Vladivostok gömrük rəsmiləşdirilməsi Vladivostokda idxal və ixrac Vladivostokda gömrük rəsmiləşdirilməsi

İnkotermlər, lüğət formatında beynəlxalq ticarət şərtləri, Beynəlxalq Ticarət şərtləri. Incoterms-in məqsədi xarici ticarət sahəsində ən çox istifadə olunan ticarət terminlərini birmənalı şəkildə şərh etməkdir. Onların istifadəsi nəticəsində, fərqli ölkələrdə ticarət şərtlərinin şərhindəki qeyri-müəyyənliyi əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkündür, çünki müqavilə tərəfləri ticarət tərəfdaşının ölkəsindəki fərqli ticarət tətbiqetmələri ilə çox vaxt tanış deyillər və bu da nəticədə anlaşılmazlıqlar, fikir ayrılıqları və məhkəmə çəkişmələrinə səbəb ola bilər.

Incoterms-i kim, nə vaxt və nə üçün icad edib yaradıb?

1919-cu ildə qurulduğu gündən bəri, Beynəlxalq Ticarət Palatası beynəlxalq ticarəti asanlaşdırmışdır. 1936-cı ildə Beynəlxalq Ticarət Palatası ICC, ticarət şərtlərinin dəqiq tərifi üçün bir sıra beynəlxalq "Incoterms 1936" qaydalarını nəşr etdirdi. Bu, yuxarıda təsvir olunan mümkün fəsadları aradan qaldırmaq üçün edilmişdir.

Bu qaydaları müasir beynəlxalq ticarət təcrübəsinə uyğunlaşdırmaq üçün 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010-cu illərdə dəyişiklik və əlavələr edilmişdir. Beynəlxalq ticarət şərtləri, beynəlxalq səviyyədə tanınmış bir sənəddə əvvəlcədən təyin edilmiş, xüsusilə də Beynəlxalq Ticarət Palatası tərəfindən hazırlanmış standart satış müqaviləsində istifadə olunan beynəlxalq satış müqavilələrinin standart şərtləridir.

100 illik yubileyinin qeyd olunması ilə əlaqədar olaraq, Beynəlxalq Ticarət Palatası hazırlıq işlərini elan etməkdən məmnunluq duyur yeni nəşr İnkoterms® 2020... Qaydaların bu son nəşri, müəssisələri növbəti qlobal ticarət əsrinə hazırlamağa kömək edəcəkdir. Ancaq bu yazıda Incoterms-in 2010-cu il nəşrini nəzərdən keçirəcəyik.

İnkotermlər baxımından qoyulmuş əsas prinsiplər bunlardır

  1. Satıcı ilə nəqliyyat alıcısı arasında malların çatdırılması üçün nəqliyyat xərclərinin bölüşdürülməsi, yəni satıcının hansı xərcləri və nə qədər çəkdiyini və alıcını hansı andan etibarən nə vaxt çəkdiyini müəyyənləşdirmək.
  2. Satıcıdan alıcıya keçid anı, yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsinə görə risklər (məsuliyyət).
  3. Malların çatdırılma tarixinin müəyyənləşdirilməsi, yəni alıcının və ya onun nümayəndəsinin sərəncamında olan malların satıcısı tərəfindən faktiki köçürmə anının təyin edilməsi.

