin ÇXR-dən çıxmazdan əvvəl ilk nəzarət məntəqəsinin kodu göstərilir;

 • multimodal sərhədyanı daşımalar üçün Çində ad və ÇXR-də çoxmodal daşımalardan istifadə edərək daşınan malların ilk dəfə ölkə ərazisini tərk etdikləri nəzarət məntəqəsinin kodu göstərilmişdir;
 • mallar nəqliyyatda olduqda, çin dilində ad və xaricə mal ixrac edərkən ilk nəzarət məntəqəsinin kodu göstərilir;
 • mallar xaricə xüsusi gömrük nəzarəti sahəsindən və ya istiqraz nəzarəti yerindən ixrac edilərkən, Çin dilində adı və xüsusi gömrük nəzarəti sahəsinin və ya gömrük nəzarəti yerinin kodu göstərilir;
 • malların faktiki idxal və ya ixrac edilmədiyi digər hallarda, malların yerləşdiyi şəhərin adı və kodu göstərilir.

Giriş və çıxış nöqtələrinin növlərinə dəniz limanları, limanlar, hava limanları, hava limanlarının yük nəqliyyat terminalları, sərhəd keçid məntəqələri, dəmir yolu stansiyaları, nəqliyyat vasitələri üçün yükləmə və boşaltma məntəqələri, nəqliyyat vasitələrinin müayinəsi yerləri, quru limanları, xüsusi gömrük nəzarəti zonaları daxildir. ərazi yoxlama məntəqəsi və s. Bu sahə gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "yoxlama məntəqəsi kodları cədvəli" nə uyğun olaraq seçilmiş Çin nəzarət məntəqəsinin adını və kodunu göstərir.

23. Qablaşdırma növü / 包装 种类

Malların idxalı və ya ixracı zamanı göstərilən qablaşdırma növlərinə nəqliyyat üçün qablaşdırma (göndərmə qablaşdırması) və digər qablaşdırma növləri daxildir. Bu sahədə gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Qablaşdırma növləri üçün kodlar cədvəli" nə uyğun olaraq seçilmiş qablaşdırma növü və onun kodu göstərilir.

Göndərmə qablaşdırması - bir mal üçün konosament tərəfindən verilən qablaşdırma; digər qablaşdırma növlərinə müxtəlif növ qablaşdırmalar (qablar), həmçinin bitki mənşəli substrat üçün materiallar və s.

24. OTURMA SAYI / 件 数

Bu sahə paketdəki idxal və ya ixrac olunan malların sayını göstərir (malların daşınan paketlərinin sayına görə). Xüsusi hallarda, aşağıdakı doldurma qaydaları tətbiq olunur:

 1. Yük bəyannaməsində konteynerlərdə ədəd sayı müəyyənləşdirildiyi təqdirdə, konteynerlərin sayı göstərilir.
 2. Yük bəyannaməsində parçaların sayı paletlərdə göstərildiyi təqdirdə, paletlərin sayı göstərilir.

Bu sahədə sıfır göstərilə bilməz; qablaşdırma olmayan mallar üçün "1" göstərilir.

25. GROSS ÇƏKİ (KG) / 毛重 (千克)

İdxal və ya ixrac olunan malların qablaşdırma (dara) daxil olmaqla ümumi çəkisi göstərilir. Ölçmə vahidi - 1 kq; çəki 1 kq-dan az olduqda, bu sahədə "1" göstərilir.

26. NET AĞIRLIQ (KG) / 净重 (千克)

Ağırlıqla göstərilirümumi xaricdəki ambalajın ağırlığı ilə, yəni malların həqiqi çəkisi ilə azaldılmış idxal və ya ixrac olunan mallar. Ölçmə vahidi - 1 kq; çəki 1 kq-dan az olduqda, bu sahədə "1" göstərilir.

27. Çatdırılma şərtləri / 成交 方式

İdxal olunan və ya ixrac olunan malların qiyməti ilə bağlı faktiki əməliyyat şərtlərinə əsasən, gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Çatdırılma şərtləri üçün kodlar cədvəli" nə uyğun olaraq seçmə şərtləri (əməliyyat metodu) göstərilir. Malların həqiqi idxalı və ya ixracı həyata keçirilmirsə, idxal göstərir CIF, ixrac edərkən FOB.

28. TAŞIYMA MALİYYƏLƏRİ / 运费

Malların idxalı (idxalı) zamanı malların daşınması xərcləri (yük) ÇXR ərazisinə giriş yerində boşaltmadan əvvəl; malların ixracı (ixracı) zamanı nəqliyyat xərcləri ÇXR ərazisindən malların ixrac olunduğu yerə yükləndikdən sonra göstərilir.

Nəqliyyat xərcləri müvafiq yol işarəsi ilə üç yoldan birində (vahid başına yük, ümumi yük və ya yük dərəcəsi) göstərilə bilər ("1" işarəsi yük dərəcəsini, "2" - bir ton məhsul olan vahid başına yük, “3” - yükün ümumi miqdarı), həmçinin gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş “Valyuta kodları cədvəli” nə uyğun olaraq seçilmiş müvafiq valyuta kodunu daxil etməklə.

Malların rüsumsuz satışı üzrə təşkilat ixrac edildikdə vergi geri qaytarılması lazım olan yerli istehsal mallarını satdıqda, bu sahə doldurulmur.

29. SIĞORTA XƏRCLƏRİ / 保费

Malların idxalı (idxalı) zamanı sığorta xərclərinin məbləği ÇXR ərazisinə idxal olunduğu yerdə boşaldılmadan əvvəl göstərilir; malların ixracı (ixracı) zamanı ÇXR ərazisindən malların ixrac olunduğu yerə yükləndikdən sonra sığorta xərcləri göstərilir.

Sığorta xərcləri iki yoldan biri ilə (ümumi sığorta xərcləri və ya sığorta xərcləri dərəcəsi) müvafiq işarəsi ilə göstərilə bilər ("1" işarəsi sığorta xərclərinin dərəcəsini, "3" - sığorta xərclərinin ümumi məbləğini bildirir) və gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Valyuta Kodları Cədvəlinə" uyğun olaraq seçilmiş müvafiq valyuta kodu.

Malların rüsumsuz satışı üzrə təşkilat ixrac edildikdə vergi geri qaytarılması lazım olan yerli istehsal mallarını satdıqda, bu sahə doldurulmur.

30. DİGƏR XƏRCLƏR / 杂费

Bu sahə, "İxrac və idxal üçün gömrük rüsumları haqqında" ÇXR Əsasnaməsinin müvafiq normalarına əsaslanaraq, əməliyyat çərçivəsində malların qiymətinə əlavə xərcləri də göstərir qiymət və ya ümumi gömrük dəyərindən çıxılır. Digər xərclər iki yoldan biri ilə göstərilə bilər (müxtəlif xərclərin ümumi məbləği və ya müxtəlif xərclərin dərəcəsi) müvafiq işarənin qoyulması ilə ("1" işarəsi müxtəlif xərclərin dərəcəsini, "3" - ümumi məbləğ deməkdir) digər xərclər), həmçinin gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Valyuta Kodları Cədvəli" nə uyğun olaraq seçilmiş müvafiq valyuta kodunu daxil etməklə.

Tam gömrük dəyərinə daxil edilməli olan digər xərclər müsbət rəqəm və ya müsbət dərəcə ilə göstərilir; tam gömrük dəyərindən çıxılmalı olan digər xərclər mənfi rəqəm və ya mənfi dərəcə ilə göstərilir.

Malların rüsumsuz satışı üzrə təşkilat ixrac edildikdə vergi geri qaytarılması lazım olan yerli istehsal mallarını satdıqda, bu sahə doldurulmur.

31. ŞİRKƏT SƏNƏDLƏRİNİN NÖVLƏRİ VƏ SAYLARI / 随附 单证 及 编号

Bu sahədə "Gömrük nəzarəti sənədləri kodları cədvəli" nə uyğun olaraq seçilmiş ixrac və idxal üçün digər icazə sənədləri, gömrük nəzarəti sənədləri (bu qaydaların 16-cı bəndində göstərilənlərə əlavə olaraq) və müşayiətedici sənədlər göstərilir. və gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "müşayiətedici sənədlər üçün kodlar cədvəli" və nömrələri.

Bu sahə iki sütuna bölünür: müşayiət olunan sənəd kodu (随附 单证 代码) və müşayiət olunan sənəd nömrəsi (随附 单证 编号). "Əlavə sənədin kodu" sütununda gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Gömrük nəzarəti üçün sənədlər cədvəlinə" və "Əlavə sənədlər üçün kodlar cədvəlinə" uyğun olaraq seçilmiş sənəd kodu göstərilir. "Əlavə sənədin nömrəsi" sütununda müşayiət olunan sənədin nömrəsi göstərilir.

