menyu

Rusiya Federasiyasının ərazisinə ilk dəfə gətirilən, ilk dəfə təqdim olunan məhsulların dövlət qeydiyyatı üçün tələb olunan sənədlər və məlumatlar

Məhsulların təhlükəsizliyini təsdiqləyən sənəd vermək üçün, Gömrük İttifaqının texniki qaydalarında başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

GÖMRÜK BİRLİYİNİN GÖMRÜK ƏRAZİSİNDƏ İSTEHSAL EDİLƏN MƏHSULLAR ÜÇÜN:

 1. Şərhdə,
 2. məhsulların istehsal olunduğu sənədlərin (standartlar, spesifikasiyalar, qaydalar, texnoloji təlimatlar, spesifikasiyalar, reseptlər, tərkibə dair məlumatlar) istehsalçı (istehsalçı) tərəfindən təsdiq edilmiş surətləri;
 3. istehsalçıya (istehsalçıya) istehsal etdiyi məhsulların (məhsul nümunələrinin) istehsal olunduğu sənədlərin tələblərinə cavab verməsi barədə istehsalçıya yazılı bildiriş (bildiriş olaraq keyfiyyət sertifikatının surətləri, təhlükəsizlik (keyfiyyət) pasportu, istehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş keyfiyyət sertifikatları; istehsalçı) və ya istehsalçının məktubu (sadalanan sənədlərdən biri təqdim olunur);
 4. nəzarət olunan malların tətbiqi (istismarı, istifadəsi) barədə istehsalçının (istehsalçının) sənədi (təlimatlar, təlimatlar, qaydalar, tövsiyələr) və ya ərizəçi tərəfindən təsdiqlənmiş surəti (varsa);
 5. ərizəçi tərəfindən təsdiqlənmiş nəzarət olunan mallar üçün etiketlərin (qablaşdırma) və ya onların tərtibatlarının surətləri;
 6. ərizəçi tərəfindən təsdiqlənmiş bioloji aktiv qida əlavəsinin spesifik fəaliyyətinə dair sənədlərin surətləri (naməlum komponentləri olan preparatlar üçün, qeyri-rəsmi reseptlər);
 7. nümunə götürmə (nümunələr) aktı;
 8. qida məhsullarında genetik cəhətdən dəyişdirilmiş (transgenik) orqanizmlərin, nanomaterialların, hormonların, pestisidlərin olması barədə istehsalçı (istehsalçı) bəyannaməsi;
 9. tədqiqat (test) protokolları (gigiyenik ekspertiza aktları), elmi hesabatlar, ekspert rəyləri, hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrindən və ya fərdi sahibkarların vahid dövlət reyestrindən çıxarış (istəyə görə);

 

GÖMRÜK BİRLİYİNİN GÖMRÜK ƏRAZİSİNDƏN ÇOX İSTEHSAL EDİLƏN NƏZARƏTLİ MALLAR ÜÇÜN:

 1. ərizə;    
 2. məhsulların istehsal olunduğu sənədlərin (standartlar, texniki şərtlər, qaydalar, texnoloji təlimatlar, spesifikasiyalar, reseptlər, tərkib haqqında məlumat), dövlət qeydiyyatının aparıldığı Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiqlənmiş sənədlərin surətləri;    
 3. qida məhsullarında genetik cəhətdən dəyişdirilmiş orqanizmlərin, nanomaterialların, hormonların, pestisidlərin olması barədə istehsalçı (istehsalçı) bəyannamələri;    
 4. nəzarət olunan malların tətbiqi (istismarı, istifadəsi) barədə istehsalçının (istehsalçının) sənədi (təlimatlar, təlimatlar, qaydalar, tövsiyələr) və ya ərizəçi tərəfindən təsdiqlənmiş surəti (varsa);    
 5. istehsalçıya (istehsalçıya) istehsal etdiyi məhsulların (məhsul nümunələrinin) istehsal olunduğu sənədlərin tələblərinə cavab verməsi barədə yazılı bildiriş (bildiriş olaraq keyfiyyət sertifikatının surətləri, təhlükəsizlik (keyfiyyət) pasportu, analiz sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı qəbul edilir, dövlət qeydiyyatının aparıldığı Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiqlənmiş pulsuz satış sertifikatı və ya istehsalçının məktubu (sadalanan sənədlərdən biri təqdim olunur);    
 6. ərizəçi tərəfindən təsdiqlənmiş məhsul etiketlərinin (qablaşdırma) surətləri;    
 7. dövlət qeydiyyatının aparıldığı Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiqlənmiş bioloji aktiv qida əlavəsinin (bilinməyən komponentləri olan preparatlar, qeyri-rəsmi reseptlər olan preparatlar üçün) sənədlərinin əsli və ya surəti;    
 8. dövlət qeydiyyatının aparıldığı Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiqlənmiş dərmanın toksikoloji xüsusiyyətləri (pestisidlər, aqrokimyəvi maddələr, bitki mühafizə məhsulları və bitki böyüməsi tənzimləyiciləri üçün) sənədlərinin əsli və ya surətləri;    
 9. bioloji cəhətdən aktiv qida qatqısı, qida qatqısı, dezinfeksiyaedici (dezinfeksiya, deratizasiya) agentinin, kosmetik məhsulların təhlükəsizliyini təsdiq edən və bu məhsulların istehsalçı dövlətin ərazisində sərbəst dövriyyəsinə icazə verdiyi ölkənin səlahiyyətli səhiyyə orqanlarının (digər dövlət səlahiyyətli orqanlarının) sənədinin surəti ( qeydiyyatın aparıldığı Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmış istehsalçı) və ya belə bir sənədə ehtiyac olmadığı barədə istehsalçının məlumatı;   
 10. tədqiqat (sınaq) protokolları (gigiyenik ekspertiza aktları), elmi hesabatlar, ekspert rəyləri;    
 11. dövlət qeydiyyatının aparıldığı Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiqlənmiş, nəzarət olunan malların gömrük birliyinin gömrük ərazisinə gətirilməsini təsdiqləyən sənədlərin surətləri;

İstehsalçı (istehsalçı) sənədlərinin xarici dillərdəki tərcümələri dövlət qeydiyyatının aparıldığı Tərəfin qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiqlənməlidir.

Məhsulların (malların) təhlükəsizliyini təsdiq edən sənədin verilməsi məqsədi ilə təqdim olunan sənədlərin düzgünlüyünə görə məsuliyyət ərizəçinin üzərinə düşür.

BUCH.1С həftənin sonunda yola düşən iş günlərinin ən əlamətdar xəbərlərini xatırladır.
00:30 31-07-2021 Daha ətraflı ...
BUH.1С mütəmadi olaraq mühasiblərin, menecerlərin və sahibkarların CCT sahəsində son hadisələri izah etməyə kömək etmək üçün online bilet ofislərində olan xəbərləri qısa bir şəkildə təhlil edir.
23:45 30-07-2021 Daha ətraflı ...
İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyi kömür hasilatı üçün MET nisbətinə görə deflyator əmsallarını üç ayda bir müəyyən edir və təsdiq edir.
23:00 30-07-2021 Daha ətraflı ...