INCOTERMS 2010 infoqrafik 2019 İstehsalçı və ya satıcı fabrik və ya anbar Satici Zavoddan və ya anbardan gediş terminalına çatdırılma Malların yük terminalına yerləşdirilməsi Malların gəminin göyərtəsinə yerləşdirilməsi Dövlət sərhədi Boşaltma limanına dəniz nəqliyyatı Gəliş limanında müvəqqəti saxlama anbarında yerləşmə (boşaltma) Malların anbarı Görüntü IMPORT40 şirkətlər qrupuna aiddir INCOTERMS 2010 İZAHI - VINCULUM.RU © Bir nəqliyyat vasitəsindən endirməyə hazır olan malların çatdırılması Malların yükalanın anbarına çatdırılması MÜŞTƏRİ EXW - mallar alıcı tərəfindən müqavilədə göstərilən satıcının anbarından götürülür EXW FCA - mallar müqavilədə göstərilən müştərinin əsas daşıyıcısına çatdırılır FCA FAS - mallar alıcının gəmisinə çatdırılır, yükləmə limanı müqavilədə göstərilir, alıcı yükləmə və yükləmə üçün pul ödəyir FAS FOB - mallar alıcının gəmisinə göndərilirsə, satıcı köçürmə üçün pul ödəyir FOB CFR - mallar alıcının müqavilədə göstərilən təyinat limanına çatdırılır CFR CIF - eyni CFR, lakin satıcı əsas vaqonu sığortalayır CIF CPT - mallar müştərinin əsas daşıyıcısına çatdırılırsa, satıcı əsas daşıma haqqını müqavilədə göstərilən gəliş terminalına ödəyir. CPT CPT - mallar müştərinin əsas daşıyıcısına çatdırılırsa, əsas nəqliyyat və müqavilədə göstərilən gəliş terminalına minimum sığorta satıcı tərəfindən ödənilir. CIP DAT - müqavilədə göstərilən idxal gömrük terminalına çatdırılma ödənilir DAT DAP - təyin olunmuş yerə çatan nəqliyyat vasitəsindən boşaltma üçün hazır olan malların çatdırılması DAP DDP - gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçmiş mallar müqavilədə göstərilən təyinat üzrə müştəriyə çatdırılır DDP Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı EXW ! Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı FCA ! Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı CFR ! Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı FAS ! Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı CFR ! Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı CIF ! Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı CFR ! Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı CIP ! Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı DAT ! Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı DAP ! Satıcıdan alıcıya yükün zədələnməsi, itməsi və ya təsadüfən məhv edilməsi risklərinə keçid anı DDP !

Incoterms-in əhatə dairəsi, satış müqaviləsi tərəflərinin satılan malların tədarükü ilə əlaqəli hüquq və vəzifələri ilə əlaqəli məsələlərlə məhdudlaşır (burada mallar sözü, "kompüter proqramı kimi" qeyri-maddi məhsullar "istisna olmaqla," maddi mallar "deməkdir).

qanunvericiliklə və ya Vyana Konvensiyası ilə tənzimlənir tərəflərin məsuliyyətdən azad səbəbiylə, o cümlədən malların satışı müqaviləsinə əsasən tərəflər öhdəliklərə, alıcıya satıcı mülkiyyət transfer İnkoterms qaydalarının əhatəsi xaricində uğursuzluq həmçinin nəticələrini qalır. Terminlərin quruluşu, əsas tədarük şərtləri ilə əlaqədar satıcı tərəfindən götürülmüş öhdəliklərin həcminin artması ardıcıllığı ilə formalaşır.

İnkoterms istifadə üçün əsas şərt: mülkiyyət transfer an tənzimlənməsi müqavilədə ayrı tənzimlənməlidir ki, bu mülkiyyət transfer alıcıya təsadüfi itirilməsi və ya mallara zərər riski riskini transfer üst-üstə düşdüyünü vacibdir.

Təcrübədə, Incoterms-i səhv anlamaq üçün ən ümumi iki seçim.

  1. İnkoterms şərtlərini satış müqaviləsi ilə deyil, daha çox daşınma müqaviləsi ilə əlaqəli olaraq səhv başa düşmək.
  2. Tərəflərin müqaviləyə daxil etmək istədikləri bütün məsuliyyətləri əhatə etmələri barədə yanlış fikir.

İnkoterms yalnız satış müqavilələri çərçivəsində satıcılar və alıcılar arasındakı münasibətlərlə tənzimlənir, üstəlik, yalnız müəyyən aspektlərdə. Eyni zamanda, ixracatçı və idxal edənlər üçün beynəlxalq alqı-satqı əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün zəruri olan müxtəlif sazişlər arasındakı həqiqi münasibətləri nəzərə almaq vacibdir - burada nəinki alqı-satqı müqaviləsi, həm də nəqliyyat, sığorta və maliyyələşdirmə müqavilələri lazımdır.

İnkotermlər bu müqavilələrdən yalnız birinə, yəni satış müqaviləsinə istinad edirlər. Incoterms-in tam satış müqaviləsi üçün tələb olunan müqavilə şərtlərini ya qanuni bəndləri daxil etməklə, ya da ayrı-ayrılıqda müzakirə olunan bəndləri əvəz etmək məqsədi daşımadığını vurğulamaq lazımdır.