 1. ÇXR-də pullu ticarət mallarının satışı ilə əlaqədar gömrük rüsumlarının ödənilməsi üçün gömrük bəyannaməsi təqdim edildikdə (Golden Gate II tolling ticarət tənzimləmə sistemindən istifadə halları istisna olmaqla) "c"," Müşayiətedici sənədin nömrəsi "sütununda, malların ÇXR-də satışa təhvil verilməsi ilə əlaqədar gömrük tərəfindən təsdiqlənmiş və təsdiq edilmiş rüsum toplama aktının nömrəsi göstərilir.
 2. Adi ticarət çərçivəsində malların idxalı və ya ixracı zamanı, gömrük rüsumunun müqavilə (şərti) və ya xüsusi güzəştli dərəcəsinin (bundan sonra toplu olaraq - güzəştli dərəcə) istifadəsi yalnız mənşə sertifikatı əsasında mümkündür (a mənşə ölkəsini elan etmək imkanı olmadan tənzimləmə forması), "müşayiətedici sənədin kodu" sütununda "Y" işarəsi göstərilir, "müşayiət olunan sənədin nömrəsi" sütununda "(ticarət müqaviləsi kodu)" + göstərilir "mənşə sertifikatının nömrəsi". Güzəştli gömrük rüsumunun tətbiqinə mənşə sertifikatı və ya mənşə ölkəsinin bəyannaməsi (mənşə ölkəsinin bəyannaməsi ilə tənzimləmə forması) əsasında icazə verilirsə, “Y ”“ Müşayiətedici sənədin kodu ”sütununda,“ müşayiətedici sənədin nömrəsi ”sütununda,“ (ticarət kodu müqaviləsi) ”+ işarəsi“ C ”(mənşə sertifikatı əsasında müraciət edərkən) ) və ya "D" işarəsi (mənşə ölkəsinin bəyannaməsi əsasında müraciət edərkən) + "mənşə sertifikatının nömrəsi (və ya mənşə ölkəsinin bəyannaməsinin sıra nömrəsi)". Gömrük bəyannaməsinin bir nüsxəsi bir mənşə sertifikatına və ya mənşə ölkəsinin bəyannaməsinə uyğun gəlir. Ticarət müqavilələri üçün aşağıdakı kodlar istifadə olunur:
  • "01" - APEC Sazişi;
  • "02" - ÇXR-ASEAN Sərbəst Ticarət Zonası haqqında Saziş;
  • "03" - Çin ilə Hong Kong SAR arasında sıx iqtisadi tərəfdaşlıq haqqında Saziş (CEPA-Hong Kong);
  • "04" - ÇXR ilə Makao SAR arasında sıx iqtisadi tərəfdaşlıq haqqında Saziş (CEPA-Makao);
  • "06" - Tayvandan gətirilən kənd təsərrüfatı məhsulları üçün sıfır gömrük rüsumunun tətbiqi tədbirləri;
  • "07" - Çin ilə Pakistan arasında sərbəst ticarət zonası haqqında Saziş;
  • "08" - ÇXR-Çili Sərbəst Ticarət Bölgəsi haqqında Saziş;
  • "10" - ÇXR-Yeni Zelandiyanın sərbəst ticarət zonası haqqında saziş;
  • "11" - Çin ilə Sinqapur arasında sərbəst ticarət zonası haqqında Saziş;
  • "12" - ÇXR-Perunun sərbəst ticarət zonası haqqında saziş;
  • "13" - xüsusi güzəştli gömrük rejimi ən az inkişaf etmiş dövlətlərə münasibətdə;
  • "14" - Tayvan Boğazının (ECFA) sahilləri arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair Çərçivə Sazişi;
  • "15" - sərbəst ticarət zonası PRC-Kosta Rika haqqında Saziş;
  • "16" - Çin və İslandiya arasında sərbəst ticarət zonası haqqında Saziş;
  • "17" - Çin və İsveçrə arasında sərbəst ticarət zonası haqqında Saziş;
  • "18" - Çin və Avstraliya arasında sərbəst ticarət zonası haqqında Saziş;
  • "19" - ÇXR ilə Koreya Respublikası arasında azad ticarət zonası haqqında Saziş;
  • "20" - Çin və Gürcüstan arasında sərbəst ticarət zonası haqqında saziş.

Xüsusi gömrük nəzarəti zonasında və ya istiqraz nəzarəti yerində satılan mallar üçün güzəştli gömrük vergisi dərəcəsi üçün müraciət edildikdə, bu mallar xüsusi gömrük nəzarəti sahəsinə (və ya istiqraz nəzarəti yerinə) və ya xüsusi gömrük nəzarəti sahəsindən (və ya istiqraz nəzarəti yeri), habelə bu zonalar (yerlər) daxilində satarkən, ticarət müqaviləsi üzrə mallar üçün gömrük bəyannaməsindəki müşayiətedici sənədlər barədə məlumatlar, adi ticarətdə tətbiq olunan yuxarıda göstərilən tələblərə uyğun olaraq elektron mühasibat aparılırsa malların mənşə yeri barədə elektron məlumat mübadiləsi sistemi vasitəsilə; ticarət müqaviləsi üzrə mallar üçün gömrük bəyannaməsinin məlumatları ilə əlaqəli elektron qeydiyyat yoxdursa, "müşayiətedici sənədin kodu" sütununda, "sənədin nömrəsi" sütununda "Y" işarəsi göstərilir. "göstərir" (ticarət müqaviləsi kodu) "+" mənşə yerini təsdiqləyən sənədin qeydiyyat nömrəsi ".

Mənşə yerini təsdiqləyən sənədin qeydiyyat nömrəsi, yükləyici (yükalan) və ya onun nümayəndəsi (bəyannaməçi) idxal və ya ixrac olunan malların mənşə yerini təsdiqləyən sənəd haqqında elektron məlumat sisteminə daxil olduqdan sonra sistem tərəfindən avtomatik olaraq təyin edilmiş bir rəqəmdir.

CEPA-Hong Kong və ya CEPA-Macau müqavilələri çərçivəsində malların istehsalı üçün Hong Kong SAR və ya Makao SAR ərazisinə xammal ixrac edilərkən, bəyannamədəki məlumatlar adi çərçivədə tətbiq olunan tələblərə uyğun olaraq göstərilməlidir. ticarət; Hong Kong SAR Ticarət və Sənaye Departamentində və ya Makao SAR İqtisadi Bürosunda qeydiyyata alındıqdan sonra müvafiq olaraq Hong Kong SAR və ya Makao SAR istehsalçısına verilən müvafiq qeyd nömrəsi "əlaqəli qeyd" sahəsində göstərilir (关联 备案).

"Sənədlərə uyğunluq cədvəli" (单证 对应 关系 表) gömrük bəyannaməsində və mənşə sertifikatında (mənşə ölkəsinin bəyannaməsi) malların seriya nömrələrinin uyğunluğunu göstərir. Gömrük bəyannaməsindəki malların seriya nömrələrində mənşə sertifikatında (mənşə ölkəsinin bəyannaməsi) malların müvafiq seriya nömrələri olmalıdır; bu nömrələrin sırası tələb olunmur. Bir gömrük bəyannaməsinə əsasən malların bir partiyası idxal edilərkən (idxal edildikdə) bəzilərinə güzəştli dərəcə tətbiq edilmirsə, bu malların seriya nömrələri "Sənədlərə uyğunluq cədvəli" ndə göstərilə bilməz. 3)

 1. Ticarət müqaviləsinə əsasən mənşə sertifikatı verilməsindən azad olunmaqla əhəmiyyətsiz dəyəri olan malların idxalı (idxalı) zamanı "müşayiət olunan sənəd kodu" sütununda "Y" işarəsi göstərilir və "(ticarət müqaviləsi kodu)" + " "Əlavə sənədin nömrəsi" sütununda XJE00000 "göstərilir. Gömrük rüsumunun güzəştli dərəcəsinin tətbiqi üçün" Sənədlərə Uyğunluq Cədvəli "ndəki mallar barədə məlumatlar həqiqi məlumatlar əsasında göstərilir; əlavə sənədlərdə göstərilən nömrələr, üstünlüklərin tətbiqi üçün gömrük bəyannaməsindəki nömrələrlə eyni olmalıdır.

32. İŞARƏTLƏR VƏ QEYDLƏR / 标记 唛 码 及 备注

Aşağıdakı doldurma tələbləri tətbiq olunur:

 1. İşarələmək üçün qrafik şəkillər daxil olmayan əlifba və ədədi işarələrdən istifadə olunur; markalanma olmadıqda, "Y / M" göstərilir.
 2. Xarici iştirakı olan bir müəssisə idxal-ixrac müəssisəsinə sərmayə (nizamnamə kapitalının ödənilməsi) üçün avadanlıq və əşyaların idxalı barədə göstəriş verərsə, idxal-ixrac müəssisəsinin adı göstərilir.
 3. Qeydiyyat nömrəsi gömrük bəyannaməsi ilə əlaqədardırsa və eyni zamanda tənzimləyici orqanların tələblərinə uyğun olaraq göstərilməlidirsə, bu nömrə elektron qaydada istifadə edərək gömrük bəyannaməsi verilərkən "kilidləmə qeydiyyatı" (关联 备案) sahəsində göstərilir. məlumat.
 4. İstiqraz bölgələri arasında mal satarkən, pullu ticarət mallarının ixrac və ya idxal rejiminə keçirildiyi, habelə "Çıxarılma və rüsumdan azad olunduğunun təsdiqi" əsasında malların ÇXR-ə satılması zamanı "qarşılıqlı əlaqəli" sənəddə müvafiq qeyd nömrəsi göstərilir. qeyd "sahəsi (关联 备案).

  Tam və ya qismən azad edilməklə mallar gömrük rüsumlarından idxal (idxal) rejiminə keçirilərkən, "əlaqəli qeydiyyat" (关联 备案) sahəsində "ÇXR gömrük orqanlarının idxal olunan malların təhvil verilməsi barədə məktubu" və ya qismən rüsumdan azad "bu əməliyyatlar çərçivəsində gömrük rüsumlarından tam və ya qismən azad edilməklə malların idxal rejiminə köçürülməsi üçün alınmışdır.

  Tam və ya qismən azad edilməklə mallar ixrac (ixrac) rejiminə keçirilərkən "əlaqəli qeyd" sahəsində (related 备案), "qeydiyyat" sahəsində göstərilən "Götürülmə və rüsumdan azad olma təsdiqinin" nömrəsi bu malların idxalı (idxalı) zamanı gömrük bəyannaməsinin nömrəsi. dörd)

 5. Gömrük bəyannaməsinin nömrəsi bu bəyannamə ilə əlaqədardır və eyni zamanda tənzimləyici orqanların tələblərinə uyğun olaraq göstərilməlidirsə, bu rəqəm gömrük təqdimatı zamanı "gömrük bəyannaməsi" (关联 报关 单) sahəsində göstərilir. elektron məlumatlardan istifadə edərək bəyannamə.
 6. İstiqraz bölgələri arasında mal satarkən, pullu ticarət mallarını köçürərkən, əvvəlcə malların idxalı üçün bəyannamə tərtib etməlisiniz, daha sonra gömrük bəyannaməsinin "gömrük bəyannaməsi" (关联 报关单) sahəsinə idxal üçün gömrük qeydiyyat nömrəsini göstərməlisiniz. bu malların ixracı üçün.

  Əvvəl gətirilən malların birbaşa geri göndərilməsini qeyd edərkən əvvəlcə malların ixracı üçün bəyannamə tərtib etməlisiniz, sonra bu malların idxalı üçün bəyannamə doldurmalı və malların ixracı üçün gömrük bəyannaməsinin nömrəsini bu malların idxalı üçün "gömrük bəyannaməsi" (关联 报关单) sahəsi.

  Malların gömrük rüsumlarından tamamilə və ya qismən azad edilməklə ixrac (ixrac) rejiminə keçirildiyi zaman əvvəlcə malların idxalı üçün bəyannaməni doldurmalı və sonra "gömrük bəyannaməsində" malların idxalı üçün gömrük bəyannaməsinin nömrəsini göstərməlisiniz. "(关联 报关单) məlumat mallarının ixracı üçün gömrük bəyannaməsinin sahəsi.