İnkotermlər müqavilənin pozulması və müxtəlif maneələr üzündən məsuliyyətdən azad olma nəticələrini tənzimləmir, bu məsələlər alqı-satqı müqaviləsinin digər şərtləri və müvafiq qanunlarla həll edilməlidir. İnkotermlərin ilkin olaraq malların milli sərhədlərdən keçməsi üçün satıldığı zaman istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdu.

İnkotremlər beynəlxalq bir müqavilə deyil. Müqavilədə Inkotremlərin çatdırılma əsaslarına istinad edildiyi təqdirdə, müxtəlif dövlət qurumları, ilk növbədə gömrük orqanları, habelə xarici iqtisadi mübahisələrə baxan dövlət məhkəmələri, Inkotrems müddəalarını nəzərə almalıdırlar.

Bəzi ölkələrdə Inkotrems qanunun qüvvəsinə malikdir və bu, bu ölkələrin sakinləri ilə tədarük müqavilələri bağlayarkən, əməliyyat üçün tətbiq olunan qanunun müəyyənləşdirilməsi baxımından xüsusilə vacibdir. Məsələn, tətbiq olunan qanunu - Ukrayna qanunlarını müəyyənləşdirərkən bir Rusiya şirkəti ilə bir Ukrayna şirkəti arasında mal tədarükü üçün bir müqavilə bağlayarkən, müqavilədə xüsusi olaraq göstərilməsə də Inkotrems məcburi tətbiq olunur. Bu səbəbdən, bu ölkələrdən olan tərəfdaşları ilə bir müqavilə bağladıqdan və Inkotrems-in rəhbərliyində olmaq istəmədikdə, bu vəziyyət xüsusi olaraq göstərilməlidir.

Rusiyada Inkotrems tövsiyə xarakterlidir və yalnız Inkotrems ilə əlaqəli müqavilənin müddəaları qanuni olaraq məcburidir. Ancaq müqavilədə Inkotrems-ə əsasən çatdırılma əsasına istinad edilirsə, lakin müqavilənin digər bəndləri Inkotrems-ə uyğun olaraq istifadə şərtlərinə ziddirsə, müqavilənin Inkotrems deyil, müvafiq bəndləri tətbiq edilməlidir: Tərəflərin fərdi çatdırılma bazalarının təfsirində Inkotrems-dən müəyyən istisnalar təsbit etdiklərinə inanılır.

Bu və ya digər çatdırılma əsasını seçərkən Inkotrems terminologiyasına ciddi şəkildə riayət etmək lazımdır. Xüsusi bir termini ingilis dilində göstərmək daha yaxşıdır. Bu və ya digər termindən istifadə edərək, müəyyən bir coğrafi nöqtəni (və bəzən bazada çatdırılma vəziyyətində olduğu kimi dəqiq yeri göstərmək lazımdır) EXW), satıcının malların daşınması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirdiyi, malların təsadüfən itirilməsi və ya zədələnməsi riski daşıdığı və s.

Incotrems-in redaksiyasına müraciət etdiyinizə əmin olun. Xarici iqtisadi müqavilə bağlayarkən, əsas çatdırılma şərtlərinin detallarını aydın şəkildə müəyyənləşdirmək lazımdır. Beləliklə, məsələn, müqavilədə çatdırılma əsasını göstərmədən əvvəl FOB, alıcı ilə satıcı arasında xərcləri dəqiq bir şəkildə bölüşdürmək üçün, nizamnamə müqaviləsi əsasında göstərilən limanın adətlərini diqqətlə öyrənmək lazımdır. Sığorta hadisəsi baş verdikdə satıcının sığorta etməsini tələb edən bütün çatdırılma bazaları minimum şərtlərlə sığortaçılar tərəfindən ödənilir (malların dəyəri + 10%).

Təəssüf ki, hələ də bu termini istifadə etməyə davam edirlər FOB tamamilə yersiz olduğu yerlərdə, satıcını malların alıcı tərəfindən adlandırılan daşıyıcıya ötürülməsi riskini öz üzərinə götürməyə məcbur edərkən. FOB malların gəmiyə sonrakı yüklənməsi üçün daşıyıcıya təhvil verildiyi zaman, məsələn, konteynerlərə yükləndikdə və ya yük maşınlarına və ya vaqonlara yükləndikdə deyil, yalnız malların "gəmi relsi boyunca" və ya həddindən artıq hallarda gəmiyə çatdırılması nəzərdə tutulduğu yerlərdə istifadə etmək mümkündür. sözdə "ro-ro" nəqliyyatında.