 7. Əvvəllər idxal olunmuş malların birbaşa geri qaytarılması qeyd edildikdə “ ". Bərk tullantıların birbaşa qayıdışının qeydiyyatı zamanı “Qatı tullantılar; XX nömrəli birbaşa geri daşımaların forması / XX nömrəli birbaşa geri daşımaların resepti barədə bildiriş ”.
 8. İstiqraz nəzarəti yerinə mal idxalı və ya ixracı zamanı “istiqraz / xüsusi nəzarət yeri” (保 税 / 监 管 场 所) sahəsində müvafiq istiqraz nəzarəti yerinin nömrəsi göstərilir (istiqraz üçün) B kateqoriyalı lojistik mərkəzi, bölgə kodu ÇXR ərazisində göstərilir), xüsusən də istiqraz nəzarəti yerləri arasında mal satarkən, bu sahə alıcının istiqraz nəzarəti yerinin kodunu göstərir.
 9. Tolli ticarət mallarının məhv edilməsinə (sərəncamına) verilərkən, pullu ticarət mallarının sərəncamında olan gömrük bəyannaməsi formasının nömrəsi göstərilir.
 10. Nəzarət metodu “malların müvəqqəti idxal / ixracı” (kod 2600) və ya “eksponatlar” (kod 2700) olduqda, aşağıdakı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:
  1. "Malların müvəqqəti idxal və ixracının tənzimlənməsi üzrə ÇXR gömrük qaydaları" nın (ÇXR Baş Gömrük İdarəsinin 1 nömrəli Sərəncamı; bundan sonra - "Qaydalar") 3-cü maddəsinin 233-ci hissəsində sadalanan mallar üçün müvəqqəti idxal və ya ixrac olunan malların kateqoriyası göstərilir, məsələn, "müvəqqəti idxal altı" (暂 进 六), "müvəqqəti ixrac doqquz ”(暂 出 九).
  2. Tənzimləmə Qaydalarının 10-cu maddəsinə əsasən, malların geri idxal və ya ixrac tarixi göstərilir, bu, müvafiq olaraq malların ixracı və ya idxal tarixindən etibarən 6 ay ərzində olmalıdır, məsələn: “15/08-dək geri idxal / 2018 ”(20180815 前 复 运 进境)," 20/10/2018 tarixinə qədər qaytarılacaq ixracat "(20181020 前 复 运 出境).
  3. Qaydaların 7-ci maddəsinə əsasən, malların müvəqqəti idxalına və ya gömrük ərazisinə çıxarılmasına dair müraciəti yoxlamaq və təsdiqləmək lazımdırsa, “ÇXR-nin müvəqqəti idxal və ya ixrac gömrük orqanlarından XX təsdiq məktubu”. mallar "göstərilir, məsələn:" (gömrük ZS təsdiq məktubunun nömrəsi) "" (latın işarələri əlifbası böyük hərflərlə göstərilir); yoxlamaya və təsdiqlənməyə ehtiyac yoxdursa, tamamlanmamışdır. Yuxarıdakı məlumatlar, məlumat daxil edildikdən sonra boşluq olmadan, məlumatın "/" işarəsi ilə ayrılması ilə qaydada doldurulur.
  4. Malgöndərən / malgöndərən və ya onun nümayəndəsi malların idxalı və ya ixracı üçün geri daşınması üçün bəyannamə təqdim etdikdə: İdarəetmə və ya ixracda gecikmə olan mallar Tənzimləmə Qaydaları əsasında qeydiyyata alınarkən, əsas götürülərək verilmiş gömrük qəbzinin sayı "Müddət bitdikdən sonra malların müvəqqəti idxal / ixracına dair Bəyannamə" nin doldurulması (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), məsələn: "(ZS gömrük qəbz nömrəsi)" (Latın işarələri göstərilir böyük hərflərlə); tələb olunmasa, doldurulmur.
 11. Sərhədlərarası e-ticarət çərçivəsində mallar idxal edildikdə və ya ixrac edildikdə, “sərhədlərarası e-ticarət” (跨境 电子 bağlantılı) göstərilir.
 12. ÇXR-də tolling ticarətinin yan məhsulları satılarkən "ÇXR-də tolling ticarətinin yan məhsullarının satışı" (加工 贸易 副产品 内销) göstərilir.
 13. Xidmətlərin autsorsinqi çərçivəsində mallar idxal edilərkən, “beynəlxalq xidmətlərin xaricə verilməsi çərçivəsində malların idxalı” (国际 服务 外包 进口 货物) göstərilir.
 14. Düsturla təyin olunmuş sabit qiymətə malik mallar gətirilərkən düsturla müəyyən olunmuş qiymətin müəyyənləşdirilməsi üçün qeydiyyat nömrəsi aşağıdakı formatda göstərilir: "düsturla sabit qiymət (公 式 定 价)" + "qeydiyyat nömrəsi" + simvolu "@". Bir çox əmtəə üçün gömrük bəyannaməsi təqdim edilərkən, birinə və ya bir neçəsinə qiymətə görə müəyyən edilmiş qiymət tərifi tətbiq olunursa, “qeydlər” (备注) sahəsində aşağıdakılar göstərilir: “(formula formula düsturuna əsasən sabit qiymət) ) ”+“ Qeydiyyat nömrəsi ”+ simvolu" # "+ Malın seriya nömrəsi + işarəsi" @ ".
 15. "İlkin təsnifat qərarı" nda verilmiş şərtlərlə mal idxal və ya ixrac edilərkən bu qərar haqqında məlumat aşağıdakı formatda göstərilir: "ilkin qərar" (预 裁定) + "ilkin qərarın nömrəsi təsnifat "(məsələn: R-2-0100-2018-0001 ilkin təsnifatına dair Qərarın nömrəsi," 预 裁定 R-2-0100-2018-0001 "göstərilir).
 16. Təsnifata dair inzibati qərara əsaslanan gömrük bəyannaməsində təsnifata dair inzibati qərarın nömrəsi aşağıdakı formatda göstərilir: "c" işarəsi + 4 rəqəmli nömrə, məsələn: "c0001".
 17. Yoxlamanın (çek, karantin) keçirildiyi xüsusi gömrük nəzarəti zonasından malların ÇXR ərazisinə ixracına dair bəyannamə təqdim edilərkən "ilkin yoxlama" (预 检验) işarələri göstərilir; eyni zamanda, "qarşılıqlı əlaqəli yoxlama aktları" (关联 报检 单) sahəsində, barəsində ilkin yoxlama (yoxlama, karantin) aparılmış mallar üçün gömrük bəyannaməsinin nömrəsi göstərilir.
 18. Malları birbaşa geri qayıtma ilə idxal edərkən "birbaşa geri qayıtma" (直接 退运) göstərin.
 19. Bir müəssisə tərəfindən ATA karneti ilə malların qeydiyyatı aparılarkən ATA karneti (ATA 单证 册) göstərilir.
 20. Heyvan mənşəli komponentləri olmayan və əhəmiyyətli bir risk yaratmayan bioloji mənşəli malların qeydiyyatı zamanı “heyvan mənşəli komponentlərin olmaması” (不含 动物 源性) göstərilir.
 21. Xaricdən mallar xüsusi gömrük nəzarəti sahəsinə və ya sərbəst anbara idxal edildikdə giriş "gömrük anbarına daxil olmaq" (保税 入库) və ya "əraziyə xaricdən daxil olmaq" (境外 入 区) kimi göstərilir.
 22. Mallar xüsusi gömrük nəzarəti zonası ilə ÇXR-nin qalan hissəsi arasında konsolide bəyannamə və paylama istifadə edilərkən "konsolide bəyannamə ilə paylama" (分送 集 报) göstərilir.
 23. Hərbi texnika idxal edilərkən "hərbi mallar" (军品) və ya "hərbi texnika" (军事 装备) göstərilir.
 24. TN kodu olan mallar üçün bəyannamə təqdim edərkən Xarici ticarət fəaliyyəti Aşağıdakı hallarda 3821000000 və ya 3002300000, xüsusi doldurulma tələbləri tətbiq olunur: mallar kültür mühiti kimi təsnif edilirsə, "kültür mühiti" (培养基) göstərin; mallar kimyəvi reagentlər kimi təsnif edilirsə, “kimyəvi reagentlər” (化学 试剂) qeyd edin; bioloji mənşəli komponentlər yoxdursa, “heyvan mənşəli komponentlər yoxdur” (indicate 动物 源性) göstərin.
 25. Təmir ilə əlaqəli malların qeydiyyatı zamanı "təmir edilmiş mallar" (修理 物品) göstərilir.
 26. Uyğun olduqda “təzyiqli qab” (压力 容器), “komple avadanlıq” (成套 设备), “qida əlavələri” (食 品 添加剂), “hazır məhsulların qaytarılması / dəyişdirilməsi” (成品 退换), “istifadə olunmuş elektrik malları” (旧 机电 产品).
 27. Kodlu mallar üçün bəyannamə təqdim edərkən CN FEA 2903890020 (heksabromosiklododekanın idxalı) "digəri (99)" işarəsi ilə malların spesifik təyinatını göstərir.
 28. Konteyner haqqında məlumatda konteyner nömrəsi (qabda göstərilən GTIN), konteynerin xüsusiyyətləri, konteynerin müvafiq mal maddəsi ilə əlaqəsi (gömrük bəyannaməsindəki malların seriya nömrələri, hər konteynerdə daşınır; ayrılır vergüllə), qabın çəkisi (qabın ölü çəkisi + daşınan malın ağırlığı, kq.).
 29. TN VED kodu 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000 olan "xüsusi mallara" (特殊 物品) aid olmayan mallar üçün bəyannamə təqdim edərkən "xüsusi ilə əlaqəli olmayan mallar" (the 特 殊)物 品). "Xüsusi mallar" tərifi "Xüsusi malların idxalı və ixracı zamanı sanitariya-gigiyenik karantinin tənzimlənməsi Qaydaları" nda (keyfiyyətə nəzarət, təftiş və karantin üzrə Dövlət Baş İdarəsinin 160 saylı əmri ilə dərc edilmişdir; düzəliş edilmiş) 184 saylı Keyfiyyət Nəzarəti, Yoxlama və Karantin Baş Dövlət İdarəsinin və ÇXR Baş Gömrük İdarəsinin 238, 240, 243 saylı əmrləri ilə).
 30. Müayinə (yoxlama) üçün müvafiq siyahıya daxil edilmiş malların və ya qanunların və inzibati hüquqi aktların müddəalarına uyğun olaraq, giriş və karantin orqanları tərəfindən yoxlanışa (baxışa) məruz qalan digər mallar idxal və ixrac edilərkən və çıxış, "yoxlanılan mallar" tərifi (应 检 link-up).
 31. Bəyannamə təqdim edilərkən dəqiqləşdirilməli olan digər məlumatlar.

33. SİFARİŞ SAYI / 项 号

İki sətirdə doldurulur. Birinci sətirdə gömrük bəyannaməsində malların seriya nömrəsi, ikinci sətirdə seriya qeydiyyat nömrəsi göstərilir; tolling ticarətində istifadə üçün bir bildiriş və ya icazə verilən qaydada qeydə alınmış mallar üçün, istiqraz rejiminin tətbiqi və ya gömrük rüsumlarından tam / qismən azad edilmək üçün "Tolling ticarətinə dair bələdçi" nin nömrəsi, "Toplanılması və azad edilməsinin təsdiqlənməsi vəzifələrdən "və ya digər qeydiyyatdan və ya icazə sənədindən. Ticarət müqavilələrinə əsaslanan gömrük bəyannamələri, ÇXR Gömrük Baş İdarəsinin müvafiq qaydalarında nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun olaraq doldurulur. Bu sahənin ikinci sətrini doldurmaq üçün tələblər:

 1. Dərin emal məhsulları idxal və ya ixrac rejiminə keçirilərkən, "Tolling ticarətinə dair təlimat" da nəzərdə tutulmuş müvafiq miqdarda idxal olunan material və ixrac olunan bitmiş məhsul göstərilir.
 2. İdxal və ya ixrac rejimində materialların (məhsul istehsalı və ya bitməmiş işdən sonra materialların hissələri və qalıqları daxil olmaqla) ötürülməsi zamanı ixrac bəyannaməsində "Tolling Ticarət Bələdçisi" tərəfindən ixrac üçün nəzərdə tutulmuş idxal olunan materialların sayı göstərilir; idxal bəyannaməsində "Tolling Ticarət Rəhbərləri" tərəfindən idxal üçün nəzərdə tutulmuş idxal olunan materialların sayı göstərilir.
 3. Materialların (materiallar və tullantılar daxil olmaqla) geri ixracı halında, ixrac bəyannaməsində "Tolling Ticarət Rəhbərləri" ndə nəzərdə tutulmuş idxal olunan materialların sayı göstərilir; tullantılar bir neçə idxal materialına cavab verirsə, əsas materialın nömrəsi göstərilir. Materialları (material daxil olmaqla; işlənmiş məhsullar daxil deyil) geri qaytararkən və ya dəyişdirərkən ixrac bəyannaməsində Tolling Ticarət Təlimatında nəzərdə tutulmuş idxal materiallarının sayı göstərilir.
 4. Hazır məhsulların geri qaytarılması və ya dəyişdirilməsi zamanı geri idxal (idxal) və ya geri ixrac (ixrac) bəyannaməsində, "Tolling Ticarət Rəhbərləri" ndə nəzərdə tutulmuş ilkin idxal olunmuş hazır məhsulun nömrəsi göstərilir.
 5. Pullu xammalın ÇXR-də satışa təhvil verilməsi zamanı (habelə hazır məhsulların, qüsurlu malların, bitməmiş məhsulların xammal kimi ÇXR-də satış üçün idxalın qeydiyyatı), idxal bəyannaməsi doldurulur ki, bu da nömrəni göstərir. "Tolling ticarətinə dair təlimatlar" a uyğun olaraq idxal olunan materialların; Çində tullantıları və ya yanaşma məhsulları satarkən, "Tolling ticarətinə dair rəhbərlik" tərəfindən nəzərdə tutulan müvafiq miqdarda idxal olunan material göstərilir. Birdən çox idxal nömrəsi tullantılara və ya əlavə məhsullara cavab verirsə, əsas materialın nömrəsi göstərilir.
 6. Hazır toplling məhsulları "Götürülmə və vergidən azad olma təsdiqi" əsasında gömrük rüsumu mallarından tamamilə və ya qismən azad olaraq idxal edərkən əvvəlcə malların idxalı üçün bəyannamə təqdim etməlisiniz. İdxal bəyannaməsində "Toplama və rüsumdan azad olma təsdiqi" ilə nəzərdə tutulmuş nömrələr, ixrac bəyannaməsində "Tolling Ticarət Rəhbərləri" tərəfindən nəzərdə tutulmuş ilkin idxal olunmuş hazır məhsulların nömrələri göstərilməlidir; idxal və ixrac bəyannamələrindəki malların sayı eyni olmalıdır.
 7. Tolling mallarının məhv edilməsinə ötürülməsi zamanı "Tolling Ticarət Təlimatları" nda nəzərdə tutulmuş müvafiq sayda idxal materialları göstərilir.
 8. Geri ixrac və ya tollingli yan məhsulların ixrac rejiminə keçirilmə halında, "Tolling ticarətinə dair rəhbərlik" də əlavə edilmiş ixrac olunan malların sayı göstərilir.
 9. Bir müəssisə gömrük icazəsi ilə ticarətin pullu olması üçün şəbəkə nəzarət sistemindən istifadə edirsə, lazım olduqda, şəbəkə nəzarətinin tələblərinə uyğun olaraq gömrük inventarını təqdim edirsə, müəssisə ixrac etməzdən əvvəl gömrük orqanlarına "inventar" təqdim etməlidir və ya gömrük orqanlarına idxal gömrük bəyannaməsi (rəsmi ixrac və ya idxal daxil olmaqla) (清单). Gömrük siyahısının bir nüsxəsi bir gömrük bəyannaməsinə uyğundur; gömrük bəyannaməsindəki mal növləri gömrük inventarında göstərilən malların ümumiləşdirilməsi yolu ilə müəyyən edilir. Elektron tolling reyestri sistemi əsasında gömrük bəyannaməsindəki malların nömrələri, adları, xüsusiyyətləri haqqında məlumatların doldurulması "Tolling ticarətinə dair təlimatlar" a uyğun olaraq həyata keçirilir.

34. MƏHSUL KODU / 品

Bu sahə 10 rəqəmli rəqəmsal məhsul kodunu ehtiva edir. İlk səkkiz rəqəm "ÇXR Gömrük Tarifi" və "ÇXR Gömrük Statistikası Məqsədləri Üçün Malların Təsnifatı" na uyğun olaraq müəyyən edilmiş koddur; doqquzuncu və onuncu rəqəmlər gömrük nəzarəti məqsədləri üçün əlavə bir koddur.

35. MALLARIN ADI VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ / 中文 规格 型号

İki sətirlə doldurulur: birinci sətir idxal və ya ixrac olunan malların Çin dilində adını, ikinci sətirdə malların spesifikasiyasını və modelini göstərir. Ətraflı doldurulma tələbləri:

 1. Malların adı və spesifikasiyası etibarlı məlumatlar əsasında göstərilir və idxal və ya ixrac olunan malların malgöndərən və ya yükalan tərəfindən təqdim edilmiş müqavilənin, hesab-fakturanın (fakturanın) və digər müvafiq sənədlərin məzmunu ilə eyni olmalıdır. gömrük rəsmiləşdirilməsi həvalə edilmiş bəyannamə verən şirkət.
 2. Malların adı rəsmi tələblərə uyğun olaraq göstərilir; malların spesifikasiyası gömrük təsnifatını müəyyən etmək, gömrük dəyərini qiymətləndirmək və icazə tələblərinə cavab vermək üçün kifayət qədər ətraflı olmalıdır. Doldurma zamanı "ÇXR gömrük mallarının idxalı və ixracı elan edilərkən spesifikasiyalar siyahısı" ilə nəzərdə tutulmuş malların adı və xüsusiyyətləri ilə bağlı tələblər nəzərə alınmalıdır.
 3. Gömrük mallarının qeydiyyatı və qeydiyyatdan keçmiş ticarət mallarının qeydiyyatı zamanı bəyannamədə göstərilən malların adı qeydiyyatı təsdiqləyən sənədin oxşar bəndində göstərilən malların adı ilə tamamilə üst-üstə düşməlidir.
 4. Gömrük tərəfindən verilmiş "Malların idxalının təsdiqlənməsi" tələb olunan bir vasitə qeydə alınarkən, "malların adı" sahəsinə aşağıdakılar göstərilməlidir: avtomobilin ticarət nişanı (车辆 品牌) "+ mühərrikin yerdəyişməsi (cc) + avtomobil növü (məsələn, SUV, minik avtomobili). Avtomobil şassisi idxal edərkən mühərrikin həcmi göstərilmir. Avtomobilin ticarət markası (markası) "İdxal olunan nəqliyyat vasitələri və avtomobil markalarının istehsalçılarının adlarının Çin və İngilis dillərində yazışmalar cədvəli" ndəki "adına qeydlər" sütununda nəzərdə tutulan tələblərə uyğun olaraq göstərilir. "Texniki və model" sahəsi növü göstərir ("benzin", 汽油 型 və s.).
 5. Eyni nəqliyyat vasitəsini istifadə edərək eyni yükgöndərən tərəfindən eyni nəzarət məntəqəsindən və bir konosamentdən fərqli mallar idxal edilərkən, malların təsnifatı qaydalarına uyğun olaraq bircins olan mallar üçün müvafiq mallar üçün vahid kod göstərilməlidir. ... "Malların adı" sahəsində verilmiş malların təsnifatı ümumiləşdirildikdən sonra malların tək adı göstərilir; "spesifikasiya" sahəsində bu məhsul haqqında məlumat ümumiləşdirildikdən sonra tək bir spesifikasiya göstərilir.
 6. Yan məhsullar və pullu ticarət tullantıları ÇXR-də satışa təhvil verilərkən və ya tullantıların utilizasiyası təkrar emal edildikdə, adı və spesifikasiyası yoxlanış (yoxlama) zamanı malların vəziyyətinə uyğun olaraq göstərilir.
 7. Alıcı, idxalatı "Detallı bir ad ilə bəyannamə tələb edən avtomobil hissələrinin siyahısı" na daxil olan avtomobil hissələrinin adi ticarəti çərçivəsində idxal (idxal) elan etdikdə (ÇXR Baş Gömrük İdarəsinin Elanı No. 64-2006), aşağıdakı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:
  1. "Malların adı" sahəsində, idxal olunan avtomobil hissəsinin Çin dilində ətraflı adını və ticarət nişanını (markasını) göstərməlisiniz; Çin dilində ad və marka “/” işarəsi ilə ayrılmalı, lazım olduqda ingilis dilində ticarət adı daxil edilməlidir; hazır hissələr və blanklar idxal edilərkən markadan sonra “hazır hissələr toplu” (成套 散件), “boşluqlar” (毛坯) və s. qeyd edilir, qeydlər markadan “işarəsi ilə ayrılmalıdır. / ”.
  2. Spesifikasiya sahəsi avtomobil hissəsinin tam nömrəsini ehtiva edir. Avtomobilin hissə nömrəsindən əvvəl, hissə nömrəsindən "/" işarəsi ilə ayrılan "S" işarəsini daxil etmək lazımdır; avtomobil hissəsi nömrəsindən sonra müvafiq hissənin istifadə olunduğu avtomobilin markasını və modelini göstərməlisiniz. Avtomobil hissələri müxtəlif nəqliyyat vasitələri modelləri üçün istifadə edilə bilən ümumi hissələrdirsə, "/" işarəsi ilə hissə nömrəsindən ayrılan avtomobil hissə nömrəsindən sonra "TY" işarələri göstərilir. Gömrük qaydalarına uyğun olaraq idxal olunan avtomobil hissəsinin spesifikasiyası və modeli ilə əlaqəli və ya bəyannaməyə tabe olan digər zəruri məlumatlar, məsələn, güc, mühərrik ölçüsü və s., Avtomobil modelindən və ya "TY" işarələrindən sonra göstərilməli və ayrılmalıdır. onlardan "/" işarəsi ilə. Avtomobilin yoxlanılması üçün nəzərdə tutulmuş hissələri toplu hissədirsə, “Nişanlama və Qeydlər” sahəsi son yığımdakı hissə nömrəsini göstərir.
 8. Yükalan, idxalatı "Detallı bir ad ilə bəyannamə tələb edən avtomobil hissələrinin siyahısı" na daxil olan avtomobillərin təmiri üçün hissələrin adi ticarəti çərçivəsində idxal (idxal) elan etdikdə (Baş Gömrük İdarəsinin elanı Avtomobil nömrəsinin nömrəsi ilə "/" işarəsi ilə ayrılan "W" işarəsi ilə göstərilmədən əvvəl spesifikasiya haqqında məlumat daxil edildikdə PRC No 64-2006); təmir üçün idxal olunan hissələrin markası bu hissənin istifadə olunduğu montajdakı avtomobil markası ilə eyni deyilsə, nəqliyyat vasitələrinin ayrılmış hissə nömrəsinin qarşısında “WF” işarəsi göstərilir. hissə nömrəsini “/” işarəsi ilə. Əks təqdirdə, elan edərkən əvvəlki bənddə nəzərdə tutulmuş tələblər tətbiq olunur.
 9. Ticarət markasının növü (marka). Marka növü göstərilməlidir; doldurarkən, aşağıdakı variantlardan birini etibarlı bir şəkildə göstərməlisiniz: "marka yoxdur" (kod 0), "daxili öz marka" (kod 1), "daxili əldə edilmiş marka" (kod 2), "xarici marka (sifariş üçün istehsal ) "(kod 3)," xarici marka (digər) "(kod 4). Xüsusilə “daxili öz markası”, bu marka üçün intellektual fəaliyyətin nəticələrinə hüququ olan bir Çin müəssisəsi tərəfindən müstəqil olaraq inkişaf etdirilən bir markadır; "Yerli əldə edilmiş marka" - əvvəlcə Çin müəssisəsi tərəfindən alınan xarici marka; "Xarici marka (sifariş üzrə istehsal)" - Çinli bir müəssisə tərəfindən xarici ticarət markası altında sifariş vermək üçün istehsalda istifadə edilən xarici marka; “Xarici marka (başqa)” - xarici ticarət markası ilə tələbə əsasən istehsal xaricində istifadə olunan xarici marka. Yuxarıda göstərilən marka növləri yalnız ixraca aid olan “xarici marka (sifarişlə istehsal)” xaricində malların idxalı (idxalı) və ixracı (ixracı) üçün bərabər şəkildə istifadə edilə bilər.
 10. İxrac üçün üstünlüklər haqqında məlumat. İxrac üçün üstünlüklər barədə məlumat məcburidir; doldurarkən, aşağıdakı variantlardan birini etibarlı bir şəkildə göstərməlisiniz: "güzəştli gömrük vəzifə son təyinat ştatında (ərazidə) ixrac olunan mallara tətbiq edilmir "," güzəştli gömrük rüsumu son təyinat dövlətində (ərazidə) ixrac olunan mallara şamil edilir "və ya" son təyinat dövlətində (ərazisində) güzəştli gömrük rüsumunun tətbiq olunmasını müəyyən etmək mümkün deyil ". Gömrük bəyannaməsi idxal üçün təqdim edilərkən tamamlanmır.
 11. Məcburi sertifikatlaşdırmadan (3C) keçmiş nəqliyyat vasitələrinin idxalına dair bəyannamə təqdim edərkən aşağıdakı məlumatlar göstərilir:
  1. Konosament tarixi: Müvafiq mallar üçün konosamentin verildiyi tarixi göstərir.
  2. Son istifadə tarixi: avtomobilin zəmanət müddəti göstərilir.
  3. Avtomobil mühərriki və ya elektrik motor nömrəsi. Avtomobilin və ya elektrik mühərrikinin nömrəsi nəqliyyat vasitəsinin motorundakı rəqəmlərlə uyğun olmalıdır. Elektrik mühərriki tamamilə elektrikli, hibrid və ya yanacaq hüceyrəli bir avtomobilin mühərrikidir; avtomobil digər vasitələrin mühərrikidir.
  4. Avtomobilin VIN kodu. VIN kodu haqqında məlumat məcburi dövlət standartının tələblərinə uyğun olmalıdır "Yol nəqliyyat vasitələri: nəqliyyat vasitəsinin identifikasiya kodu (VIN) ”(GB 16735). Bu kod ümumiyyətlə avtomobilin şassi nömrəsi ilə eynidir.
  5. Fakturaya uyğun miqdar: müvafiq faktura / faktura ilə göstərilən idxal olunan nəqliyyat vasitələrinin sayını göstərir.
  6. Marka adı (Çin dilində ad): nəqliyyat vasitəsinin marka adı "İthal edilmiş nəqliyyat vasitələri və avtomobil markaları istehsalçılarının adları üçün Çin və İngilis dillərində yazışmalar cədvəli" nin tələblərinə uyğun olaraq Çində göstərilir ( Keyfiyyətə Nəzarət, Müfəttişlik və ÇXR karantinası No. 52-2004).
  7. Marka adı (İngilis dilində ad): nəqliyyat vasitəsinin marka adı "İthal edilmiş nəqliyyat vasitələri və avtomobil markalarının istehsalçılarının adları üçün Çin və İngilis dillərində yazışmalar cədvəli" ndə göstərilən tələblərə uyğun olaraq İngilis dilində göstərilir. keyfiyyət nəzarəti, yoxlama və 52-2004 saylı ÇXR karantinası Ümumi Müdirliyi).
  8. Model (ingilis dilində): Avtomobilin marka sahəsindəki model məlumatlarına uyğun gəlməli olan avtomobil modelini göstərir.
 12. Yükalan, antidempinq və kompensasiya tədbirlərinə məruz qalan malların idxalına dair bəyannamə təqdim etdikdə, "istehsalçının adı Çin dilində" (原 厂 中文 名称), "istehsalçının adı ingilis dilində" (原 厂 大 英 文 名 称) , “Antidempinq rüsumu” (反 倾 销 税 率), “kompensasiya rüsumu dərəcəsi” (反 补 贴 税 率), “qiymətə uyğunluğun təmin edilməsinin mövcudluğu / olmaması” (是否 符合 价格 承诺) və digər məlumatlar gömrük rüsumunu hesablamaq üçün tələb olunur.

36. MİKTAR VƏ ÖLÇMƏ VAHİDİ / 数量 及 单位

Üç sətirdə doldurulur.

 1. Birinci sətir: idxal və ya ixrac olunan mallar üçün qanuni birinci dərəcəli ölçü vahidinə uyğun olaraq kəmiyyəti və vahidi göstərir; qanuni vahid “ÇXR Gömrük Statistikası məqsədilə malların təsnifatı” nda nəzərdə tutulmuş ölçü vahidinə uyğun olaraq müəyyən edilir.
 2. İkinci dərəcəli ölçü vahidi verilirsə, ikinci sətirdə qaydalarla müəyyən edilmiş ikinci dərəcəli ölçü vahidinə uyğun olaraq miqdar və ölçü vahidi göstərilir. Qanunda nəzərdə tutulmuş ikinci dərəcəli ölçü vahidi olmadıqda, bu sətir boş qalır.
 3. Əməliyyat üçün ölçü vahidi və miqdarı üçüncü sətirdə göstərilir.
 4. Qanuni ölçü vahidi “kiloqram” olduqda, xüsusi şərtlərdə miqdar göstərilərkən aşağıdakı doldurulma tələbləri tətbiq olunur:
  1. Malların qablaşdırılması üçün təkrar istifadə edilə bilən qablardan istifadə edildikdə, qablaşdırma qablarının çəkisi ilə azaldılmış malların çəkisi (məsələn, izotopik silindrlər, oksigen balonları və oxşar mallarla əlaqəli) göstərilir.
  2. Malların qablaşdırılması üçün ayrılmaz qablaşdırma materiallarından və ya qablaşdırma qablarından istifadə edildikdə çəki göstərilirnet mallar (dərhal daxili qablaşdırma ilə xalis çəki daxil olmaqla), məsələn pərakəndə satış üçün konservləşdirilmiş məhsullar, dərmanlar və bənzər mallarla əlaqəli.
  3. Ticarət adətinə uyğun olaraq, bir əşyanın qiyməti metrik çəkiyə görə təyin olunarsa, metrik çəki göstərilir (məsələn, yağsız qoyun yunu, qoyun yun zolaqları və s. İlə əlaqəli).
  4. Bir əşyanın xalis qiyməti brüt çəkiyə uyğun olaraq təyin olunarsa, brüt çəki göstərilə bilər (məsələn, taxıl, yem və digər kütləvi mallar üçün).
  5. Pərakəndə satış üçün qablaşdırmada olan alkoqollu içkilərin, içkilərin, kosmetik məhsulların çəkisi mayenin / emulsiya / pasta / toz halındakı malların bir hissəsinin ağırlığına uyğun olaraq göstərilir.
 5. Gömrük rüsumlarından tam və ya qismən azad edilməklə ayrı-ayrı komplekt avadanlıqların və ya malların ayrı-ayrı partiyalarında idxal edilməsi zəruridirsə, faktiki idxal edildikdə, yoxlama (yoxlama) üçün həqiqətən gələn miqdar göstərilir.
 6. Tam hüquqlu məhsulun və ya hazır məhsulun əsas xüsusiyyətlərinə malik olan və "Malların və kodların adlarının tənzimlənməsi sistemi" nə uyğun olaraq tamamlanmamış mallar və bitməmiş istehsal malları üçün hazır məhsul və ya bitmiş kimi təsnifat tətbiq olunur. məhsul, tam dəyərli məhsulun həqiqi çəkisi göstərilir.
 7. Qeydə alınmış bir tolling və ya istiqraz əmtəəsi əməliyyatı üçün ölçü vahidi, müvafiq “Tolling Ticarət Rəhbərləri” ndə nəzərdə tutulmuş bir əmtəə üçün ölçü vahidinə tam uyğun olmalıdır; ÇXR-də tullantıları və ya yanaşma məhsulları satarkən, pullu tullantıların geri ixracı zamanı malların ölçü vahidi yoxlama (yoxlama) zamanı vəziyyətinə uyğun olaraq göstərilir.
 8. Ticarət müqaviləsi çərçivəsində idxal olunan və ya ixrac olunan mallarla bağlı bir əməliyyat üçün ölçü vahidi bu məhsul üçün mənşə sertifikatındakı ölçü vahidi ilə tam uyğun olmalıdır.
 9. Qanunla müəyyən edilmiş dəyişiklik vahidinin kubmetr olduğu qaz halındakı malların çəkisi standart şərtlər (Selsi dərəcəsi və atmosfer təzyiqi vahidi) baxımından həcmdə göstərilir.