Beləliklə, terminə girişdə FOB tərəflərin malları gəmi relsi boyunca çatdırmaq niyyətində olmadıqda bu müddətdən istifadə edilməməsi barədə təcili xəbərdarlıq edildi.

Tərəflərin səhvən başqa bir nəqliyyat növünün qəbul edildiyi zaman dəniz yolu ilə malların daşınması üçün də nəzərdə tutulmuş şərtlərdən istifadə etdikləri hallar mövcuddur. Bu, satıcını alıcıya müvafiq sənəd (məsələn, konosament, dəniz vərəqəsi və ya elektron ekvivalenti) vermək öhdəliyini yerinə yetirə bilməyəcəyi vəziyyətə sala bilər. Bu məqsədlə, hər terminə giriş onun bütün nəqliyyat növləri üçün və ya yalnız dəniz yolu ilə daşınması üçün istifadə oluna biləcəyini göstərir.

Gəmidəki konosament, satıcının şərtlərə uyğun olaraq təqdim edə biləcəyi yeganə məqbul sənəddir CFR и CIF... Konosament üç vacib funksiyanı yerinə yetirir:

  • Malların gəmidə çatdırılmasını sübut edən sənəd;
  • Nəqliyyat müqaviləsi şəhadətnaməsi;
  • Tranzit mallara sənədlərin köçürülməsi yolu ilə başqa bir tərəfə ötürülməsi vasitəsi.

Konosamentdən başqa nəqliyyat sənədləri göstərilən ilk iki funksiyanı yerinə yetirəcək, lakin tranzit yolu ilə malların təyinat məntəqəsinə çatdırılmasına nəzarət etməyəcək və ya alıcıya sənədləri alıcıya təhvil verərək tranzit mal satmasına imkan verməyəcəkdir. Bunun əvəzinə, digər göndərmə sənədləri təyinatı üzrə mal almaq hüququ olan tərəfin adını verəcəkdir. Konosamentin malların təyinat məntəqəsində daşıyıcıdan alınması üçün zəruri olması onun elektron sənədlə əvəz olunmasını xüsusilə çətinləşdirir.

Ümumiyyətlə konosamentin bir neçə əsli verilir, əlbəttə ki, alıcıya və ya satıcıya ödəniş edərkən onun göstərişlərinə uyğun hərəkət edən bankın bütün orijinalların satıcı tərəfindən təhvil verilməsini təmin etməsi çox vacibdir ("komplekt"). Bu, Sənədli Kreditlər üçün ICC Qaydalarının bir tələbidir (ICC Vahid Gömrük və Təcrübə, "UCP" /. ICC Yayın No 500).

Nəqliyyat sənədləri yalnız malların daşıyıcıya çatdırılmasını deyil, həm də malların, daşıyıcının bunu təsdiqləyə biləcəyi qədər, mükəmməl işlək vəziyyətdə və yaxşı vəziyyətdə alındığını göstərməlidir. Göndərmə sənədlərində malların səhv bir vəziyyətdə alındığını göstərən hər hansı bir sənəd sənədin "murdar" olmasına səbəb olacaq və bu səbəbdən UCP-də qəbuledilməzdir.

Konosamentin xüsusi hüquqi təbiətinə baxmayaraq, indi onu tez-tez elektron sənəd əvəz edir. Incoterms-in 1990-cı il versiyası bu gözlənilən yaxşılaşdırmanı lazımi şəkildə nəzərə aldı. A.8 maddələrinə uyğun olaraq. şərtlər kağız sənədlər tərəflər elektron rabitə həyata keçirmək barədə razılığa gəldikləri halda elektron məlumatla əvəz edilə bilər. Bu cür məlumatlar birbaşa maraqlı tərəfə və ya əlavə xidmətlər göstərən üçüncü şəxs vasitəsilə ötürülə bilər.

Üçüncü bir şəxs tərəfindən faydalı şəkildə göstərilə bilən bu cür xidmətlərdən biri də konosamentin ardıcıl sahiblərinin reyestridir. Sözügedən BOLERO xidməti kimi xidmətlər təqdim edən sistemlər, 1990 CMI Elektron Yükgöndərmə Qanunu və 16 - 17 UNCITRAL Model Elektron Qanunu ilə təsdiqlənən müvafiq qanuni qaydalar və prinsiplər ilə daha çox dəstək tələb edə bilər.