37. VƏZİYYƏ QİYMƏTİ / 单价

Bu sahə, bir əmtəə maddəsi altında idxal olunan və ya ixrac edilən faktiki satılmış malların vahidinin qiymətini göstərir. Həqiqi əməliyyat qiyməti olmadıqda, vahid dəyəri göstərilir.

38. CƏMİ QİYMƏT / 总价

Bu sahə, bir əmtəə maddəsi altında idxal və ya ixrac olunan faktiki satılmış malların ümumi qiymətini göstərir. Həqiqi əməliyyat qiyməti olmadıqda, malların dəyəri göstərilir.

39. VALYUTA / 币制

Bu sahədə gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Valyuta Kodları Cədvəli" nə uyğun olaraq seçilmiş valyutanın adı və kodu göstərilir; “Valyuta Kodları Cədvəli” ndə əməliyyatın həyata keçirildiyi valyuta növü yoxdursa, “Valyuta Kodları Cədvəli” ndə göstərilən valyutada olan məbləğ valyutanın konvertasiyası nəticəsində göstərilir. bəyannamə verildiyi tarixə xarici valyutanın konvertasiya məzənnəsi ilə faktiki əməliyyat.

40. DÖVLƏT (ƏRAZİ) ORIGIN / 原产 国 (地区)

Mənşə dövləti (ərazisi) "İdxal olunan və ixrac olunan malların mənşə yeri haqqında" ÇXR Əsasnaməsində, "ÇXR gömrük qaydaları haqqında" Qaydalarda nəzərdə tutulmuş mənşə yerini müəyyənləşdirmə qaydalarına uyğun olaraq göstərilir. mənşə yerinin üstünlükləri olmadan müəyyənləşdirilməsi qaydalarında əsaslı işləmə standartının tətbiqi "ilə yanaşı Baş Gömrük İdarəsinin departament aktları. Ticarət Sazişlərinə əsasən mənşə yerinin tənzimlənməsi üzrə ÇXR İdarəsi.

Bir partiyada idxal olunan və ya ixrac olunan malların mənşə yeri fərqli olduqda, mənşə dövləti (ərazisi) ayrıca göstərilir. İdxal olunan və ya ixrac olunan malların mənşə dövlətini (ərazisini) müəyyənləşdirmək mümkün deyilsə, "dövlət naməlum" (国别 不详) göstərin. Bu sahə dövlətin (ərazinin) adını və gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Dövlətlərin (ərazilərin) kodları cədvəli") ilə uyğun olaraq seçilmiş kodunu göstərir.

41. SON MƏQSƏDİN DÖVLƏT (ƏRAZİSİ) / 最终 目的 国 (地区)

İdxal olunan və ya ixrac olunan malların son faktiki istehlakının, istifadəsinin və ya sonrakı emalının məlum dövləti (ərazisi) son təyinat dövləti (ərazisi) kimi göstərilir.

Üçüncü dövlətdən (ərazidən) tranzit olmadan birbaşa mallar daşınarkən son təyinat dövləti (ərazisi) təyinat dövlətidir (ərazisi); üçüncü bir dövlətdən (ərazidən) tranzitlə mal daşınarkən son təyinat dövləti (ərazisi) son daşınma təyinat dövlətidir (ərazisi).

Bir partiyada idxal olunan və ya ixrac olunan malların son təyinatlı dövləti (ərazisi) fərqlidirsə, son təyinat dövləti (ərazisi) ayrıca göstərilir.

Malların son təyinat dövləti (ərazisi) kimi idxalı və ya ixracı zamanı son təyinat dövlətini (ərazisini) müəyyənləşdirmək mümkün deyilsə, nəzərdə tutulan son nəqliyyat təyinatlı dövlət (ərazi) göstərilir. Bu sahə dövlətin (ərazinin) adını və gömrük tərəfindən müəyyən edilmiş "Dövlətlərin (ərazilərin) kodları cədvəli") ilə uyğun olaraq seçilmiş kodunu göstərir.

42. ÇXR-də HAZIRLIQ / ÇXR-də MALLARIN MƏNBƏSİ / 境内 目的地 / 境内 货源 地

Malların idxalı (idxalı) zamanı ÇXR-də bilinən istehlak, istifadə və ya nəqliyyat təyinat yeri ÇXR-də təyinat yeri kimi göstərilir, xüsusən də daşınma yeri son istehlakçı olan təşkilatın yerləşməsidir. Son istehlakçı olan təşkilatı müəyyənləşdirmək çətindirsə, malların idxalı zamanı məlum olan malların son alıcısının yeri göstərilir. ÇXR ərazisindəki malların istehsal yeri və ya ilkin göndərilməsi malların ixracı (ixracı) zamanı ÇXR-də malların mənbəyi kimi göstərilir.

İxrac olunan malların istehsal yerini müəyyənləşdirmək çətindirsə, bu malların ilk göndəricisi olan təşkilatın yeri göstərilir. Mallar xüsusi gömrük nəzarəti sahəsi, bir tərəfdən B kateqoriyalı bir logistika mərkəzi və digər tərəfdən xarici ərazi arasında köçürüldükdə, ÇXR-dəki bir yer ÇXR-də təyinat yeri və ya ÇXR-də mal mənbəyi kimi göstərilir. müvafiq xüsusi gömrük nəzarəti zonasının və ya bağlı logistik mərkəz kateqoriyasına uyğun olan В.

Bu sahə, ÇXR-də bölgənin adını və gömrük tərəfindən müəyyənləşdirilən "əyalət bölgələrinin kodlar cədvəlinə" uyğun olaraq seçilmiş kodunu göstərir. ÇXR-ə təyinat yeri haqqında məlumat daxil edilərkən, "ÇXR-in inzibati ərazi quruluşlarının kodlarının cədvəli" nə uyğun olaraq seçilmiş ilçe səviyyəsinin inzibati ərazi vahidinin adı və kodu göstərilir. . İlçe səviyyəsində və ya şəhər bölgəsində tabe olan inzibati ərazi vahidi olmadıqda, şəhər səviyyəsində inzibati ərazi vahidi göstərilə bilər.

43. RƏHBƏRLİKDƏN KEÇİRİLMƏ VƏ AZADLIQ / 征免

Bu sahə, gömrük bəyannaməsinə daxil olan hər bir mal predmeti ilə əlaqədar olaraq gömrük rüsumlarının alınması və ya azad edilməsi metodunu göstərir. Vergi və ya gömrük rüsumlarından azad etmə üsulu, gömrük tərəfindən verilmiş “Rüsumların toplanması və ya rüsumlardan azad olma təsdiqi” və ya “Rüsumların alınması və ya azad edilməsi üsullarına dair kodlar cədvəli” nə uyğun olaraq müvafiq qaydalar əsasında göstərilir. gömrük tərəfindən müəyyən edilir.

Tolling ticarətinin malları üçün gömrük bəyannaməsi doldurularkən "Tolling ticarətinə dair rəhbərlik" də nəzərdə tutulmuş gömrük rüsumlarının alınması və ya azad edilməsi üsulu göstərilir; "Tolling Ticarət Bələdçisi" gömrük rüsumlarının alınması və ya azad edilməsi üsulu olaraq "zəmanət məbləği" (保 金) və ya "zəmanət məktubu" (保函) təqdim edərsə, "tam azad etmə" (全免) göstərilir.

44. TƏSVİRİN TƏSDİQİ / 特殊 关系 确认

"Malların ixracı və idxalı üçün tam gömrük dəyərinin qiymətləndirilməsinə dair ÇXR gömrük qaydaları" nın (bundan sonra - Qiymətləndirmə Qaydaları) 16-cı maddəsinə əsasən, arasında xüsusi əlaqələrin (mənsubiyyətin) olub-olmamasının təsdiqlənməsi idxal (idxal) və ya ixrac (ixrac) zamanı alıcı və satıcı göstərilir. ... Aşağıdakı şərtlərdən birinin olması halında alıcı ilə satıcı arasında xüsusi bir münasibət yaranır, bununla əlaqədar "YES" (是) qeyd etmək lazımdır; əks halda “YOX” (否) göstərilir:

 1. satıcı və alıcı eyni ailənin üzvləridir;
 2. satıcı və alıcı ticarət fəaliyyətində qarşılıqlı olaraq yüksək səviyyəli menecerlər və ya direktorlardır (idarə heyəti üzvləri);
 3. tərəflərdən biri birbaşa və ya dolayı yolla digər tərəfin nəzarəti altındadır;
 4. satıcı və alıcı birbaşa və ya dolayı yolla üçüncü bir şəxsin nəzarəti altındadır;
 5. satıcı və alıcı birbaşa və ya dolayı yolla üçüncü tərəfə nəzarət edir;
 6. tərəflərdən biri birbaşa və ya dolayı yolla digər tərəfdəki səs hüquqlarına və ya mənafeləri olan sərbəst səhmlərin ən azı 5 faizinə (daxil olmaqla) sahibdir, nəzarət edir və ya sahibdir;
 7. tərəflərdən biri muzdlu işçi, icra başçısı və ya digər tərəfin direktoru (idarə heyətinin üzvü) olduqda;
 8. satıcı və alıcı eyni ortaqlığın üzvləridir.

Tərəflərdən birinin digər tərəfin müstəsna nümayəndəsi, müstəsna distribyutoru və ya digər tərəfinin müstəsna alıcısı olduğu bir ticarət fəaliyyətində satıcı ilə alıcı arasında əlaqələrin mövcudluğu da əvvəlki hissə təmin edilmək şərti ilə xüsusi münasibətlər kimi qəbul edilə bilər. tutarlıdır.

Malların ixracı (ixracı) zamanı bu sahə doldurulmur. Tolli ticarət və istiqraz nəzarəti altında ticarət edilərkən (Çində istiqraz nəzarəti altında malların satışı istisna olmaqla) bu sahə doldurulmur.

45. QİYMƏTİN TƏSİRİ TƏSDİQİ / 价格 影响 确认

Qiymətləndirmə Qaydalarının 17-ci maddəsinə uyğun olaraq gömrük rüsumu ödəyicisinin (vergi ödəyicisi) xüsusi münasibətlərin (mənsubiyyətin) mövcudluğunun idxal olunan malların qiymətinə təsir etməməsi barədə təsdiqinin olub-olmaması göstərilir. Gömrük rüsumu ödəyicisi sövdələşmə zamanı malların qiymətinin eyni vaxtda və ya müqayisəli bir müddət üçün edilən əməliyyat üçün aşağıda göstərilən qiymət növləri ilə müqayisə edilə biləcəyini təsdiqləyə bilərsə, xüsusi münasibətlər "YOX" (否) qeyd etmək lazım olduğundan, əməliyyat çərçivəsində malların qiymətinə təsir; əks halda “YES” (是) göstərilir:

 1. xüsusi əlaqələr olmadığı halda alıcıya ÇXR ərazisində satılan eyni və ya oxşar idxal olunan malların əməliyyat qiyməti;
 2. tamamlandı gömrük dəyəri Qiymətləndirmə Qaydalarının 23-cü maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş eyni və ya oxşar idxal olunan mallar;
 3. Qiymətləndirmə Qaydalarının 25-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş, eyni və ya oxşar idxal olunan malların tam gömrük dəyəri.

Malların ixracı (ixracı) zamanı bu sahə doldurulmur. Tolli ticarət və istiqraz nəzarəti altında ticarət edilərkən (Çində istiqraz nəzarəti altında malların satışı istisna olmaqla) bu sahə doldurulmur.

46. ​​LİSENZİYA ÖDƏNİŞİNİN TƏSDİQİ / 特许 权 使用 费 确认

Qiymətləndirmə Qaydalarının 11-ci və 13-cü maddələrinə uyğun olaraq, satıcıya və ya müvafiq tərəfə mal idxal (idxal) edərkən alıcı tərəfindən lisenziya haqlarının birbaşa və ya dolayı ödənişinin olması və ya olmaması, habelə bunların daxil edilməsi göstərilir. idxal olunan malların faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli qiyməti məbləğində qonorar.

Alıcı satıcıya və ya müvafiq şəxsə birbaşa və ya dolayı yolla idxal olunan malların faktiki olaraq ödənilmiş və ya ödənilməli qiyməti məbləğinə daxil olmayan və Qiymətləndirmə Qaydalarının 13-cü maddəsinə uyğun olmayan lisenziya haqlarını ödəməyə borcludursa, “EVET” "qonorarın ödənilməsinin təsdiqlənməsi" (是) sahəsində göstərilmişdir.

Alıcının birbaşa və ya dolayı yolla satıcıya və ya müvafiq şəxsə idxal olunan malların faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli qiyməti məbləğinə daxil olmayan qonorar ödəmək öhdəliyi varsa, lakin gömrük rüsumu ödəyicisi 13-cü maddəyə uyğunluğunu təsdiq edə bilməz. Qiymətləndirmə Qaydalarının “ödəniş qonorarlarının təsdiqlənməsi” sahəsində “YES” (是) ilə göstərilir.

Alıcının birbaşa və ya dolayı yolla satıcıya və ya müvafiq şəxsə idxal olunan malların faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli qiyməti məbləğinə daxil olmayan lisenziya haqlarını, eyni zamanda gömrük rüsumunu ödəyicisini ödəmək öhdəliyi varsa, Qiymətləndirmə Qaydalarının 13-cü maddəsinə əsasən ödənilən lisenziyalaşdırma haqları ilə çıxılmalar və idxal olunan mallar arasında heç bir əlaqə olmadığını təsdiqləyə bilər, "qonorarın ödənilməsinin təsdiqlənməsi" sahəsində "YOX" (否) işarəsi verilir.

Alıcının lisenziyanı birbaşa və ya dolayı yolla satıcıya və ya müvafiq şəxsə ödəmək öhdəliyi yoxdursa və ya lisenziya haqları idxal olunan malların faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli qiymətinə daxil edilirsə, “YOX” (否) "lisenziya haqqının ödənilməsinin təsdiqlənməsi" sahəsində göstərilmişdir.

Malların ixracı (ixracı) zamanı bu sahə doldurulmur. Tolli ticarət və istiqraz nəzarəti altında ticarət edilərkən (Çində istiqraz nəzarəti altında malların satışı istisna olmaqla) bu sahə doldurulmur.

47. MÜSTƏQİL Bəyannamə və ÖDƏNİŞ / 自 报 自 缴

Gömrük bəyannamələrini özünü bəyannamə və gömrük rüsumlarının öz-özünə ödəmə sistemindən istifadə edən ixrac-idxal müəssisələri və təşkilatlar təqdim etdikdə "YES" (是) qeyd edin; əks halda "YOX" () göstərilir.

48. TƏŞKİLAT-BAYAN / / 单位

Özünü elan edərkən ixrac-idxal müəssisəsinin adı və kodu göstərilir; ərizəçi adından bəyannamə təqdim edərkən bəyannamə verən müəssisənin adı və kodu göstərilir. Bir hüquqi şəxsin və ya digər təşkilatın 18 rəqəmli vahid dövlət borc qabiliyyəti kodu kod kimi göstərilir.

Bəyannaməni dolduran şəxs (报关 人员) olduğu üçün gömrükdə qeydiyyatda olan işçinin adı və soyadı, kodu və telefon nömrəsi göstərilir və bəyannamə verən təşkilatın möhürü vurulur.

49. QEYDLƏR VƏ GÖMRÜK MÜHRMƏSİ / 海关 批注 及 签章

Bəyannamə işlənərkən gömrük tərəfindən doldurulmalıdır.