Son illərdə sənədli təcrübə çox asanlaşdı. Konosamentlər tez-tez dəniz nəqliyyatı xaricində nəqliyyat növləri üçün istifadə edilən sənədlərə bənzər köçürülməyən sənədlərlə əvəz olunur. Bu sənədlərə "dəniz nəqliyyat sənədi", "konteyner sənədi", "yük qəbzi" və ya bu cür ifadələrin variantları deyilir. Alıcı yeni bir alıcıya bir kağız sənəd verərək tranzit olaraq mal satmaq istəmədiyi təqdirdə köçürülə bilməyən sənədlərdən olduqca qənaətbəxş istifadə edilə bilər. Bunun mümkün olması üçün satıcının konosament təqdim etmək öhdəliyi uyğun olaraq saxlanılmalıdır CFR и CIF... Bununla yanaşı, müqavilə bağlayan tərəflər alıcının malları tranzit yolu ilə satmaq niyyətində olmadığını bilsələr, satıcını konosament təqdim etmə borcundan azad etmək üçün konkret olaraq razılığa gələ bilərlər və ya əks halda şərtlərdən istifadə edə bilərlər. CPT и CIPkonosamentin verilməsi tələbinin olmadığı yerlərdə.

Malları "C" müddətinə uyğun olaraq ödəyən alıcı, ödəməni aldıqdan sonra satıcının daşıyıcıya yeni göstərişlər verərək mallara sərəncam verməməsini təmin etməyə borcludur. Müəyyən nəqliyyat növləri (hava, avtomobil və ya dəmir yolu) üçün istifadə olunan müəyyən nəqliyyat sənədləri, müqavilə bağlayan tərəflərə alıcıya konkret bir orijinal və ya təkrar sənəd sənədini təqdim edərək satıcının daşıyıcıya yeni təlimat verməsinin qarşısını almaq imkanı verir. Lakin dəniz nəqliyyatında konosamentlərin yerinə istifadə olunan sənədlərdə ümumiyyətlə belə bir “maneə törətmə” funksiyası mövcud deyil.

Beynəlxalq Dəniz Komitəsi, yuxarıdakı sənədlərin bu çatışmazlığını 1990-cı ildə tərəflərə "sifariş vermə" müddəasını daxil etməyə imkan verən "Hərbi Dəniz Yolu Sənədlərinin Vahid Qaydaları" nı düzəldərək satıcı tərəfindən təlimatla malların başqa bir şəxsə çatdırılması ilə əlaqədar mallara sərəncam vermək hüququ verdiyini və ya fakturada göstəriləndən başqa bir yerə.

Alqı-satqı müqaviləsindəki ortağı ilə fikir ayrılığı olması halında ICC Arbitrajına müraciət etmək istəyən Razılığa gələn tərəflər, alqı-satqı müqaviləsində ya da vahid bir müqavilə sənədinin olmadığı təqdirdə ICC Arbitrajı ilə konkret və aydın şəkildə razılaşmalıdırlar. aralarında bir müqavilə olan yazışmalar mübadiləsi. Incoterms-in bir və ya daha çox versiyasının müqaviləyə və ya müvafiq yazışmalara daxil edilməsi faktı öz-özlüyündə Arbitraqa müraciət etmə ehtimalı barədə bir razılaşma meydana gətirmir.

Beynəlxalq Ticarət Palatası aşağıdakı standart arbitraj bəndini tövsiyə edir: "Bu razılaşmadan irəli gələn və ya bununla əlaqədar olaraq ortaya çıxan bütün mübahisələr, Beynəlxalq Ticarət Palatasının Arbitraj Qaydalarına uyğun olaraq bu Qaydalara uyğun olaraq təyin edilmiş bir və ya daha çox hakim tərəfindən həll edilməlidir."

Incoterms qaydalarının hər biri qruplaşdırılır 4 əsas kateqoriya, hər birinin bir müddət olaraq təyin olunan öz aydın istiqamətləri var. Hər bir müddət qısaltmadır, birinci hərf satıcıdan alıcıya borc və risklərin keçid nöqtəsini göstərir.